แม่แบบ:กล่องข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิธีใช้[แก้]

{{{กล่องข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน <!-- เดิม:พายุไต้ฝุ่นในปัจจุบัน -->
|Basin=       ระบุแอ่งมหาสมุทร
|name=       ระบุชื่อ หรือ รหัสเรียกขานของพายุ
|JMAcategory=  ระดับความรุนแรงพายุ (เฉพาะแอ่ง WPac) *ไม่ต้องใช้ก็ได้
|JMAtype=     ความรุนแรงพายุ (เฉพาะแอ่ง WPac)
|TMDtype=     ความรุนแรงพายุ (เฉพาะแอ่ง WPac และ NIO)
|IMDtype=     ความรุนแรงพายุ (เฉพาะแอ่ง NIO)
|IMDcategory=  ระดับความรุนแรงพายุ (เฉพาะแอ่ง NIO)
|MFRtype=     ความรุนแรงพายุ (เฉพาะแอ่ง SWI)
|MFRcategory=  ระดับความรุนแรงพายุ (เฉพาะแอ่ง SWI)
|AUStype=     ความรุนแรงพายุ (เฉพาะแอ่ง SPac และ Aus)
|AUScategory=  ระดับความรุนแรงพายุ (เฉพาะแอ่ง SPac และ Aus)
|category=     ระดับรุนแรงพายุ (ทุกแอ่ง และใช้เป็นหลักสำหรับแอ่ง Atl และ EPac)
|type=        ความรุนแรงพายุ (ทุกแอ่ง และใช้เป็นหลักสำหรับแอ่ง Atl และ EPac)
|time=        เวลาอ้างอิงสากลในหน่วย [[เวลาสากลเชิงพิกัด|UTC]]
|ThaiTime=    เทียบเวลาในประเทศไทย (เวลา UTC + 7 ชั่วโมง)
||thai_local_date= ใช้เฉพาะกรณีที่เมื่อเทียบเวลาสากลกับเวลาไทยแล้ว เวลาไทยเป็นวันใหม่ กล่าวคือเลย 24:00 น. มาแล้ว
|track=       ภาพเส้นทางเดินพายุ/คาดการณ์เส้นทางเดินพายุ
|image=      ภาพถ่ายดาวเทียมของพายุ
|lat=00.0|N|lon=000.0|E <!-- ใส่ตัวเลข โปรดระวังตัวอักษร N, S และ E, W -->
|within_units=  ระยะความผิดพลาดของพิกัดภูมิศาสตร์ในหน่วย [[ไมล์ทะเล|nm]] (เฉพาะแอ่ง Atl และ EPac)
|distance_from= ระยะห่างจากสถานที่, เมือง, จังหวัด หรือ จุด ๆ หนึ่ง (อ้างอิงตามเอกสารจากศูนย์เตือนภัย)
|10sustained=  ความเร็วลมเฉลี่ยใน 10 นาทีในหน่วยนอต (ใส่เฉพาะตัวเลข) (เฉพาะแอ่ง WPac, Aus, SWI และ SPac)
|3sustained=   ความเร็วลมเฉลี่ยใน 3 นาทีในหน่วยนอต (ใส่เฉพาะตัวเลข) (เฉพาะแอ่ง NIO)
|1sustained=   ความเร็วลมเฉลี่ยใน 1 นาทีในหน่วยนอต (ใส่เฉพาะตัวเลข) (ทุกแอ่ง และใช้เป็นหลักสำหรับแอ่ง Atl และ EPac)
|gusts=       ความเร็วลมกระโชกในหน่วยนอต
|pressure=     ปริมาณความกดอากาศ (อ้างอิงจากศูนย์ RSMC พายุหมุนเขตร้อนของแต่ละแอ่งเป็นหลัก)
|movement=   ทิศทางการเคลื่อนตัว รวมถึงความเร็วในการเดินทาง
}}

ตัวอย่าง:

หลิ่นฟา
สถานะปัจจุบันของพายุ
พายุโซนร้อนกำลังแรง (JMA)
พายุโซนร้อน (TMD)
พายุไต้ฝุ่นระดับ 1 (SSHWS)
Linfa Geostationary VIS-IR 2015.png
ภาพถ่ายดาวเทียม
JTWC wp1015.gif
แผนที่พยากรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 03:00 UTC
(เวลา 10:00 น. ตามเวลาประเทศไทย)
ตำแหน่ง: 22°36′N 117°00′E / 22.6°N 117.0°E / 22.6; 117.0 (หลิ่นฟา)

ห่างจากฮ่องกง
ไปทางทิศตะวันออก
ที่ระยะ 145 nmi (269 km; 167 mi)

ลมพัด
ต่อเนื่อง:
55 นอต (100 กม./ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
65 นอต (120 กม./ชม.) (เฉลี่ย 1 นาที)
ลมกระโชกถึง 80 นอต (150 กม./ชม.)
ความกดอากาศ: 975 hPa (mbar)
ทิศทางการ
เคลื่อนตัว:
เคลื่อนตัวไปทางทิศ ตะวันตก ทิศตะวันตก
ที่ความเร็ว 7 kn (13 km/h; 8.1 mph)
{{{กล่องข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน
|Basin=WPac
|name=หลิ่นฟา
|JMAtype=STS
|TMDtype=thnwpstorm
|category=cat1
|type=typhoon
|time=วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 03:00 [[เวลาสากลเชิงพิกัด|UTC]]
|ThaiTime=เวลา 10:00
|track=JTWC wp1015.gif
|image=Linfa Geostationary VIS-IR 2015.png
|lat=22.6|N|lon=117.0|E
|distance_from=ห่างจาก[[ฮ่องกง]]<br>ไปทางทิศ{{Tcdir|ตะวันออก}}<br>ที่ระยะ {{convert|145|nmi|abbr=on}}
|10sustained=55
|1sustained=65
|gusts=80
|pressure=975
|movement=เคลื่อนตัวไปทางทิศ {{Tcdir icon|ตะวันตก}}<br>ที่ความเร็ว {{convert|7|kn|abbr=on}}
}}

คำอธิบาย[แก้]

พารามิเตอร์ คำอธิบาย Atl,
EPac
WPac NIO SWI Aus,
SPac
Basin แอ่งของพายุ:
ประโยคที่ใช้ ความหมาย
Atl แอ่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ
EPac แอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออก–ตอนกลาง
WPac แอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนเหนือ
NIO แอ่งมหาสมุทรอินเดียเหนือ
SWI แอ่งมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้
Aus แอ่งภูมิภาคออสเตรเลีย
SPac แอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกใต้
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
name ชื่อของพายุ ซึ่งจะปรากฎอยู่บนสุดของกล่องข้อความ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
JMAcategory ใช้ JMAtype แทน
JMAtype สำหรับแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เป็นการจัดอันดับความรุนแรงโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ซึ่งจะปรากฎถัดลงมาจากชื่อของพายุในหัวข้อ "สถานะของพายุในปัจจุบัน" ใช้ข้อมูลของ RSMC โตเกียว:
ประโยคที่ใช้ ความหมาย
nwpdepression พายุดีเปรสชันเขตร้อน หรือ ดีเปรสชัน
nwpstorm พายุโซนร้อน
STS พายุโซนร้อนกำลังแรง
TY พายุไต้ฝุ่นกำลังแรง
VSTY พายุไต้ฝุ่นกำลังแรงอย่างมาก
VTY พายุไต้ฝุ่นรุนแรง
ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
TMDtype สำหรับแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เป็นการจัดอันดับความรุนแรงโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะปรากฎถัดลงมาจากชื่อของพายุในหัวข้อ "สถานะของพายุในปัจจุบัน":
ประโยคที่ใช้ ความหมาย
thnwpdepression พายุดีเปรสชัน
thnwpstorm พายุโซนร้อน
thtyphoon พายุไต้ฝุ่น

สำหรับแอ่งมหาสมุทรอินเดียเหนือ เป็นการจัดอันดับความรุนแรงโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะปรากฎถัดลงมาจากชื่อของพายุในหัวข้อ "สถานะของพายุในปัจจุบัน" (ใช้เฉพาะพายุปรากฎในแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเส้นทางเดินพายุของกรมอุตุนิยมวิทยา):

ประโยคที่ใช้ ความหมาย
thdeepdepression พายุดีเปรสชัน
thcyclstorm พายุไซโคลน (ความเร็วลมต่ำกว่า 65 นอต)
thvsvrcyclstorm พายุไซโคลน (ความเร็วลมมากกว่า 65 นอต)
ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ ไม่
category และ type ใช้ได้ทุกแอ่งมหาสมุทร ซึ่งเป็นการจัดอันดับความรุนแรงตามมาตราเฮอริเคนแซฟเฟอร์–ซิมป์สัน:
ประโยคที่ใช้ใน "category" ประโยคที่ใช้ใน "type" ความหมาย
depression tropical depression
subtropical depression
พายุดีเปรสชันเขตร้อน
พายุดีเปรสชันกึ่งเขตร้อน
storm tropical storm
subtropical storm
พายุโซนร้อน
พายุกึ่งโซนร้อน
cat1 hurricane
typhoon (เฉพาะ cat1-cat4)
super typhoon (เฉพาะ cat4-cat5)
tropical cyclone
พายุเฮอริเคน
พายุไต้ฝุ่น (ระดับ 1- ระดับ 4)
พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่น (ระดับ 4- ระดับ 5)
พายุไซโคลนเขตร้อน
cat2
cat3
cat4
cat5
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
image ภาพที่แสดงบริเวณด้านซ้ายของกล่องข้อมูล ซึ่งเป็นภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งหากในส่วนนี้ว่างไป จะปรากฏภาพ File:Temporary cyclone north.svg แทน Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg
image_width ความกว้างของภาพในส่วน image ซึ่งกำหนดค่าทั่วไปไว้ที่ 130px Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg
image_caption คำบรรยายใต้ภาพในส่วน image ซึ่งกำหนดค่าทั่วไปไว้ว่า "ภาพถ่ายดาวเทียม" Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg
track ภาพที่แสดงบริเวณด้านขวาของกล่องข้อมูล ซึ่งเป็นภาพแผนที่เส้นทางเดินพายุ ซึ่งหากในส่วนนี้ว่างไป จะปรากฏภาพ File:Temporary cyclone north.svg แทน Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg
track_width ความกว้างของภาพในส่วน track ซึ่งกำหนดค่าทั่วไปไว้ที่ 130px Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg
track_caption คำบรรยายใต้ภาพในส่วน track ซึ่งกำหนดค่าทั่วไปไว้ว่า "แผนที่คาดการณ์" Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg
AUScategory และ AUStype สำหรับแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และแอ่งออสเตรเลีย เป็นการจัดอันดับความรุนแรงโดยออสเตรเลีย ซึ่งจะปรากฎถัดลงมาจากชื่อของพายุในหัวข้อ "สถานะของพายุในปัจจุบัน":
ประโยคที่ใช้ใน "AUScategory" ประโยคที่ใช้ใน "AUStype" ความหมาย
low low บริเวณความกดอากาศต่ำเขตร้อน (Tropical Low)
spdepression spdepression พายุดีเปรสชันเขตร้อน
Aus1 TC พายุไซโคลนเขตร้อน
Aus2
Aus3 STC พายุไซโคลนเขตร้อนกำลังแรง
Aus4
Aus5
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่
IMDtype และ IMDcategory สำหรับแอ่งมหาสมุทรอินเดียเหนือ เป็นการจัดอันดับความรุนแรงโดยกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย ซึ่งจะปรากฎถัดลงมาจากชื่อของพายุในหัวข้อ "สถานะของพายุในปัจจุบัน" ใช้ข้อมูลของ RSMC นิวเดลี:
ประโยคที่ใช้ ความหมาย
LD ดีเปรสชันบนแผ่นดิน
D ดีเปรสชัน
DD ดีเปรสชันหมุนเร็ว
CS พายุไซโคลน
SCS พายุไซโคลนกำลังแรง
VSCS พายุไซโคลนกำลังแรงมาก
ESCS พายุไซโคลนกำลังแรงอย่างมาก
SUCS พายุซูเปอร์ไซโคลน
ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่
MFRtype และ MFRcategory สำหรับแอ่งมหาสมุทรอินเดียใต้ฝั่งตะวันตก เป็นการจัดอันดับความรุนแรงและใช้ข้อมูลของโดย RSMC เรอูนียง ซึ่งจะปรากฎถัดลงมาจากชื่อของพายุในหัวข้อ "สถานะของพายุในปัจจุบัน" :
ประโยคที่ใช้ ความหมาย
DI การแปรปรวนของลมในเขตร้อน
TD พายุดีเปรสชันเขตร้อน
MTS พายุโซนร้อนกำลังปานกลาง
STS พายุโซนร้อนกำลังแรง
TC พายุไซโคลนเขตร้อน
ITC พายุไซโคลนเขตร้อนรุนแรง
VITC พายุไซโคลนเขตร้อนรุนแรงมาก
ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่
time เวลาของข้อมูล ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
location พิกัดของจุดศูนย์กลางพายุ เลิกใช้แล้ว: ให้ใช้ lat, lon, distance_from, และ within_units แทน
lat ระบุละติจูดของศูนย์กลางพายุในปัจจุบัน {{Coord}}.
ตัวอย่าง: 20.6|N หมายถึง 20.6°N.
โปรดจำ: หากเปลี่ยนซีกโลกต้องเปลี่ยนตัวอักษร (N/S) ด้วยเสมอ ตัวอย่าง: 20.6|N
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
lon ระบุลองจิจูดของศูนย์กลางพายุในปัจจุบัน {{Coord}}.
ตัวอย่าง: 41.7|W หมายถึง 41.7°W.
โปรดจำ: หากผ่านเส้นแบ่งเขตวันและเส้นเมอริเดียนปฐมต้องเปลี่ยนตัวอักษร (E/W) ด้วยเสมอ ตัวอย่าง: 41.7|W
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
within_units ความถูกต้องของพิกัด
เช่น: 20 nm หมายถึง ± 20 nm.
ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่
(Aus)
distance_from หมายถึงระยะห่างจากตัวพายุถึงเมือง เกาะ หรือจุดสำคัญ
ตัวอย่าง: ห่างจากฮ่องกง, จีน ไปทางทิศตะวันออก ที่ระยะ 100 nmi (190 km; 120 mi)
Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg
10sustained ความเร็วลมพัดต่อเนื่องใน 10 นาที ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
10average ความเร็วลมพัดต่อเนื่องเฉลี่ยใน 10 นาที
3sustained ความเร็วลมพัดต่อเนื่องใน 3 นาที ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่
1sustained ความเร็วลมพัดต่อเนื่องใน 1 นาที ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
gusts ความเร็วลมกระโชก ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
pressure ความกดอากาศ ณ ศูนย์กลางพายุ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
movement ทิศทางการเคลื่อนตัว และความเร็ว ของพายุ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

สำคัญ: ไม่ต้องเพิ่มเส้นแบ่งระหว่างพารามิเตอร์ของ lat และ lon, named หรือ unnamed, เพราะอาจทำให้เกิดผลที่ไม่คาดคิด ถ้าคุณต้องการทำ ให้ทำแบบนี้:

lat=20.6|N<!--
-->lon=41.7|W

ดูเพิ่ม[แก้]