แม่แบบ:Cite AV media notes

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
แม่แบบ Citation Style 1
{{Cite arXiv}}ร่างบทความ arXiv
{{Cite AV media}}สื่อโสตทัศน์
{{Cite AV media notes}}สื่อโสตทัศน์ (liner notes)
{{Cite bioRxiv}}ร่างบทความ bioRxiv
{{Cite book}}หนังสือ
{{Cite conference}}บันทึกการประชุม
{{Cite encyclopedia}}สารานุกรม/พจนานุกรม
{{Cite episode}}ตอนวิทยุหรือโทรทัศน์
{{Cite interview}}บทสัมภาษณ์
{{Cite journal}}เอกสารหรือวารสารวิชาการ
{{Cite magazine}}สิ่งพิมพ์รายคาบ, นิตยสาร
{{Cite mailing list}}บัญชีจ่าหน้าสาธารณะ
{{Cite map}}แผนที่
{{Cite news}}บทความข่าว
{{Cite newsgroup}}กลุ่มข่าวออนไลน์
{{Cite podcast}}พอดแคสต์
{{Cite press release}}ข่าวแจก/ประชาสัมพันธ์
{{Cite report}}รายงาน
{{Cite serial}}สื่อชุดโสตทัศน์
{{Cite sign}}ป้าย/ประกาศ
{{Cite speech}}สุนทรพจน์
{{Cite techreport}}รายงานเชิงเทคนิค
{{Cite thesis}}วิทยานิพนธ์
{{Cite web}}เว็บไซต์ที่ไม่เข้ากลุ่มข้างบน
ดูเพิ่ม:

This Citation Style 1 template is used to create citations for print liner notes from albums, DVDs, CDs and similar audio-visual media. When citing the contents of the media, commentary, featurettes, etc, use {{Cite AV media}}.

Usage[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/usage

แม่แบบ:Citation Style documentation/usage full

{{Cite AV media notes |title= |others= |year= |chapter= |url= |accessdate= |first= |last= |authorlink= |first2= |last2= |authorlink2= |page= |pages= |type= |publisher= |id= |location= |ref=}}

|} แม่แบบ:Citation Style documentation/usage vertical

{{Cite AV media notes
| title    =
| others   =
| year    =
| chapter   =
| url     =
| last    =
| first    =
| authorlink =
| first2   =
| last2    =
| authorlink2 =
| page    =
| pages    =
| at     =
| type    =
| publisher  =
| id     =
| location  =
| ref     =
}}

แม่แบบ:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
 
title
 
 
 
 
last
last
last2
last
last2
 
 
 
 
 
 
publisher
 
 

แม่แบบ:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
 Title of the notes; not necessarily the same as the title of the media
 Artist, producers, etc
 
 Titled chapter or section of the notes
 
 Author(s) of the notes
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liner notes, booklet, etc.; defaults to Media notes
 
 Publisher's identifier
 
 
 
 

แม่แบบ:Citation Style documentation/usage vertical end

Examples[แก้]

General

 • {{Cite AV media notes |title=Album Title |others=[[Artist]] |year=Year |url=http://www.wikipedia.org |first=First |last=Last |page=1 |type=Type |publisher=Publisher |id=Publisher ID |location=Location
Last, First (Year). Album Title (Type). Artist. Location: Publisher. p. 1. Publisher ID. {{cite AV media notes}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |template doc demo= ถูกละเว้น แนะนำ (|no-tracking=) (help)
 • {{Cite AV media notes |title=Album Title |titlelink=Album Title |others=[[Artist]] |year=Year |url=http://www.wikipedia.org |first=First |last=Last |page=1 |type=Type |publisher=Publisher |id=Publisher ID |location=Location}}
Last, First (Year). Album Title (Type). Artist. Location: Publisher. p. 1. Publisher ID. {{cite AV media notes}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |template doc demo= ถูกละเว้น แนะนำ (|no-tracking=) (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |titlelink= ถูกละเว้น แนะนำ (|title-link=) (help)

Basic

 • {{Cite AV media notes |title=New Moon |titlelink=New Moon (Elliott Smith album) |others=[[Elliott Smith]] |year=2007 |first=John |last=Doe |page=4 |type=booklet |publisher=[[Kill Rock Stars]] |id=KRS455 |location=Olympia, Washington}}
Doe, John (2007). New Moon (booklet). Elliott Smith. Olympia, Washington: Kill Rock Stars. p. 4. KRS455. {{cite AV media notes}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |titlelink= ถูกละเว้น แนะนำ (|title-link=) (help)

With author

 • {{Cite AV media notes |title=Anthology 1 |titlelink=Anthology 1 |others=[[The Beatles]] |year=1994 |first=Mark |last=Lewisohn |authorlink=Mark Lewisohn |page=2 |type=booklet |publisher=[[Apple Records]] |id=34448 |location=London}}
แม่แบบ:Cite AV media notes/sandbox

With chapter

 • {{Cite AV media notes |title=Anthology 1 |titlelink=Anthology 1 |others=[[The Beatles]] |year=1994 |chapter=Making Anthology 1 |url=http://www.wikipedia.org |first=Mark |last=Lewisohn |authorlink=Mark Lewisohn |page=2 |type=booklet |publisher=[[Apple Records]] |id=34448 |location=London}}
Lewisohn, Mark (1994). "Making Anthology 1". Anthology 1 (booklet). The Beatles. London: Apple Records. p. 2. 34448. {{cite AV media notes}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |titlelink= ถูกละเว้น แนะนำ (|title-link=) (help)

With multiple authors

 • {{Cite AV media notes |title=Anthology 1 |titlelink=Anthology 1 |others=[[The Beatles]] |year=1994 |first=Mark |last=Lewisohn |authorlink=Mark Lewisohn |last2=Martin |first2=George |authorlink2=George Martin |page=2 |type=booklet |publisher=[[Apple Records]] |id=34448 |location=London}}
Lewisohn, Mark; Martin, George (1994). Anthology 1 (booklet). The Beatles. London: Apple Records. p. 2. 34448. {{cite AV media notes}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |titlelink= ถูกละเว้น แนะนำ (|title-link=) (help)

Parameters[แก้]

Syntax[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/syntax

แม่แบบ:Citation Style documentation/coins

แม่แบบ:Citation Style documentation/sep period

Deprecated[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/deprecated

Description[แก้]

Authors[แก้]

 • last: Surname of a single author. Do not wikilink—use author-link instead. For corporate authors or authors for whom only one name is listed by the source, use last or one of its aliases (e.g. |author=Bono). Aliases: surname, author, last1, surname1, author1.
  • author: this parameter is used to hold the complete name of a single author (first and last) or to hold the name of a corporate author. This parameter should never hold the names of more than one author.
  • first: Given or first names of author; for example: Firstname Middlename or Firstname M. or Firstname M., Sr. Do not wikilink—use author-link instead. Aliases: given, first1, given1. Requires last; first name will not display if last is empty.
  • OR: for multiple authors, use last1, first1 through lastn, firstn, where n is any consecutive number for an unlimited number of authors (each firstn requires a corresponding lastn). See the display parameters to change how many authors are displayed. Aliases: surname1, given1 through surnamen, givenn, or author1 through authorn. For an individual author plus an institutional author, you can use |first1=...|last1=...|author2=....
  • author-link: Title of existing Wikipedia article about the author—not the author's website; do not wikilink. Aliases: author-link1, authorlink, authorlink1, author1-link, author1link.
  • OR: for multiple authors, use author-link1 through author-linkn. Aliases: authorlink1 through authorlinkn, or author1-link through authorn-link, or author1link through authornlink.
  • name-list-format: displays authors and editors in Vancouver style when set to vanc and when the list uses last/first parameters for the name list(s).
 • vauthors: comma-separated list of author names in Vancouver style; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses:
  |vauthors=Smythe JB, ((Megabux Corporation))
  • author-link and author-mask may be used for the individual names in |vauthors= as described above
 • authors: Free-form list of author names; use of this parameter is discouraged because it does not contribute to a citation's metadata; not an alias of last.
 • translator-last: Surname of translator. Do not wikilink—use translator-link instead. Aliases: translator-surname, translator1, translator1-last, translator-last1.
  • translator-first: Given or first names of translator. Do not wikilink—use translator-link instead. Aliases: translator-given, translator1-first, translator-first1.
  • OR: for multiple translators, use translator-last1, translator-first1 through translator-lastn, translator-firstn, where n is any consecutive number for an unlimited number of translators (each translator-firstn requires a corresponding translator-lastn). Aliases: translator1-last, translator1-first through translatorn-last, translatorn-first, or translator1 through translatorn.
  • translator-link: Title of existing Wikipedia article about the translator—not the translator's website; do not wikilink. Aliases: translator-link1, translator1-link.
  • OR: for multiple translators, use translator-link1 through translator-linkn. Aliases: translator1-link through translatorn-link.
 • collaboration: Name of a group of authors or collaborators; requires author, last, or vauthors listing one or more primary authors; follows author name-list; appends "et al." to author name-list.
 • others: To record other contributors to the work, including illustrators. For the parameter value, write Illustrated by John Smith.
 • Note: When using เชิงอรรถอย่างย่อ or การอ้างอิงในวงเล็บ styles with templates, do not use multiple names in one field, or else the anchor will not match the inline link.

แม่แบบ:Citation Style documentation/album artist

Title[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/title

 • titlelink : The name of a related Wikipedia article, if one exists; do not wikilink.
 • แม่แบบ:Xtd (deprecated): The name of the Wikipedia article about the album, if one exists; do not wikilink. Use titlelink.

แม่แบบ:Citation Style documentation/notestitle แม่แบบ:Citation Style documentation/type แม่แบบ:Citation Style documentation/language

Date[แก้]

 • date: Date of source being referenced. Can be full date (day, month, and year) or partial date (month and year, season and year, or year). Use same format as other publication dates in the citations.[date 1] Required when year is used to disambiguate {{sfn}} links to multiple-work citations by the same author in the same year.[more] Do not wikilink. Displays after the authors and is enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher. For acceptable date formats, see Help:Citation Style 1 § Dates.
For approximate year, precede with "c. ", like this: |date=c. 1900.

For no date, or "undated", add as |date=n.d.
 • year: Year of source being referenced. Use of |date= is recommended unless all of the following conditions are met:
  1. The template uses |ref=harv, or the template is {{citation}}, or |mode=cs2
  2. The |date= format is YYYY-MM-DD.
  3. The citation requires a CITEREF disambiguator.
 • orig-year: Original publication year; displays after the date or year. For clarity, please supply specifics. For example: |orig-year=First published 1859 or |orig-year=Composed 1904. Alias: origyear
 • df: date format; sets rendered dates to the specified format; does not support date ranges or seasonal dates. Accepts one value which may be one of these:
  dmy – set publication dates to day month year format; access- and archive-dates are not modified;
  mdy – as above for month day, year format
  ymd – as above for year initial numeric format YYYY-MM-DD
  dmy-all – set publication, access-, and archive-dates to day month year format;
  mdy-all – as above for month day, year format
  ymd-all – as above for year initial numeric format YYYY-MM-DD
 1. Publication dates in references within an article should all have the same format. This may be a different format from that used for archive and access dates. See MOS:DATEUNIFY.

Publisher[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/publisher

Edition, series, volume[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edition แม่แบบ:Citation Style documentation/series แม่แบบ:Citation Style documentation/volume

In-source locations[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/pages

URL[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/url

Anchor[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/ref

Identifiers[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/id1

Alises: แม่แบบ:Xtd (deprecated)

แม่แบบ:Citation Style documentation/id2

Quote[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/quote

Editors[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/editor

Laysummary[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/lay

Display options[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/display

แม่แบบ:Citation Style 1 แม่แบบ:Wikipedia referencing This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.