แม่แบบ:Infobox person/height

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

This template is used to automatically add conversions of height measurements displayed by Template:Infobox person and other infoboxes with a |height= parameter.

แม่แบบ:Template see also

การใช้งาน[แก้]

{{Infobox
...
| label# = Height
| data# = {{#if: {{{height|}}} | {{Infobox person/height|{{{height}}}}} }}
...
}}

ตัวอย่าง[แก้]

เซนติเมตร:

 • |height=1 centimetre → 1 เซนติเมตร (0 นิ้ว)
 • |height=1centimeter → 1 เซนติเมตร (0 นิ้ว)
 • |height=1 centimeter → 1 เซนติเมตร (0 นิ้ว)
 • |height=157 centimetres → 157 เซนติเมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว)
 • |height=157 centimeters → 157 เซนติเมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว)
 • |height=157 cms → 157 เซนติเมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว)
 • |height=157 cm. → 157 เซนติเมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว)

เมตร:

 • |height=1 metre → 1 เมตร (3 ฟุต 3 นิ้ว)
 • |height=1meter → 1 เมตร (3 ฟุต 3 นิ้ว)
 • |height=1 meter → 1 เมตร (3 ฟุต 3 นิ้ว)
 • |height=1.57 metres → 1.57 เมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว)
 • |height=1.57 meters → 1.57 เมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว)
 • |height=1.57 ms → 1.57 เมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว)
 • |height=1.57 m. → 1.57 เมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว)

ฟุต:

 • |height=1 foot → 1 ฟุต (30 เซนติเมตร)
 • |height=1foot → 1 ฟุต (30 เซนติเมตร)
 • |height=1 foot → 1 ฟุต (30 เซนติเมตร)
 • |height=2 feet → 2 ฟุต (61 เซนติเมตร)
 • |height=2 ft. → 2 ฟุต (61 เซนติเมตร)

นิ้ว:

 • |height=1 inch → 1 นิ้ว (3 เซนติเมตร)
 • |height=1inch → 1 นิ้ว (3 เซนติเมตร)
 • |height=1 inch → 1 นิ้ว (3 เซนติเมตร)
 • |height=2 inches → 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร)
 • |height=2 ins → 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร)
 • |height=2 in. → 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร)

ฟุตและนิ้ว:

 • |height=5 feet 2 inches → 5 ฟุต 2 นิ้ว (157 เซนติเมตร)
 • |height=5feet 2inches → 5 ฟุต 2 นิ้ว (157 เซนติเมตร)
 • |height=5 feet 2 inches → 5 ฟุต 2 นิ้ว (157 เซนติเมตร)
 • |height=5 feet, 2 inches → 5 ฟุต 2 นิ้ว (157 เซนติเมตร)
 • |height=5 ft. 2 in. → 5 ฟุต 2 นิ้ว (157 เซนติเมตร)

Text and/or footnotes (references) after height:

 • |height=5 feet 2 inches (2012) → 5 ฟุต 2 นิ้ว (157 เซนติเมตร) (2012)
 • |height=5 feet 2 inches<ref>citation goes here</ref> → 5 ฟุต 2 นิ้ว (157 เซนติเมตร)[1]
 • |height=5 feet 2 inches (2012)<ref>{{cite news|title=title|work=work}}</ref> → 5 ฟุต 2 นิ้ว (157 เซนติเมตร) (2012)[2]
ตัวอย่างการอ้างอิง
 1. citation goes here
 2. "title". work.

{{Convert}} templates, without and with wikilinked unit names:

 • |height={{Convert|5|ft|2|in|cm|abbr=off}} → 5 ft 2 in (157 cm)
 • |height={{Convert|5|ft|2|in|cm|abbr=off|lk=on}} → 5 ftin (157 cm)
  • output of convert template: 5&nbsp;[[ฟุต]] 2&nbsp;[[นิ้ว (หน่วยความยาวระบบอังกฤษ)|นิ้ว]] (157 [[เมตร|เซนติเมตร]])
 • |height={{Convert|5|ft|2|in|abbr=off}} → 5 ft 2 in (1.57 m)
 • |height={{Convert|5|ft|2|in|abbr=off|lk=on}} → 5 ftin (1.57 m)
  • output of convert template: 5&nbsp;[[ฟุต]] 2&nbsp;[[นิ้ว (หน่วยความยาวระบบอังกฤษ)|นิ้ว]] (1.57 [[เมตร]])
 • |height={{Convert|157|cm|ftin|abbr=off}} → 157 cm (5 ft 2 in)
 • |height={{Convert|157|cm|ftin|abbr=off|lk=on}} → 157 cm (5 ftin)
  • output of convert template: 157 [[เมตร|เซนติเมตร]] (5&nbsp;[[ฟุต]] 2&nbsp;[[นิ้ว (หน่วยความยาวระบบอังกฤษ)|นิ้ว]])
 • |height={{Convert|1.57|m|abbr=off}} → 1.57 m (5 ft 2 in)
 • |height={{Convert|1.57|m|abbr=off|lk=on}} → 1.57 m (5 ftin)
  • output of convert template: 1.57 [[เมตร]] (5&nbsp;[[ฟุต]] 2&nbsp;[[นิ้ว (หน่วยความยาวระบบอังกฤษ)|นิ้ว]])

ข้อยกเว้น[แก้]

Does not replace numbers in manually entered conversions, but does replace unit names with abbreviations (examples intentionally show incorrect conversions):

 • |height=5 feet 2 inches (1.00 metres) → 5 ft 2 in (1.00 m)
 • |height=5 feet 2 inches (100 centimetres) → 5 ft 2 in (100 cm)
 • |height=1.57 metres (5 feet 5 inches) → 1.57 m (5 ft 5 in)
 • |height=157 centimetres (5 feet 5 inches) → 157 cm (5 ft 5 in)

Does not replace numeric output of conversion templates such as {{convert}} or {{height}}, but does replace unit names with abbreviations (examples intentionally show different precision than usual):

 • |height={{Convert|5|ft|2|in|m|3|abbr=off}} → 5 ft 2 in (1.575 m)
  • output of convert template: 5 ฟุต 2 นิ้ว (1.575 เมตร)
 • |height={{Convert|5|ft|2|in|cm|sigfig=4|abbr=off}} → 5 ft 2 in (157.5 cm)
  • output of convert template: 5 ฟุต 2 นิ้ว (157.5 เซนติเมตร)
 • |height={{Convert|1.57|m|ftin|1|abbr=off}} → 1.57 m (5 ft 1.8 in)
  • output of convert template: 1.57 เมตร (5 ฟุต 1.8 นิ้ว)
 • |height={{Convert|157|cm|ftin|1|abbr=off}} → 157 cm (5 ft 1.8 in)
  • output of convert template: 157 เซนติเมตร (5 ฟุต 1.8 นิ้ว)
 • |height={{Height|m=1.57|frac=4|abbr=no}} → 1.57 m (5 ft 1 34 in)
  • output of height template: 1.57 เมตร (5 ฟุต 1 34 นิ้ว)
 • |height={{Height|cm=157|frac=4|abbr=no}} → 157 cm (5 ft 1 34 in)
  • output of height template: 157 เซนติเมตร (5 ฟุต 1 34 นิ้ว)

Areas for improvement[แก้]

Conversion not displayed if unit name contains uppercase characters:

 • |height=157 Centimetres → 157 Centim
 • |height=157 CM → 157 CM
 • |height=1.57 Metres → 1.57 Metres
 • |height=1.57 M → 1.57 M
 • |height=5 Feet 2 Inches → 5 Feet 2 Inches
 • |height=5 FT 2 IN → 5 FT 2 IN

Conversion not displayed if symbols are used for feet and inches:

 • |height=5' 2" → 5' 2"
 • |height=5′ 2″ → 5′ 2″

Does not recognize symbols for feet and inches in a manually entered conversion (adds a second conversion):

 • |height=157cm (5' 2") → 157 เซนติเมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว) (5' 2")
 • |height=1.57m (5′ 2″) → 1.57 เมตร (5 ฟุต 2 นิ้ว) (5′ 2″)