แม่แบบ:กล่องข้อมูล ชีวประวัติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล่องข้อมูล ชีวประวัติ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{กล่องข้อมูล ชีวประวัติ}} อาจใช้เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมักจะอยู่ด้านบนสุดของบทความ

การใช้งาน[แก้]

แบบย่อ[แก้]

name
alt
caption
เกิดbirth_name
birth_date
birth_place
เสียชีวิตdeath_date
death_place
สัญชาติnationality
ชื่ออื่นother_names
อาชีพoccupation
ปีปฏิบัติงานyears_active
มีชื่อเสียงจากknown_for
ผลงานเด่นnotable_works
{{กล่องข้อมูล ชีวประวัติ
| name     = <!-- ค่าเริ่มต้นเป็นชื่อบทความเมื่อเว้นว่างไว้ -->
| image     = <!-- ชื่อไฟล์เท่านั้น โดยไม่ต้องมี "ไฟล์:" และไม่ต้องใส่[[วงเล็บ]] -->
| alt      = <!-- ข้อความอธิบายสำหรับใช้โดยซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียง (แปลงข้อความเป็นคำพูด) -->
| caption    = 
| birth_name  = <!-- ใช้ช่องนี้หากชื่อเกิดไม่เหมือนกับชื่อ -->
| birth_date  = <!-- {{วันเกิดและอายุ|ปปปป|ดด|วว}} สำหรับผู้ที่มีชีวิต {{วันเกิด|ปปปป|ดด|วว}} สำหรับคนที่เสียชีวิต -->
| birth_place  = 
| death_date  = <!-- {{วันตายและอายุ|ปปปป|ดด|วว|ปปปป|ดด|วว}} (วันเสียชีวิตตามด้วยวันเกิด) -->
| death_place  = 
| nationality  = <!-- ใช้เมื่อจำเป็น ตาม [[WP:INFONAT]] -->
| other_names  = 
| occupation  = 
| years_active = 
| known_for   = 
| notable_works = 
}}

แบบเต็ม[แก้]

โปรดระบุเฉพาะข้อมูลที่ตรงประเด็นที่สุด โปรดนำตัวประที่ไม่ได้ใช้ออก และไม่ต้องพยายามใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง

honorific_prefix

name

honorific_suffix
native_name
alt
caption
การออกเสียงpronunciation
เกิดbirth_name
birth_date
birth_place
สาบสูญdisappeared_date
disappeared_place
สถานะdisappeared_status
เสียชีวิตdeath_date
death_place
สาเหตุเสียชีวิตdeath_cause
พบร่างbody_discovered
สุสานresting_place
resting_place_coordinates
อนุสรณ์สถานmonuments
สัญชาติnationality
ชื่ออื่นother_names
Siglumsiglum
พลเมืองcitizenship
การศึกษาeducation
ศิษย์เก่าalma_mater
อาชีพoccupation
ปีปฏิบัติงานyears_active
ยุคสมัยera
นายจ้างemployer
องค์การorganization
ตัวแทนagent
มีชื่อเสียงจากknown_for
ผลงานเด่นnotable_works
แบบแผนการกล่าวถึงstyle
ส่วนสูงheight
โทรทัศน์television
ตำแหน่งtitle
วาระterm
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนpredecessor
ผู้สืบตำแหน่งsuccessor
พรรคการเมืองparty
ความเกี่ยวข้อง
ทางการเมืองอื่น ๆ
otherparty
ขบวนการmovement
ปัจจามิตรopponents
กรรมการในboards
ถูกกล่าวหาcriminal_charges
รับโทษcriminal_penalty
สถานะทางคดีcriminal_status
คู่สมรสspouse
คู่รักpartner
บุตรchildren
บิดามารดาparents
ญาติrelatives
ครอบครัวfamily
สัญญาณเรียกขานcallsign
รางวัลawards
module
module2
module3
module4
module5
module6
เว็บไซต์website
ลายมือชื่อ
signature.jpg
หมายเหตุ
footnotes
{{กล่องข้อมูล ชีวประวัติ
| honorific_prefix  = 
| name        = <!-- ค่าเริ่มต้นเป็นชื่อบทความเมื่อเว้นว่างไว้ -->
| honorific_suffix  = 
| image       = <<!-- ชื่อไฟล์เท่านั้น โดยไม่ต้องมี "ไฟล์:" และไม่ต้องใส่[[วงเล็บ]] -->
| image_upright   = 
| landscape     = <!-- yes, if wide image, otherwise leave blank -->
| alt        = <!-- ข้อความอธิบายสำหรับใช้โดยซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียง (แปลงข้อความเป็นคำพูด) -->
| caption      = 
| native_name    = 
| native_name_lang  = 
| pronunciation   = 
| birth_name     = <!-- ใช้ช่องนี้หากชื่อเกิดไม่เหมือนกับชื่อ -->
| birth_date     = <!-- {{วันเกิดและอายุ|ปปปป|ดด|วว}} สำหรับผู้ที่มีชีวิต {{วันเกิด|ปปปป|ดด|วว}} สำหรับคนที่เสียชีวิต -->
| birth_place    = 
| baptised      = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| disappeared_date  = <!-- {{Disappeared date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (disappeared date then birth date) -->
| disappeared_place = 
| disappeared_status = 
| death_date     = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (enter DEATH date then BIRTH date (e.g., ...|1967|8|31|1908|2|28}} use both this parameter and |birth_date to display the person's date of birth, date of death, and age at death) -->
| death_place    = 
| death_cause    = <!-- should only be included when the cause of death has significance for the subject's notability -->
| body_discovered  = 
| resting_place   = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| burial_place    = <!-- may be used instead of resting_place and resting_place_coordinates (displays "Burial place" as label) -->
| burial_coordinates = <!-- {{coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| monuments     = 
| nationality    = <!-- use only when necessary per [[WP:INFONAT]] -->
| other_names    = 
| siglum       = 
| citizenship    = <!-- use only when necessary per [[WP:INFONAT]] -->
| education     = 
| alma_mater     = 
| occupation     = 
| years_active    = 
| era        = 
| employer      = 
| organization    = 
| agent       = <!-- discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source -->
| known_for     = 
| notable_works   = <!-- produces label "Notable work"; may be overridden by |credits=, which produces label "Notable credit(s)"; or by |works=, which produces label "Works"; or by |label_name=, which produces label "Label(s)" -->
| style       = 
| height       = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| television     = 
| title       = <!-- formal/awarded/job title. The parameter |office=may be used as an alternative when the label is better rendered as "Office" (e.g. public office or appointments) -->
| term        = 
| predecessor    = 
| successor     = 
| party       = 
| otherparty     =
| movement      = 
| opponents     = 
| boards       = 
| criminal_charges  = <!-- criminality parameters should be supported with citations from reliable sources -->
| criminal_penalty  = 
| criminal_status  = 
| spouse       = <!-- use article title or common name -->
| partner      = <!-- (unmarried long-term partner) -->
| children      = 
| parents      = <!-- overrides mother and father parameters -->
| mother       = <!-- may be used (optionally with father parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| father       = <!-- may be used (optionally with mother parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| relatives     = 
| family       = 
| callsign      = <!-- amateur radio, use if relevant -->
| awards       = 
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| module       = 
| module2      = 
| module3      = 
| module4      = 
| module5      = 
| module6      = 
| signature     = 
| signature_size   = 
| signature_alt   = 
| footnotes     = 
}}

พารามิเตอร์[แก้]

Do not use all these parameters for any one person. The list is long to cover a wide range of people. Only use those parameters that convey essential or notable information about the subject, and ensure that this information is sourced in the article or (if present only in the infobox) in the infobox itself

Any parameters left blank or omitted will not be displayed. Many parameters have alternative names, implemented for compatibility with other templates (especially to aid merging). The preferred names are shown in the table below.

Parameter Explanation
honorific_prefix To appear on the line above the person's name. This is for things like |honorific_prefix=Sir – honorifics of serious significance that are attached to the name in formal address, such as knighthoods and titles of nobility; do not use it for routine things like "Dr." or "Ms."
name Common name of person (defaults to article name if left blank; provide |birth_name= (below) if different from |name=). If middle initials are specified (or implied) by the lead of the article, and are not specified separately in the |birth_name= parameter, include them here. Do not put honorifics or alternative names in this parameter. There are separate parameters for these things, covered below.
honorific_suffix To appear on the line below the person's name. This is for things like |honorific_suffix=OBE – honorifics of serious significance that are attached to the name in formal address, such as national orders and non-honorary doctorates; do not use it for routine things like "BA". It is permissible but not required to use the {{post-nominals}} template inside this parameter; doing so requires {{post-nominals|size=100%|...}}.
image Image name: แม่แบบ:Pval, แม่แบบ:Pval, แม่แบบ:Pval, etc., without the File: or Image: prefix. If an image is desired but not available, one may add แม่แบบ:Pval to the |needs-photo= parameter of the {{WikiProject Biography}} template on the talk page. If no image is available yet, do not use an image placeholder. See #Image for further guidelines.
image_upright Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).
landscape Set to yes when using wide, short images. The image height (rather than width) will be limited to 200 pixels.
alt Descriptive alt text for the image, for visually impaired readers. One word (such as แม่แบบ:Pval) is rarely sufficient. Do not copy-paste the value of |caption= (below) into this parameter. Example of the difference: "Willie Nelson at a concert in Dallas, 1989" is good as |caption= value; "Nelson in western-wear with an acoustic guitar, on stage in a daytime show with band in background" is an |alt= description. If nothing meaningful can be said that isn't already in the caption, use the stock text |alt=refer to caption.
caption Caption for image, if needed. Try to include the date of photo, some context (check the File: or Commons page for the image). Image credit should generally not be included per MOS:CREDITS.
native_name The person's name in their own language, if different.
native_name_lang ISO 639-1 code, e.g., "แม่แบบ:Pval" for French. If more than one, use {{lang}} around each name in |native_name= instead.
pronunciation Details of how to pronounce the individual's native name.
birth_name Name at birth; only use if different from |name=.
birth_date Date of birth: Use {{birth date and age}} (if living) or {{birth date}} (if dead). See template's page for details on usage. If only a year of birth is known, or age as of a certain date, consider using {{birth year and age}} or {{birth based on age as of date}}. For living people supply only the year unless the exact date is already widely published. Treat such cases as if only the year is known, so use {{birth year and age}} or a similar option. The templates mentioned in this paragraph emit metadata indicating the date is in the Gregorian calendar; if the date is in the Julian calendar, do not use these templates, just write the date.
birth_place Place of birth: city, administrative region, country.
baptised Date of baptism: Only for use when birth date is not known (e.g., for Ludwig van Beethoven). Will not display if a birth date is entered. Do not use subtemplates. Parameter baptized can be used for articles that use American English spelling.
disappeared_date (For missing people) Date of disappearance: Use {{disappeared date and age}} (if birth date is known) or {{disappeared date}} (if birth date unknown).
disappeared_place (For missing people) Place of disappearance: city, administrative region, country.  (See |birth_place=, above, for instructions on how to use this parameter, including: no flag templates, inappropriate linking, redundancy, anachronisms, "country" definitions, etc.)
disappeared_status (For missing people) Current status for the person, e.g., if the person is still regarded as missing (using {{missing for}} to calculate the time since disappearance), or if the person has been declared dead in absentia, with a date for such a ruling.
death_date Date of death: Use {{death date and age}} (if birth date is known) or {{death date}} (if birth date unknown). See template's page for details on usage. If exact dates are unknown, consider using {{death year and age}}. The templates mentioned in this paragraph emit metadata indicating the date is in the Gregorian calendar; if the date is in the Julian calendar, do not use these templates, just write the date.
death_place Place of death: city, administrative region, country.  (See |birth_place=, above, for instructions on how to use this parameter, including: no flag templates, inappropriate linking, redundancy, anachronisms, "country" definitions, etc.)
death_cause Cause of death. Should be clearly defined and sourced, and should only be included when the cause of death has significance for the subject's notability, e.g. James Dean, John Lennon. It should not be filled in for unremarkable deaths such as those from old age or routine illness, e.g. Bruce Forsyth, Eduard Khil.
body_discovered Place where the body was discovered (if different from place of death). city, administrative region, country.  (See |birth_place=, above, for instructions on how to use this parameter, including: no flag templates, inappropriate linking, redundancy, anachronisms, "country" definitions, etc.)
burial_place Place of burial city, administrative region, country.  (See |birth_place=, above, for instructions on how to use this parameter, including: no flag templates, inappropriate linking, redundancy, anachronisms, "country" definitions, etc. See |resting_place= for non-burials.)
burial_coordinates Coordinates for place of burial, to accompany |burial_place=. Use {{coord}} template.
resting_place Location of columbarium, ash-scattering, etc. If no location, leave blank. city, administrative region, country.  (See |birth_place=, above, for instructions on how to use this parameter, including: no flag templates, inappropriate linking, redundancy, anachronisms, "country" definitions, etc.)
resting_place_coordinates Coordinates for location of columbarium, ash-scattering etc. Use {{coord}} template.
monuments Significant monuments erected, buildings named, etc., in honour of the subject. If many, link to an appropriate section of the article instead.
nationality May be used instead of |citizenship= (below) or vice versa in cases where any confusion could result. Should only be used with |citizenship= when they differ per WP:INFONAT. (See |birth_place=, above, for instructions on how to use this parameter, including: no flag templates, inappropriate linking, anachronisms, "country" definitions, etc.)
other_names Other notable names for the person, if different from |name= and |birth_name=. This can include stage names, maiden/married names, nicknames, criminal aliases, etc.
siglum Siglum or monogram, a text shortcut (often formed from the initials of the name, with variations) used to sign work, if relevant.
citizenship Country of legal citizenship, if different from nationality. Rarely needed. See usage notes for |nationality=, above. Should only be used if citizenship differs from the value in |nationality= and cannot be inferred from the birthplace. Note that many countries do not automatically grant citizenship to people born within their borders. (See |birth_place=, above, for instructions on how to use this parameter, including: no flag templates, inappropriate linking, anachronisms, "country" definitions, etc.)
education Education, e.g., degree, institution and graduation year, if relevant. If very little information is available or relevant, the |alma_mater= parameter may be more appropriate.
alma_mater Alma mater. This parameter is a more concise alternative to (not addition to) |education=, and will often consist of the linked name of the last-attended institution of higher education (not secondary schools). It is usually not relevant to include either parameter for non-graduates, but article talk page consensus may conclude otherwise, as perhaps at Bill Gates.
occupation Occupation(s) as given in the lead. Use list markup for three or more entries, e.g. with {{flatlist}}. Please observe sentence case and capitalise only the first letter of the first item; e.g.:
 • Musician
 • singer-songwriter
 • actor
years_active Date range in years during which the subject was active in their principal occupation(s) and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if still active. Date ranges always use an en dash, not hyphen. If no dates of birth and/or death are known for the subject, only a floruit date range, as is common with ancient subjects, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the |birth_date= and |death_date= parameters. Helpful templates: {{floruit}}, {{circa}}.
era Era (e.g., แม่แบบ:Pval) in which the person lived; less specific than |years_active=. Should not be used if dates are available.
employer Employer(s), if relevant.
organization or organisation Non-employing organization(s), if relevant.
agent The subject's agent (individual and/or agency), discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source.
known_for A brief description of why the person is notable.
 • notable_works;
    alternatives:
 • credits
 • label_name
 • works
Title(s) of notable work(s) (publications, compositions, sculptures, films, etc.) by the subject, if any. Produces the label Notable work. May be overridden by |credits=, which produces Notable credit(s); or by |works=, which produces Works; or by |label_name=, which produces Label(s).
 • The |notable_works=, |credits=, and |label_name= parameters are intended to be (at most) short inline lists.
 • The |label_name= variant is used for one or more record labels with which a performer is associated, or a fashion label in which a designer has been heavily involved or for which they are well known. Remember that this parameter is an alternative to the others mentioned here and is not used along with them.
 • The |works= variant is intended to link to a specific list article for a larger body of work (not all of which may be individually notable).
style The style of the subject's works, if applicable. This parameter is not for styles of address or office; see |honorific_prefix=.
height If person was notable for their height, or if height is relevant. If used, this should also include the year of the measurement if the person had not reached full adulthood when this stat was published. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.
television Television programmes presented by or closely associated with the subject. For multiple entries, use an inline list.
title Multiple uses:

For multiple entries, use an inline list.

Use the |awards= parameter, below, for awarded honors that are not really titles. A single award should not use both parameters.

office May be used as an alternative to |title= when the label is better displayed as Office (e.g. public office or appointments). Using this parameter will override |title=.
term Years the person held the |title= or |office= listed above. Helpful template: {{reign}} (also used for civil offices).
predecessor Person who previously held the |title= or |office= listed above.
successor Person who subsequently held the |title= or |office= listed above.
party If relevant. Field labelled Political party.
otherparty If relevant. Field labelled Other political affiliations.
movement If relevant. Can be social, political (non-party), artistic, philosophical, literary, cultural, etc.
opponents Notable relevant opponents (e.g., for major political office).
boards For board of directors membership(s), if relevant. Field labeled Board member of.
 • criminal_charges
 • criminal_penalty
 • criminal_status
For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.
spouse Name of spouse(s), followed by years of marriage. Use the format Name (married 1950–present) for a current spouse, and Name (married 1970–99) for former spouse(s). Use article title (if linking) or common name. For multiple entries, use an inline list. For deceased persons still married at time of death, do not include the end year.
partner If particularly relevant, or if the partner is notable; "partner" here means unmarried life partners in a domestic partnership (of any gender or sexual orientation), not business partner. Use the format Name (1950–present) for current partner and Name (1970–1999) for former partner(s).
children Typically the number of children (e.g., แม่แบบ:Pval); only list names of independently notable or particularly relevant children. Names may be preceded by a number to show total children and avoid implying that named children are the only offspring. For multiple entries, use an inline list. For privacy reasons, consider omitting the names of living children, unless notable.
parents Names of parents; include only if they are independently notable or particularly relevant. For multiple entries, use an inline list. If subject has only one notable mother and/or only one notable father, |mother= and |father= parameters may be used instead. These parameters may be used for biological, adoptive, foster, or step-parents.
mother Name of mother; include only if subject has one mother who is independently notable or particularly relevant. Displays Parent(s) as label, and is overridden by the |parents= parameter.
father Name of father; include only if subject has one father who is independently notable or particularly relevant. Displays Parent(s) as label, and is overridden by the |parents= parameter.
relatives Names of siblings or other relatives; include only if independently notable and particularly relevant. Include the relationship in parentheses after the name (sister, uncle, etc.). For multiple entries, use an inline list.
callsign Amateur radio call sign, if relevant.
awards Notable awards. If many, link to an appropriate section of the article instead. Use |title= parameter, above, for awarded titles; A single award should not use both parameters.
website Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use {{URL}} as in {{URL|Example.com}}. Do not display the www. part unless the site requires it.
 • module
 • module2
 • module3
 • module4
 • module5
 • module6
Used for embedding other infoboxes into this one. Example:
{{Infobox person
| name = Paul McCartney
...
| module = 
 {{Infobox musical artist
 | embed = yes
 | instrument = piano
 ...
 }} <!-- end of Infobox musical artist -->
...
}} <!-- end of Infobox person -->

For more detailed information, see Wikipedia:WikiProject Infoboxes/embed.

signature An image of the person's signature. Please use image name: แม่แบบ:Pval, แม่แบบ:Pval, แม่แบบ:Pval, etc., without the File: or Image: prefix
signature_size Default is 150px. If necessary, a signature can be resized manually as per the |image_size= parameter.
signature_alt Alt text for the signature image. For example, for File:Thomas Jefferson Signature.svg, the alt text might be |signature_alt= Th: Jefferson, spelling out the signature exactly as it appears in the image.
footnotes Textual notes about any of the infobox data. This is not for reference citations. If an infobox parameter's value needs a citation, cite inline at the end of the value. Citations will appear in the article's references section along with the other citations in the article.
image_size Deprecated. Size to display image: แม่แบบ:Pval (set width), แม่แบบ:Pval (set height), or แม่แบบ:Pval (max width & max height). If empty or omitted, this defaults to frameless (default is 220px, but logged-in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size). Use of this parameter is discouraged. Use image_upright instead. Do not use "×" or capital "X"

Additional parameter usage explanation[แก้]

Image[แก้]

The image in the infobox should be representative of the person who is the subject of the article. For some historical figures, particularly those born in the 18th century or before, this image is often a painting or other artistic depiction of the individual (see George Washington). Persons born in the 20th century onward, such as Barack Obama, are most often represented by a photograph of the individual.

When the subject of a biographical article has recently died, particularly those who have been publicly known for decades, editors may come to a consensus on the article's talk page regarding what image would best be suited for the infobox. An example of such a discussion can be found in the talk page archives for Elizabeth II (section Infobox photograph for after her death); in this instance, the 2015 photograph of Elizabeth II that was present in the article's infobox when discussions began was eventually replaced with a photograph of her taken in 1958.

Inline lists[แก้]

Parameters with multiple values should be formatted with inline-list templates.

Horizontal ones include {{hlist}} or {{flatlist}}. In horizontal style, only the first item is capitalized (aside from proper names). This style is best for short items, and few of them. Mid-dots, commas or semicolons are available as separators (use semicolons or mid-dots if any items contain their own commas). For example:

 • |parameter_name={{hlist |Foo }}
  • Foo
  • bar
  • baz
 • |parameter_name={{cslist |Foo }}
  • Foo
  • bar
  • baz
 • |parameter_name={{cslist |Foo, fee }}
  • Foo, fee
  • bar, bor
  • baz, biz
Horizontal list example with {{hlist|Item one|item two|item three}}:
 • Item one
 • item two
 • item three

Vertical templates are {{plainlist}} and {{unbulleted list}} (vertical), use unbulleted, non-indented lists for clean display in infoboxes. Entries may be all sentence case, or all lowercase (aside from proper names) after the first.

This style is best for long items, and longer lists. For long lists of information that may not be of immediate interest but retained for reference, the {{collapsible list}} template can be used; this is not a universally accessible option, so should not be used for key information.

Do not use <br /> markup to create fake lists, as in: Item one<br />item two<br />item three.

Vertical list example:, using {{unbulleted list|Item one|item two|item three}}:

 • Item one
 • item two
 • item three

Microformat[แก้]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[แก้]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[แก้]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล ชีวประวัติ (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

An infobox for articles about people

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Honorific prefixhonorific_prefix honorific-prefix honorific prefix pre-nominals

Honorific prefix(es), to appear on the line above the person's name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Namename

Common name of person (defaults to article name if left blank; provide birth_name (below) if different from name). If middle initials are specified (or implied) by the lead of the article, and are not specified separately in the birth_name field, include them here.

สตริงจำเป็น
Post-nominalshonorific_suffix honorific-suffix honorific suffix post-nominals

Honorific suffix(es), to appear on the line below the person's name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Imageimage

Image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. If an image is desired but not available, one may add "yes" to the "needs-photo" section of the :Template:WPBiography on the talkpage. If no image is available yet, do not use an image placeholder.

ตัวอย่าง
abc.jpg, xpz.png, 123.gif
ไฟล์เลือกได้
Image uprightimage_upright

Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).

ค่าปริยาย
1
ตัวอย่าง
1.15
จำนวนเลือกได้
Landscapelandscape

Set to yes when using wide, short images. The image height (rather than width) will be limited to 200 pixels.

ตรรกะเลือกได้
DEPRECATED: Image sizeimage_size image size imagesize

DEPRECATED/DISCOURAGED. Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. Use of this parameter is discouraged as per WP:IMGSIZE. Use image_upright instead.

ค่าปริยาย
220px
ตัวอย่าง
200px
ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
Altalt

Alt text for image, for visually impaired readers. One word (such as "photograph") is rarely sufficient. See WP:ALT.

สตริงเลือกได้
Captioncaption image caption image_caption

Caption for image, if needed. Try to include date of photo and the photographer.

สตริงเลือกได้
Native namenative_name

The person's name in their own language, if different.

สตริงเลือกได้
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-1 code, e.g., "fr" for French. If more than one, use Template:lang in `native_name` instead.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Native name pronunciationpronunciation

Details of how to pronounce the individual's native name.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Other namesother_names other names othername alias

Other notable names for the person, if different from name and birth_name.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Siglumsiglum

Siglum, monogram, shortcut, if relevant.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Birth namebirth_name birthname

Name at birth; only use if different from name.

สตริงเลือกได้
Birth datebirth_date

Date of birth: {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living people. For people who have died, use {{Birth date|YYYY|MM|DD}}. If only a year of birth is known, or age as of a certain date, consider using Template:birth year and age or Template:birth based on age as of date.

เนื้อหาเลือกได้
Birth placebirth_place

Place of birth: city, administrative region, sovereign state. Use the name of the birthplace at the time of birth, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976). Do not use a flag template.

สตริงเลือกได้
Baptisedbaptised baptized

Date of baptism: ONLY for use when birth date is not known (e.g., Beethoven). Will not display if a birth date is entered. Do not use subtemplates. Parameter 'baptized' can be used for articles that use American english spelling.

วันที่เลือกได้
Disappeared datedisappeared_date

(For missing people) Date of disappearance: Template:disappeared date and age (if birth date is known) or Template:disappeared date (if birth date unknown).

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Disappeared placedisappeared_place

(For missing people) Place of disappearance: city, administrative region, sovereign state. Do not use a flag template.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Disappeared statusdisappeared_status status

(For missing people) Current status for the person, e.g., if the person is still regarded as missing (using Template:missing for to calculate the time since disappearance), or if the person has been declared dead in absentia, with a date for such a ruling.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Death datedeath_date

Date of death: {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (if birth date is known) or Template:death date (if birth date unknown). See Template:Death date/doc for details on usage. If exact dates are unknown, consider using Template:death year and age.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Death placedeath_place

Place of death: city, administrative region, sovereign state. Note: Do not use a flag template. Use the name of the deathplace at the time of death, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976)

สตริงเลือกได้
Death causedeath_cause death cause

Cause of death. This should only be included when the cause of death has significance for the subject's notability.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Body discoveredbody_discovered body discovered

Place where the body was discovered (if different from place of death). Do not use a flag template.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Resting placeresting_place resting place restingplace

Place of burial, ash-scattering, etc. Do not use a flag template.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Resting place coordinatesresting_place_coordinates resting place coordinates restingplacecoordinates

Coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use Template:coord template.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Burial placeburial_place

Place of burial, alternative to 'Resting place' Displays the label 'Burial place'.

เนื้อหาเลือกได้
Burial place coordinatesburial_coordinates

Coordinates for place of burial, to accompany 'Burial place'. Use {{coord}} template.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Monumentsmonuments

Significant monuments erected, buildings named, etc., in honour of the subject. If many, link to an appropriate section of the article instead.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Nationalitynationality

Nationality. May be used instead of citizenship (below) or vice versa in cases where any confusion could result. Should only be used 'with' citizenship when they somehow differ. Should only be used if nationality cannot be inferred from the birthplace per [[WP:INFONAT]]. Do not use a flag template.

สตริงเลือกได้
Citizenshipcitizenship

Country of legal citizenship, if different from nationality. Rarely needed. See usage notes for nationality above. Should only be used if citizenship cannot be inferred from the birthplace. Do not use a flag template.

สตริงเลือกได้
Educationeducation

Education, e.g., degree, institution and graduation year, if relevant. If very little information is available or relevant, the `alma_mater` parameter may be more appropriate.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Alma materalma_mater alma mater

Alma mater. This parameter is a more concise alternative to `education`, and will most often simply consist of the linked name of the last-attended higher education institution. It is usually not relevant to include either parameter for non-graduates, but article talk page consensus may conclude otherwise, as at Bill Gates.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Occupationoccupation

Occupation(s) as given in the lead.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Years activeyears_active years active yearsactive

Date range in years during which the subject was active in their principal occupation(s) and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if still active (note the use of an en dash, not hyphen). If no dates of birth and/or death are known for the subject, only a floruit date range, as is common with ancient subjects, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the birth_date and death_date parameters.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Eraera

Era during which the subject lived or was active. Less specific than 'years active'.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Employeremployer

Employer(s), if relevant.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Organizationorganization organizations organisation organisations

Non-employing organization(s), if relevant.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Agentagent

The subject's agent (individual and/or agency), discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Known Forknown_for known for known

A brief description of what the person is notable for.

ตัวอย่าง
Environmental activism
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Notable worksnotable_works works credits notable works label_name

Title(s) of notable work(s) (publications, compositions, sculptures, films, etc.) by the subject, if any.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Stylestyle

The style in which the subject works, if applicable.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
DEPRECATED: Net worthnet_worth net worth networth

Current estimated net worth, if relevant. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
Heightheight

If person was notable for their height, or if height is relevant. If used, this should also include the year of the measurement if the person had not reached full adulthood when this stat was published. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Height in metresheight_m

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in metres (it will be automatically converted to Imperial).

จำนวนเลือกได้
Height in centimetresheight_cm

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in centimetres (it will be automatically converted to Imperial).

จำนวนเลือกได้
Height in feetheight_ft

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in whole feet (it will be automatically converted to SI). Use with height_in.

จำนวนเลือกได้
Remaining height in inchesheight_in

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in remaining inches (it will be automatically converted to SI). Use with height_ft.

จำนวนเลือกได้
DEPRECATED: Weightweight

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
DEPRECATED: Weight in kilogrammesweight_kg

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in kilogrammes (it will be automatically converted to Imperial).

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
DEPRECATED: Weight in poundsweight_lb

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in pounds, or their weight in remaining pounds if weight in whole stones is specified (it will be automatically converted to SI).

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
DEPRECATED: Weight in stonesweight_st

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in whole stones (it will be automatically converted to SI).

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
Televisiontelevision

Television programmes presented by or closely associated with the subject.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Titletitle office

Multiple uses: Formal title, such as First Lady of Japan for Akie Abe.; Awarded title, such as Mr. Olympia for Arnold Schwarzenegger.; Job title, such as President of Calvin College for Anthony Diekema.; A combination of the above, such as Professor of Mathematics and Fellow of the Royal Society for Bill Parry See also "awards" parameter, below, for awarded honors that are not really titles. A single award should not use both parameters.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Termterm

Years the person held the title listed above.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Predecessorpredecessor

Person who previously held the title listed above.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Successorsuccessor

Person who subsequently held the title listed above.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Partyparty

If relevant. Field labelled Political party.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Other partyotherparty

If relevant. Field labelled Other political affiliations.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Movementmovement

If relevant. '''Movement''' can be social, political (non-party), artistic, philosophical, literary, cultural, etc.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Opponentsopponents

Notable relevant opponents (e.g., for major political office).

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Boardsboards

For board of directors membership(s), if relevant. Field labeled Board member of.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Criminal charge(s)criminal_charges criminal_charge criminal charge

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources in the article body.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Criminal penaltycriminal_penalty criminal penalty

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Criminal statuscriminal_status judicial_status judicial status criminal status

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Spouse(s)spouse spouses spouse(s)

Name of spouse(s), followed by years of marriage. Use the format Name (married 1950–present) for a current spouse, and Name (married 1970–99) for former spouse(s). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For deceased persons still married at time of death, do not include an end year. {{Marriage}} may be used.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Partner(s)partner partners partner(s) domestic_partner domesticpartner

For unmarried life partners in a domestic partnership (of any gender or sexual orientation), not business partners. Use the format Name (1950–present) for current partner and Name (1970–99) for former partner(s).

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Childrenchildren

Number of children (e.g., 3), or list of independently notable names, in which case, separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. Names may be preceded by a number to show total children and avoid implying that named children are the only offspring. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless notable.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Parent(s)parents

Names of parents. Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. If subject has only one notable mother and/or father, 'mother' and 'father' parameters may be used instead

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Mothermother

Name of mother; include only if subject has one mother who is independently notable or particularly relevant. Overwritten by 'parents' parameter.

ชื่อหน้าเลือกได้
Fatherfather

Name of father; include only if subject has one father who is independently notable or particularly relevant. Overwritten by 'parents' parameter.

ชื่อหน้าเลือกได้
Relativesrelatives relations

Names of siblings or other relatives. Include the relationship in parentheses after the name (sister, uncle, etc). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Familyfamily

Family or house of the individual, if notable.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Callsigncallsign

Amateur radio call sign, if relevant.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Awardsawards

Notable awards. If many, link to an appropriate section of the article instead. See also "title" parameter, above, for awarded titles. A single award should not use both parameters.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Honourshonours honors

Honours the individual has been awarded, if notable.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Websitewebsite homepage URL url

Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use Template:URL as in Example.com . Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.

เนื้อหาเลือกได้
Modulemodule misc

Used for embedding other infoboxes into this one.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Module twomodule2 misc2

Used for embedding other infoboxes into this one.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Module threemodule3 misc3

Used for embedding other infoboxes into this one.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Module fourmodule4 misc4

Used for embedding other infoboxes into this one.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Module fivemodule5 misc5

Used for embedding other infoboxes into this one.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Module sixmodule6 misc6

Used for embedding other infoboxes into this one.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Signaturesignature

An image of the person's signature. Please use image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.

ไฟล์เลือกได้
Signature sizesignature_size

Default is 150px. If necessary, a signature can be resized manually as per the "image_size" parameter.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Signature altsignature_alt signature alt

Alt text for the signature image. For example, for :File:Thomas Jefferson Signature.svg, the alt text might be |signature_alt= Th: Jefferson, spelling out the signature exactly as it appears in the image.

สตริงเลือกได้
Footnotesfootnotes

Notes about any of the infobox data.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
DEPRECATED: Name CSS over-rideabovestyle

DEPRECATED: A CSS style to use for the individual's name, over-riding the community norm. Only use in exception circumstances.

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
DEPRECATED: Use as an embedded infoboxchild embed

DEPRECATED: Use this infobox within another one. For experts only.

ตัวอย่าง
yes
ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
DEPRECATED: Influencesinfluences

DEPRECATED and unused in the infobox. Do not use.

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
DEPRECATED: Influencedinfluenced

DEPRECATED and unused in the infobox. Do not use.

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
DEPRECATED: home_townhome_town home town

The place where the person was raised and matured, if different from birth place.

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

Variations of this template which use Wikidata:

Alternative templates are listed at WikiProject Biography/Infoboxes and within the people and person infobox templates category.