แม่แบบ:Taxonomy/Felis

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ลำดับหน่วยอนุกรมที่เป็นตัวหนาจะแสดงในกล่องจำแนกพันธุ์อัตโนมัติ
เนื่องจากเป็นลำดับหลักหรือตั้ง always_display=yes

ตารางจำแนกพันธุ์
ขาดข้อมูล (กรุณาคัดลอกจากหน้านี้ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ มาที่หน้านี้):
ขาดแม่แบบอนุกรมวิธาน ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้าง
Prototribosphenida
เคลด: Zatheria  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Tribosphenida  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ชั้นย่อย: เธอเรีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ยูเธอเรีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ชั้นฐาน: พลาเซนทาเลีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
Magnorder: โบรีโอยูเธอเรีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อันดับใหญ่: ลอเรเซียเธอเรีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: สโกรไทเฟอรา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
Grandordo-mb: ฟีรุนกูลาเทอ  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
Mirordo-mb: Ferae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Pan-Carnivora  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Carnivoramorpha  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Carnivoraformes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อันดับ: อันดับสัตว์กินเนื้อ  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อันดับย่อย: เฟลิฟอเมีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
วงศ์: เสือและแมว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
วงศ์ย่อย: วงศ์ย่อยแมว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
สกุล: สกุลแมว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]


ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงมาอยู่ที่นี่? เริ่มได้ที่ โครงการวิกิอนุกรมวิธาน (อังกฤษ)

อนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: Felinae [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ลำดับ: genus (แสดงผลเป็น สกุล)
ลิงก์: สกุลแมว
สูญพันธุ์: ไม่
แสดงผลเสมอ: ใช่ (ลำดับหลัก)
รายการอ้างอิงในอนุกรมวิธาน:
รายการอ้างอิงของอนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: