แม่แบบ:กล่องข้อมูล ชีวประวัติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Infobox person)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{กล่องข้อมูล ชีวประวัติ}} อาจใช้เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมักจะอยู่ด้านบนสุดของบทความ

การใช้งาน[แก้]

แบบย่อ[แก้]

ชื่อ
alt
คำบรรยายรูป
เกิดชื่อเกิด
วันเกิด
สถานที่เกิด
เสียชีวิตวันเสียชีวิต
สถานที่เสียชีวิต
สัญชาติสัญชาติ
ชื่ออื่นชื่ออื่น
อาชีพอาชีพ
ปีปฏิบัติงานปีปฏิบัติงาน
มีชื่อเสียงจากเป็นที่รู้จักจาก
ผลงานเด่น
ผลงานเด่น
{{กล่องข้อมูล ชีวประวัติ
| name     = <!-- ใส่ตัวย่อของชื่อกลาง หากไม่ได้ใส่ในชื่อเกิด -->
| image     = <!-- ชื่อไฟล์เท่านั้น โดยไม่ต้องมี "ไฟล์:" และไม่ต้องใส่[[วงเล็บ]] -->
| alt      = 
| caption    = 
| birth_name  = <!-- ใช้ช่องนี้หากชื่อเกิดไม่เหมือนกับชื่อ -->
| birth_date  = <!-- {{วันเกิด-อายุ|ปปปป|ดด|วว}} -->
| birth_place  = <!-- สถานที่เกิด ใส่ชื่อจังหวัดใน [[วงเล็บ]] -->
| death_date  = <!-- {{Death date and age|ปปปป|ดด|วว|ปปปป|ดด|วว}} (วันเสียชีวิตตามด้วยวันเกิด) -->
| death_place  = <!-- สถานที่เสียชีวิต ใส่ชื่อจังหวัดใน [[วงเล็บ]] -->
| nationality  = <!-- ใส่ชื่อประเทศที่ถือสัญชาติใน [[วงเล็บ]] -->
| other_names  = 
| occupation  = <!-- อาชีพ ใส่ชื่ออาชีพใน [[วงเล็บ]] และใส่ชื่อบริษัทใน [[วงเล็บ]] -->
| years_active = 
| known_for   = 
| notable_works = 
}}

แบบเต็ม[แก้]

โปรดระบุเฉพาะข้อมูลที่ตรงประเด็นที่สุด โปรดนำตัวประที่ไม่ได้ใช้ออก และไม่ต้องพยายามใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง

name
native_name
alt
caption
การออกเสียงpronunciation
เกิดbirth_name
birth_date
birth_place
สาบสูญdisappeared_date
disappeared_place
สถานะdisappeared_status
เสียชีวิตdeath_date
death_place
สาเหตุเสียชีวิต
death_cause
พบร่าง
body_discovered
สุสานresting_place
resting_place_coordinates
อนุสรณ์สถานmonuments
ถิ่นพำนักresidence
สัญชาติnationality
ชื่ออื่นother_names
พลเมืองcitizenship
การศึกษาeducation
ศิษย์เก่าalma_mater
อาชีพoccupation
ปีปฏิบัติงานyears_active
นายจ้างemployer
องค์การorganization
ตัวแทนagent
มีชื่อเสียงจากknown_for
ผลงานเด่น
notable_works
แบบแผนการกล่าวถึงstyle
บ้านเดิมhome_town
เงินเดือนsalary
สินทรัพย์สุทธิnet_worth
ส่วนสูงheight
น้ำหนักweight
รายการโทรทัศน์television
ตำแหน่งtitle
วาระterm
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนpredecessor
ผู้สืบตำแหน่งsuccessor
พรรคการเมือง
party
ขบวนการ
movement
ปัจจามิตรopponents
กรรมการใน
boards
ถูกกล่าวหา
criminal_charge
รับโทษ
criminal_penalty
สถานะทางคดี
criminal_status
คู่สมรสspouse
คู่รักpartner
บุตรchildren
บิดามารดาparents
ญาติrelatives
ครอบครัวfamily
สัญญาณเรียกขานcallsign
รางวัลawards
module
module2
module3
module4
module5
module6
เว็บไซต์website
ลายมือชื่อ
[[File:signature|signature_size
|alt=signature_alt|signature_alt]]
หมายเหตุ
footnotes
{{Infobox person
| pre-nominals  = 
| name        = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| post-nominals  = 
| image       = <!-- filename only, no "File:" or "Image:" prefix, and no enclosing [[brackets]] -->
| image_upright =
| alt        = 
| caption      = 
| native_name    = 
| native_name_lang  = 
| pronunciation   = 
| birth_name     = <!-- only use if different from name above -->
| birth_date     = <!-- {{birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living people supply only the year with {{Birth year and age|YYYY}} unless the exact date is already widely published, as per [[WP:DOB]]. For people who have died, use {{Birth date|YYYY|MM|DD}}. -->
| birth_place    = 
| baptised      = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| disappeared_date  = <!-- {{disappeared date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (disappeared date then birth date) -->
| disappeared_place = 
| disappeared_status = 
| death_date     = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place    = 
| death_cause    = 
| body_discovered  = 
| resting_place   = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| burial_place    = <!-- may be used instead of resting_place and resting_place_coordinates (displays "Burial place" as label) -->
| burial_coordinates = <!-- {{coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| monuments     = 
| residence     = 
| nationality    = 
| other_names    = 
| citizenship    = 
| education     = 
| alma_mater     = 
| occupation     = 
| years_active    = 
| era        = 
| employer      = 
| organization    = 
| agent       = <!-- Discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source -->
| known_for     = 
| notable_works   = <!-- produces label "Notable work"; may be overridden by |credits=, which produces label "Notable credit(s)"; or by |works=, which produces label "Works"; or by |label_name=, which produces label "Label(s)" -->
| style       = 
| home_town     = 
| salary       = 
| net_worth     = <!-- Net worth should be supported with a citation from a reliable source -->
| height       = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| weight       = <!-- "X kg", "X lb" or "X st Y lb" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| television     = 
| title       = <!-- Formal/awarded/job title. The parameter |office= may be used as an alternative when the label is better rendered as "Office" (e.g. public office or appointments) -->
| term        = 
| predecessor    = 
| successor     = 
| party       = 
| movement      = 
| opponents     = 
| boards       = 
| criminal_charge  = <!-- Criminality parameters should be supported with citations from reliable sources -->
| criminal_penalty  = 
| criminal_status  = 
| spouse       = <!-- Use article title or common name -->
| partner      = <!-- (unmarried long-term partner) -->
| children      = 
| parents      = <!-- overrides mother and father parameters -->
| mother       = <!-- may be used (optionally with father parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| father       = <!-- may be used (optionally with mother parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| relatives     = 
| family       = 
| callsign      = 
| awards       = 
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| module       = 
| module2      = 
| module3      = 
| module4      = 
| module5      = 
| module6      = 
| signature     = 
| signature_size   = 
| signature_alt   = 
| footnotes     = 
}}