แม่แบบ:Taxonomy/Polyplectron

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ลำดับหน่วยอนุกรมที่เป็นตัวหนาจะแสดงในกล่องจำแนกพันธุ์อัตโนมัติ
เนื่องจากเป็นลำดับหลักหรือตั้ง always_display=yes

ตารางจำแนกพันธุ์
โดเมน: ยูแคริโอตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: ยูนิคอนตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โอบาซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โอพิสโธคอนตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โฮโลซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: ไฟโลซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อาณาจักร: สัตว์  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อาณาจักรย่อย: ยูเมทาซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ParaHoxozoa  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ไบลาทีเรีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เนโฟรซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัมใหญ่: ดิวเทอโรสโทเมีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
..... .....
ชั้น: สัตว์ปีก /skip  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ชั้นฐาน: Neognathae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Pangalloanserae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อันดับใหญ่: Galloanserae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Pangalliformes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อันดับ: อันดับไก่  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
วงศ์ใหญ่: อันดับไก่  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
วงศ์: วงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
วงศ์ย่อย: Pavoninae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เผ่า: Polyplectronini  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
สกุล: Polyplectron  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]

ขณะนี้วิกิพีเดียยังไม่มีบทความเกี่ยวกับ นกยูง-ไก่ฟ้า คุณสามารถช่วยเหลือได้โดยการสร้างบทความใหม่ หน้าที่คุณกำลังดูอยู่นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของ นกยูง-ไก่ฟ้า ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงมาอยู่ที่นี่? เริ่มได้ที่ โครงการวิกิอนุกรมวิธาน (อังกฤษ)

อนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: Polyplectronini [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ลำดับ: genus (แสดงผลเป็น สกุล)
ลิงก์: นกยูง-ไก่ฟ้า|Polyplectron(ลิงก์ไป นกยูง-ไก่ฟ้า)
สูญพันธุ์: ไม่
แสดงผลเสมอ: ใช่ (ลำดับหลัก)
รายการอ้างอิงในอนุกรมวิธาน:
รายการอ้างอิงของอนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: