แอคตีฟโซลาร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แอคตีฟโซลาร์ (Active solar) เป็นคำที่ใช้อธิบายการใช้พลังงานสุริยะโดยหมายถึงการเปลี่ยนพลังงานในแสงแดดให้เป็นพลังงานในรูปอื่นแบบเป็นไปได้ด้วยตัวของมันเอง ซึ่งตรงกันข้ามกับ พาสซีฟโซลาร์ (passive solar) ที่มีความหมายว่าการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำความร้อนและหรือความเย็น

ตัวอย่างระบบแอคตีฟโซลาร์คือ:

  • เซลล์แสงอาทิตย์(solar cell): การผลิตไฟฟ้าโดยตรงจากแสงอาทิตย์
  • ความร้อนสุริยะอวกาศ (Solar space heating): การใช้ความร้อนจากสุริยะสำหรับการทำความร้อนในอาคาร
  • การทำน้ำร้อนสุริยะ (Solar water heating): การใช้ความร้อนจากสุริยะสำหรับการทำน้ำร้อน
  • ระบบอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic systems): การศึกษาพระอาทิตย์เพื่อทำวงจรอุณหพลศาสตร์

ศัพท์คำนี้บางครั้งขยายขอบเขตไปถึงการสรรหาระบบพลังงานใหมืๆ ที่มีแหล่งกำหนดจากดวงอาทิตย์เช่น

ดูเพิ่ม[แก้]