แอสเทรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตามตำนานเทพปกรณัมกรีก เทพีแอสเทรีย (อังกฤษ: Astraea) เป็นพระธิดาของเทพซุส (Zeus) และไททันเธมีส (Themis) หรือเป็นพระธิดาของเทพีอีออส (Eos) และเทพแอสทรีอัส (Astraeus) พระนามของนางมีความหมายว่า "ดวงดาวหญิงสาว" นางและพระมารดาของนางเป็นบุคคลาธิษฐานของความยุติธรรม เทพีแอสเทรียเป็นเทพองค์สุดท้ายที่ใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ให้ช่วงยุคทอง และในขณะที่มนุษย์เริ่มมีความเลวร้ายมากขึ้น นางก็ยังเป็นเทพองค์สุดท้ายที่อยู่บนโลก ก่อนที่จะกลับขึ้นสวรรค์และกลายเป็นกลุ่มดาวหญิงสาว หรือกลุ่มดาวกันย์ (Virgo) คันชั่งแห่งความยุติธรรมของนางก็กลายเป็นกลุ่มดาวคันชั่ง หรือกลุ่มดาวตุลย์ (Libra) ที่อยู่ข้างกัน