แม่แบบ:กล่องข้อมูล นิคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน[แก้]

แบบใช้ระบบเมตริก[แก้]

{{กล่องข้อมูล นิคม
| name          =
| native_name       =
| native_name_lang    = <!-- รหัส ISO 639-2 เช่น "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามากกว่าหนึ่งภาษาให้ใช้{{lang}}แทน -->
| settlement_type     =
| image_skyline      =
| image_alt        =
| image_caption      =
| image_flag       =
| flag_alt        =
| image_seal       =
| seal_alt        =
| image_shield      =
| shield_alt       =
| nickname        =
| motto          =
| image_map        =
| map_alt         =
| map_caption       =
| pushpin_map       =
| pushpin_label_position =
| pushpin_map_alt     =
| pushpin_map_caption   =
| latd = |latm = |lats = |latNS =
| longd = |longm = |longs = |longEW =
| coor_pinpoint      =
| coordinates_type    =
| coordinates_display   = inline,title
| coordinates_footnotes  =
| coordinates_region   =
| subdivision_type    = ประเทศ
| subdivision_name    =
| subdivision_type1    =
| subdivision_name1    =
| subdivision_type2    =
| subdivision_name2    =
| subdivision_type3    =
| subdivision_name3    =
| established_title    =
| established_date    =
| founder         =
| seat_type        =
| seat          =
| government_footnotes  =
| leader_party      =
| leader_title      =
| leader_name       =
| unit_pref        = Metric
<!-- ทุกพื้นที่ที่มีการวัดเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีมีการแปลงหน่วยอัตโนมัติ -->
<!-- สำหรับการอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| area_footnotes     =
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- <ref> </ref> -->
| area_note        =
| area_water_percent   =
| area_rank        =
| area_blank1_title    =
| area_blank2_title    =
<!-- พื้นที่ตารางกิโลเมตร -->
| area_total_km2     =
| area_land_km2      =
| area_water_km2     =
| area_urban_km2     =
| area_rural_km2     =
| area_metro_km2     =
| area_blank1_km2     =
| area_blank2_km2     =
<!-- เฮกตาร์ -->
| area_total_ha      =
| area_land_ha      =
| area_water_ha      =
| area_urban_ha      =
| area_rural_ha      =
| area_metro_ha      =
| area_blank1_ha     =
| area_blank2_ha     =
| length_km        =
| width_km        =
| dimensions_footnotes  =
| elevation_footnotes   =
| elevation_m       =
| population_footnotes  =
| population_total    =
| population_as_of    =
| population_density_km2 = auto
| population_demonym   =
| population_note     =
| timezone1        =
| utc_offset1       =
| timezone1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| postal_code_type    =
| postal_code       =
| area_code_type     =
| area_code        =
| iso_code        =
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        =
}}

แบบไม่ใช้ระบบเมตริก[แก้]

{{กล่องข้อมูล นิคม
| name          =
| native_name       =
| native_name_lang    = <!-- รหัส ISO 639-2 เช่น "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามากกว่าหนึ่งภาษาให้ใช้{{lang}}แทน -->
| settlement_type     =
| image_skyline      =
| image_alt        =
| image_caption      =
| image_flag       =
| flag_alt        =
| image_seal       =
| seal_alt        =
| image_shield      =
| shield_alt       =
| nickname        =
| motto          =
| image_map        =
| map_alt         =
| map_caption       =
| pushpin_map       =
| pushpin_label_position =
| pushpin_map_alt     =
| pushpin_map_caption   =
| latd = |latm = |lats = |latNS =
| longd = |longm = |longs = |longEW =
| coor_pinpoint      =
| coordinates_type    =
| coordinates_display   = inline,title
| coordinates_footnotes  =
| coordinates_region   =
| subdivision_type    = ประเทศ
| subdivision_name    =
| subdivision_type1    =
| subdivision_name1    =
| subdivision_type2    =
| subdivision_name2    =
| subdivision_type3    =
| subdivision_name3    =
| established_title    =
| established_date    =
| founder         =
| seat_type        =
| seat          =
| government_footnotes  =
| leader_party      =
| leader_title      =
| leader_name       =
| unit_pref        = US<!-- หรือ UK -->
<!-- ทุกพื้นที่ที่มีการวัดเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีมีการแปลงหน่วยอัตโนมัติ -->
<!-- สำหรับการอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- ใช้สำหรับตั้งวิกิลิงก์แบบพิเศษเท่านั้น -->
| area_note        =
| area_water_percent   =
| area_rank        =
| area_blank1_title    =
| area_blank2_title    =
<!-- พื้นที่ตารางไมล์ -->
| area_total_sq_mi    = 
| area_land_sq_mi     =
| area_water_sq_mi    =
| area_urban_sq_mi    =
| area_rural_sq_mi    =
| area_metro_sq_mi    =
| area_blank1_sq_mi    =
| area_blank2_sq_mi    =
<!-- เอเคอร์ -->
| area_total_acre     =
| area_land_acre     =
| area_water_acre     =
| area_urban_acre     =
| area_rural_acre     =
| area_metro_acre     =
| area_blank1_acre    =
| area_blank2_acre    =
| length_mi        =
| width_mi        =
| dimensions_footnotes  =
| elevation_footnotes   =
| elevation_ft      =
| population_footnotes  =
| population_total    =
| population_as_of    =
| population_density_sq_mi= auto
| population_demonym   = 
| population_note     = 
| timezone1        =
| utc_offset1       =
| timezone1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| postal_code_type    =
| postal_code       =
| area_code_type     =
| area_code        =
| iso_code        =
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        =
}}

แบบย่อ[แก้]

{{กล่องข้อมูล นิคม
| name          =
| native_name       =
| native_name_lang    = <!-- รหัส ISO 639-2 เช่น "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามากกว่าหนึ่งภาษาให้ใช้{{lang}}แทน -->
| settlement_type     =
| image_skyline      =
| image_alt        =
| image_caption      =
| nickname        =
| latd          =
| longd          =
| coordinates_type    =
| coordinates_region   =
| coordinates_display   = inline,title
| subdivision_type    = ประเทศ
| subdivision_name    =
| subdivision_type1    =
| subdivision_name1    =
| subdivision_type2    =
| subdivision_name2    =
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}

แบบเต็ม[แก้]

{{กล่องข้อมูล นิคม
| name          = <!-- อย่างน้อยช่องนี้จะต้องใส่ข้อมูล -->
| official_name      =
| native_name       = <!-- ถ้าเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ -->
| native_name_lang    = <!-- รหัส ISO 639-2 e.g. "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามากกว่าหนึ่งภาษาให้ใช้{{lang}}แทน -->
| other_name       =
| settlement_type     = <!-- เช่น เมือง, หมู่บ้าน, นคร, ตัวเมือง และอื่นๆ -->
<!-- การถอดเสียง -->
| translit_lang1     =
| translit_lang1_type   =
| translit_lang1_info   =
| translit_lang1_type1  =
| translit_lang1_info1  =
| translit_lang1_type2  =
| translit_lang1_info2  = <!-- etc., up to translit_lang1_type6 / translit_lang1_info6 -->
| translit_lang2     =
| translit_lang2_type   =
| translit_lang2_info   =
| translit_lang2_type1  =
| translit_lang2_info1  =
| translit_lang2_type2  =
| translit_lang2_info2  = <!-- etc., up to translit_lang2_type6 / translit_lang2_info6 -->
<!-- ภาพ, ชื่อเล่น, คำขวัญ -->
| image_skyline      =
| image_size        =
| image_alt        =
| image_caption      =
| image          = <!-- รูปภาพอื่นๆ (ระบุไฟล์: หรือภาพ: ชื่อเฉพาะ) -->
| image_flag       =
| flag_size        =
| flag_alt        =
| flag_border       =
| flag_link        =
| image_seal       =
| seal_size        =
| seal_alt        =
| seal_link        =
| seal_type        =
| image_shield      =
| shield_size       =
| shield_alt       =
| shield_link       =
| image_blank_emblem   =
| blank_emblem_type    = <!-- เริ่มต้นที่โลโก้ -->
| blank_emblem_size    =
| blank_emblem_alt    =
| blank_emblem_link    =
| nickname        =
| motto          =
| anthem         =
<!-- แผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ -->
| image_map        =
| mapsize         =
| map_alt         =
| map_caption       =
| image_map1       =
| mapsize1        =
| map_alt1        =
| map_caption1      =
| pushpin_map       = <!-- ชื่อของตำแหน่งบนแผนที่อยู่ที่ แม่แบบ:Location_map -->
| pushpin_label_position = <!-- ตำแหน่งที่ตั้งของสัญลักษณ์ปักหมุด: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_label      = <!-- จำเป็นเฉพาะในกรณีถ้า "name" or "official_name" ยาวเกินไป -->
| pushpin_map_alt     =
| pushpin_mapsize     =
| pushpin_relief     =
| pushpin_map_caption   =
| pushpin_map1      =
| pushpin_label_position1 =
| pushpin_label1     = <!-- จำเป็นเฉพาะในกรณีถ้า "name" or "official_name" ยาวเกินไป -->
| pushpin_map_alt1    =
| pushpin_mapsize1    =
| pushpin_map_caption1  =
| latd = |latm = |lats = |latNS =
| longd = |longm = |longs = |longEW =
| coor_pinpoint      = <!-- เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของพิกัด (จะเป็น coor_type) -->
| coordinates_region   = <!-- รหัส ISO 3166-1 alpha-2 หรือ รหัส ISO 3166-2 สำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่มีพิกัดภูมิศาสตร์ -->
| coordinates_type    = <!-- รายชื่อพารามิเตอร์ผ่านไปที่แม่แบบ Coord , แทนที่ coordinates_region -->
| coordinates_display   = inline,title
| coordinates_format   = dms
| coordinates_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
<!-- ที่ตั้ง -->
| subdivision_type    = ประเทศ
| subdivision_name    = <!-- ชื่อของประเทศ -->
| subdivision_type1    =
| subdivision_name1    =
| subdivision_type2    =
| subdivision_name2    = <!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 -->
<!-- ก่อตั้ง -->
| established_title    = <!-- ก่อตั้ง -->
| established_date    =
| established_title1   = <!-- ก่อตั้ง (เมือง) -->
| established_date1    =
| established_title2   = <!-- ก่อตั้ง (นคร) -->
| established_date2    =
| established_title3   =
| established_date3    =
| established_title4   =
| established_date4    =
| extinct_title      =
| extinct_date      =
| founder         =
| named_for        =
<!-- ที่ตั้งและการแบ่งเขต -->
| seat_type        = <!-- ค่ามาตรฐาน: ที่ตั้ง -->
| seat          =
| seat1_type       = <!-- ค่ามาตรฐาน: ที่ตั้งเก่า -->
| seat1          =
| parts_type       = <!-- ค่ามาตรฐาน: ตัวเมือง -->
| parts_style       = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts          = <!-- ส่วนข้อความ, หรือรายชื่อข้อความ -->
| p1           =
| p2           = <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- ประเภทการปกครอง, ผู้ปกครอง -->
| government_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| government_type     =
| governing_body     =
| leader_party      =
| leader_title      =
| leader_name       = <!-- เพิ่ม &nbsp; (no-break space) ปิดการใช้งานลิงก์อัตโนมัติ -->
| leader_title1      =
| leader_name1      = <!-- etc., up to leader_title4 / leader_name4 -->
<!-- ตั้งค่าการแสดงผล -->
| total_type       = <!-- เพื่อตั้งสัญลักษณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน สำหรับพื้นที่ทั้งหมดและประชากร -->
| unit_pref        = <!-- ใส่: Imperial, to display imperial before metric -->
<!-- พื้นที่ -->
| area_footnotes     = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| area_magnitude     = <!-- ใช้สำหรับตั้งวิกิลิงก์แบบพิเศษเท่านั้น -->
| dunam_link       = <!-- If dunams are used, this specifies which dunam to link. -->
| area_total_km2     = <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
| area_total_sq_mi    = <!-- ดูตาราง @ Template:Infobox settlement for details -->
| area_total_ha      =
| area_total_acre     =
| area_total_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_land_km2      =
| area_land_sq_mi     =
| area_land_ha      =
| area_land_acre     =
| area_land_dunam     = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_water_km2     =
| area_water_sq_mi    =
| area_water_ha      =
| area_water_acre     =
| area_water_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_water_percent   =
| area_urban_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| area_urban_km2     =
| area_urban_sq_mi    =
| area_urban_ha      =
| area_urban_acre     =
| area_urban_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_rural_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| area_rural_km2     =
| area_rural_sq_mi    =
| area_rural_ha      =
| area_rural_acre     =
| area_rural_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_metro_footnotes  = <!-- สำหรับอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| area_metro_km2     =
| area_metro_sq_mi    =
| area_metro_ha      =
| area_metro_acre     =
| area_metro_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_rank        =
| area_blank1_title    =
| area_blank1_km2     =
| area_blank1_sq_mi    =
| area_blank1_ha     =
| area_blank1_acre    =
| area_blank1_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_blank2_title    =
| area_blank2_km2     =
| area_blank2_sq_mi    =
| area_blank2_ha     =
| area_blank2_acre    =
| area_blank2_dunam    = <!-- ใช้ในบทความที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางเท่านั้น -->
| area_note        =
<!-- ขนาด -->
| dimensions_footnotes  = <!-- สำหรับการอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| length_km        =
| length_mi        =
| width_km        =
| width_mi        =
<!-- ความสูง -->
| elevation_footnotes   = <!-- สำหรับการอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| elevation_m       =
| elevation_ft      =
| elevation_point     = <!-- สำหรับจุดที่แสดงการวัด -->
| elevation_max_footnotes = <!-- สำหรับการอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| elevation_max_m     =
| elevation_max_ft    =
| elevation_max_point   = <!-- สำหรับจุดที่แสดงการวัด -->
| elevation_max_rank   =
| elevation_min_footnotes = <!-- สำหรับการอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| elevation_min_m     =
| elevation_min_ft    =
| elevation_min_point   = <!-- สำหรับจุดที่แสดงการวัด -->
| elevation_min_rank   =
<!-- ประชากร -->
| population_footnotes  = <!-- สำหรับการอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| population_total    =
| population_as_of    =
| population_rank     =
| population_density_km2 = <!-- สำหรับการใช้เครื่องคิดเลขอัตโนมัติในการคำนวนความหนาแน่นใช้: auto -->
| population_density_sq_mi=
| pop_est_footnotes    =
| population_est     =
| pop_est_as_of      =
| population_urban_footnotes   =
| population_urban        =
| population_density_urban_km2  =
| population_density_urban_sq_mi =
| population_rural_footnotes   =
| population_rural        =
| population_density_rural_km2  =
| population_density_rural_sq_mi =
| population_metro_footnotes   =
| population_metro        =
| population_density_metro_km2  =
| population_density_metro_sq_mi =
| population_density       =
| population_density_rank    =
| population_blank1_title    =
| population_blank1       =
| population_density_blank1_km2 =
| population_density_blank1_sq_mi=
| population_blank2_title    =
| population_blank2       =
| population_density_blank2_km2 =
| population_density_blank2_sq_mi=
| population_demonym   = <!-- คำเรียกพลเมือง เช่น (ชาว)ลิเวอร์พูลสำหรับบางคนที่มาจากลิเวอร์พูล -->
| population_note     =
<!-- ประชากรศาสตร์ (ส่วน 1) -->
| demographics_type1   =
| demographics1_footnotes = <!-- สำหรับการอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| demographics1_title1  =
| demographics1_info1   = <!-- etc., up to demographics1_title5 / demographics1_info5 -->
<!-- ประชากรศาสตร์ (ส่วน 2) -->
| demographics_type2   =
| demographics2_footnotes = <!-- สำหรับการอ้างอิง:ใช้ <ref> กำกับ -->
| demographics2_title1  =
| demographics2_info1   = <!-- etc., up to demographics2_title5 / demographics2_info5 -->
<!-- เขตเวลา -->
| timezone1        =
| utc_offset1       =
| timezone1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| timezone2        =
| utc_offset2       =
| timezone2_DST      =
| utc_offset2_DST     =
<!-- รหัสไปรษณีย์และรหัสพื้นที่ -->
| postal_code_type    = <!-- รหัสไปรษณีย์ -->
| postal_code       =
| postal2_code_type    = <!-- รหัสไปรษณีย์ -->
| postal2_code      =
| area_code_type     = <!-- ค่ามาตรฐาน: รหัสพื้นที่ -->
| area_code        =
| geocode         =
| iso_code        =
| registration_plate   =
<!-- เมืองแฝด -->
| twin1          =
| twin1_country      =
| twin2          =
| twin2_country      = <!-- etc., up to twin9 / twin9_country -->
<!-- เขตข้อมูลว่างเปล่า (ส่วน 1) -->
| blank_name_sec1     =
| blank_info_sec1     =
| blank1_name_sec1    =
| blank1_info_sec1    =
| blank2_name_sec1    =
| blank2_info_sec1    = <!-- etc., up to blank7_name_sec1 / blank7_info_sec1 -->
<!-- เขตข้อมูลว่างเปล่า (ส่วน 2) -->
| blank_name_sec2     =
| blank_info_sec2     =
| blank1_name_sec2    =
| blank1_info_sec2    =
| blank2_name_sec2    =
| blank2_info_sec2    = <!-- etc., up to blank7_name_sec2 / blank7_info_sec2 -->
<!-- เว็บไซต์และหมายเหตุ -->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        =
}}

ตารางแสดงชื่อและคำอธิบาย[แก้]

ชื่อและคำขวัญ[แก้]

ชื่อ การใช้ คำอธิบาย
name จำเป็น ชื่อในภาษาไทย
official_name ไม่จำเป็น ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาไทย
native_name ไม่จำเป็น แสดงอยู่ใต้ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาท้องถิ่น อาทิ:
วอร์ซอ
(Warszawa)
native_name_lang ไม่จำเป็น ใช้รหัส ISO 639-2 code เช่น "fr" สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถ้ามีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อในภาษาที่แตกต่างกันให้ใส่{{lang}}แทน
other_name ไม่จำเป็น สำหรับสถานที่ที่มีหลายชื่อ หรือชื่ออื่นๆ อาทิ บอมเบย์ และไซ่ง่อน
settlement_type ไม่จำเป็น ชนิด/แบบการตั้งถิ่นฐาน อาทิ เมือง / หมู่บ้าน
การถอดเสียง
translit_lang1 ไม่จำเป็น Will place the "entry" before the word "transliteration(s)". Can be used to specify a particular language like in Dêlêg or one may just enter "Other", like in Gaza's article.
translit_lang1_type
translit_lang1_type1
to
translit_lang1_type6
ไม่จำเป็น
translit_lang1_info
translit_lang1_info1
to
translit_lang1_info6
ไม่จำเป็น
translit_lang2 optional Will place a second transliteration. See Dêlêg
translit_lang2_type
translit_lang2_type1
to
translit_lang2_type6
ไม่จำเป็น
translit_lang2_info
translit_lang2_info1
to
translit_lang2_info6
ไม่จำเป็น

รูปภาพ, ชื่อเล่น, คำขวัญ[แก้]

ชื่อ การใช้ คำอธิบาย
ภาพถ่ายทางอากาศ
image_skyline ไม่จำเป็น Despite the name it can be any image that an editor wishes.
imagesize ไม่จำเป็น ขนาดของภาพ ขนาดมาตรฐานคือ 250px
image_alt ไม่จำเป็น Alt text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image. See WP:ALT.
image_caption ไม่จำเป็น Will place a caption under the image_skyline (if present)
Flag image
image_flag ไม่จำเป็น ธงของการตั้งถิ่นฐาน
flag_size ไม่จำเป็น ขนาดของธง ขนาดมาตรฐานคือ 100px
flag_alt ไม่จำเป็น Alt text for the flag.
flag_border ไม่จำเป็น ตั้ง 'no' สำหรับเอาขอบของธงออก
flag_link ไม่จำเป็น
ภาพตราประจำการตั้งถิ่นฐาน
image_seal ไม่จำเป็น ภาพตราประจำการตั้งถิ่นฐาน
seal_size ไม่จำเป็น ขนาดของภาพตราประจำการตั้งถิ่นฐาน ขนาดมาตรฐานคือ 100px
seal_alt ไม่จำเป็น Alt text for the seal.
seal_link
seal_type
ไม่จำเป็น
ภาพสัญลักษณ์
image_shield ไม่จำเป็น ภาพสัญลักษณ์
shield_size ไม่จำเป็น ขนาดของภาพสัญลักษณ์ ขนาดมาตรฐานคือ 100px
shield_alt ไม่จำเป็น Alt text for the shield.
shield_link ไม่จำเป็น Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.
Logo or emblem image
image_blank_emblem ไม่จำเป็น Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc. Logo is the default type. See Kingston upon Hull's infobox for an example.
blank_emblem_type ไม่จำเป็น To specify what type of emblem "image_blank_emblem" is. The default is Logo.
blank_emblem_size ไม่จำเป็น If used, px must be specified; default size is 100px.
blank_emblem_alt ไม่จำเป็น Alt text for blank emblem.
blank_emblem_link ไม่จำเป็น
Nickname, motto
nickname optional well-known nickname(s)
motto optional Will place the motto under the nicknames
anthem optional Will place the anthem (song) under the nicknames

Maps, coordinates[แก้]

Parameter name Usage Description
Map images
image_map optional
mapsize optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt optional Alt text for map.
map_caption optional
image_map1 optional A secondary map image. The field image_map must be filled in first. Example see: Bloomsburg, Pennsylvania.
mapsize1 optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt1 optional Alt text for secondary map.
map_caption1 optional
Pushpin map(s), coordinates
pushpin_map optional The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinate fields (e.g. latd and longd) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example see: Padang, Indonesia
pushpin_label_position optional The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
pushpin_map_alt optional Alt text for pushpin map.
pushpin_mapsize optional Must be entered as only a number—do not use px. The default value is 250.
pushpin_map_caption optional Fill out if a different caption from map_caption is desired.
pushpin_relief optional Set this to y or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).
pushpin_map1 optional Set of parameters for second pushpin map
pushpin_label_position1 optional
pushpin_map_alt1 optional
pushpin_mapsize1 optional Must be entered as only a number—do not use px.
pushpin_map_caption1 optional
pushpin_relief1 optional
latd optional Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
latm optional Latitude minutes. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
lats optional Latitude seconds. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
latNS optional Latitude North or South (enter N or S). Omit or leave blank if latd has a decimal value.
longd optional Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
longm optional Longitude minutes. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longs optional Longitude seconds. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longEW optional Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if longd has a decimal value.
Coordinates display
coor_pinpoint optional If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. Town Hall) or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship
coordinates_region optional Can be used to override the default region: for the coordinates. Use either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code.

If coordinates_region is omitted or blank, region: will be set according to subdivision_name, using {{CountryAbbr}}. For example, subdivision_name = United Kingdom will generate coordinates with "region:GB". In addition, for Canada, India, and the United States, subdivision_name1 will be used to determine the region. For example: subdivision_name=Canada and subdivision_name1=Ontario will yield "region:CA-ON".
coordinates_type (below) overrides this parameter.

coordinates_type optional Can be used to override the default coordinate parameters for the coordinates. May include type:, scale:, dim:, region:, and/or source:, joined by underscores ("_").

If |coordinates_type= is omitted or blank:

 • scale:, dim:, and source: will be left unspecified.
 • region: will be set by |coordinates_region= (above), |subdivision_name= and |subdivision_name1= (below), and
 • type: will be set to "type:city" if the population_total field is omitted or blank. If population_total is a number without commas, "type:city(population_total)" is used. But if population_total includes letters or punctuation, "type:city" is used.
coordinates_display optional If the parameter is omitted, blank, or equal to inline, the coordinates will be displayed in the infobox only.

Any value other than inline will have the coordinates displayed in the article's title as well.
Typical use is "coordinates_display=inline,title".

coordinates_format optional If the parameter is omitted or blank, the coordinates format will match the format in which the coordinates are specified
Set to dms to force degrees/minutes/seconds or dec to force decimal.
coordinates_footnotes optional Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}

Location, established, seat, subdivisions, government, leaders[แก้]

Parameter name Usage Description
Location
subdivision_type optional almost always Country
subdivision_name optional Depends on the subdivision_type - use the name in text form, sample: United States or United States, flag icons or flag templates can be used in this field.
subdivision_type1
to
subdivision_type6
optional Can be State/Province, region, county.
subdivision_name1
to
subdivision_name6
optional Use the name in text form, sample: Florida or [[Florida]]. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG.
Established
established_title optional Example: Founded
established_date optional
established_title1 optional Example: Incorporated (town)
established_date1 optional
established_title2 optional Example: Incorporated (city)
established_date2 optional
established_title3 optional
established_date3 optional
established_title4 optional
established_date4 optional
extinct_title optional For when a settlement ceases to exist
extinct_date optional
founder optional Who the settlement was founded by
named_for optional The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera)
Seat of government
seat_type optional The label for the seat of government (defaults to Seat).
seat optional The seat of government.
Smaller parts (e.g. boroughs of a city)
parts_type optional The label for the smaller subdivisions (defaults to Boroughs).
parts_style optional Set to list to display as a collapsible list, coll as a collapsed list, or para to use paragraph style. Default is list for up to 5 items, otherwise coll.
parts optional Text or header of the list of smaller subdivisions.
p1
p2
to
p50
optional The smaller subdivisions to be listed. Example: Warsaw
Government type, leaders
government_footnotes optional Reference(s) for government, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
government_type optional Example: Mayor-council government
governing_body optional Name of the place's governing body
leader_party optional Political party of the place's leader
leader_title optional First title of the place's leader, e.g. Mayor
leader_name optional Name of the place's leader
leader_title1
to
leader_title4
optional
leader_name1
to
leader_name4
optional For long lists use {{Collapsible list}}. See Halifax for an example.

Geographic information[แก้]

These fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they should enter both values in their respective fields.
Parameter name Usage Description
Display settings
total_type optional Specifies what "total" area and population figure refer to, e.g. Greater London. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words "Area" and "Population", with no "Total" or similar label, set the value of this parameter to  .
unit_pref optional To change the unit order to imperial (metric), enter imperial. The default display style is metric (imperial). However, the template will swap the order automatically if the subdivision_name equals some variation of the USA or the UK.
For the middle east, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area).
All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.
Area
area_footnotes optional Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
area_magnitude optional Setting this to any non-empty value will create a link to the appropriate order of magnitude of area page (e.g. 1 E+6 m²).
dunam_link optional If dunams are used, the default is to link the word dunams in the total area section. This can be changed by setting dunam_link to another measure (e.g. dunam_link=water). Linking can also be turned off by setting the parameter to something else (e.g. dunam_link=none or dunam_link=off).
area_total_km2 optional Total area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.
area_total_ha optional Total area in hectares—symbol: ha. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display acres if area_total_acre is empty.
area_total_sq_mi optional Total area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.
area_total_acre optional Total area in acres. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display hectares if area_total_ha is empty.
area_total_dunam optional Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acreds if area_total_km2, area_total_ha, area_total_sq_mi, and area_total_acre are empty. Examples: Gaza and Ramallah
area_land_km2 optional Land area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_land_sq_mi is empty.
area_land_sq_mi optional Land area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_land_km2 is empty.
area_land_ha optional similar to area_total_ha
area_land_dunam optional similar to area_total_dunam
area_land_acre optional similar to area_total_acre
area_water_km2 optional Water area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_water_sq_mi is empty.
area_water_sq_mi optional Water area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_water_km2 is empty.
area_water_ha optional similar to area_total_ha
area_water_dunam optional similar to area_total_dunam
area_water_acre optional similar to area_total_acre
area_water_percent optional percent of water without the "%"
area_urban_km2 optional
area_urban_sq_mi optional
area_urban_ha optional similar to area_total_ha
area_urban_dunam optional similar to area_total_dunam
area_urban_acre optional similar to area_total_acre
area_rural_km2 optional
area_rural_sq_mi optional
area_rural_ha optional similar to area_total_ha
area_rural_dunam optional similar to area_total_dunam
area_rural_acre optional similar to area_total_acre
area_metro_km2 optional
area_metro_sq_mi optional
area_metro_ha optional similar to area_total_ha
area_metro_dunam optional similar to area_total_dunam
area_metro_acre optional similar to area_total_acre
area_rank optional The settlement's area, as ranked within its parent sub-division
area_blank1_title optional Example see London
area_blank1_km2 optional
area_blank1_sq_mi optional
area_blank1_ha optional similar to area_total_ha
area_blank1_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank1_acre optional similar to area_total_acre
area_blank2_title optional
area_blank2_km2 optional
area_blank2_sq_mi optional
area_blank2_ha optional similar to area_total_ha
area_blank2_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank2_acre optional similar to area_total_acre
area_note optional A place for additional information such as the name of the source.
Dimensions
dimensions_footnotes optional Reference(s) for dimensions, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
length_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if length_mi is empty.
length_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if length_km is empty.
width_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if length_mi is empty.
width_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if length_km is empty.
Elevation
elevation_footnotes optional Reference(s) for elevation, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
elevation_m optional Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5–50 m ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_ft optional Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if elevation_m field is empty. However, if a range in elevation (i.e. 50–500 ft ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_max_footnotes
elevation_min_footnotes
optional Same as above, but for the "max" and "min" elevations. See Leeds.
elevation_max_m
elevation_max_ft
elevation_max_rank
elevation_min_m
elevation_min_ft
elevation_min_rank
optional Used to give highest & lowest elevations and rank, instead of just a single value. Example: Halifax Regional Municipality.

Population, demographics[แก้]

The density fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice-versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can enter both values in their respective fields. To calculate density with respect to the total area automatically, type auto in place of any density value.
Parameter name Usage Description
Population
population_total optional Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)
population_as_of optional The year for the population total (usually a census year)
population_footnotes optional Reference(s) for population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_km2 optional
population_density_sq_mi optional
population_est optional Population estimate.
pop_est_as_of optional The year or month & year of the population estimate
pop_est_footnotes optional Reference(s) for population estimate, placed within <ref> </ref> tags
population_urban optional
population_urban_footnotes optional Reference(s) for urban population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_urban_km2 optional
population_density_urban_sq_mi optional
population_rural optional
population_rural_footnotes optional Reference(s) for rural population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_rural_km2 optional
population_density_rural_sq_mi optional
population_metro optional
population_metro_footnotes optional Reference(s) for metro population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_metro_km2 optional
population_density_metro_sq_mi optional
population_rank optional The settlement's population, as ranked within its parent sub-division
population_density_rank optional The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division
population_blank1_title optional Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario
population_blank1 optional The population value for blank1_title
population_density_blank1_km2 optional
population_density_blank1_sq_mi optional
population_blank2_title optional
population_blank2 optional
population_density_blank2_km2 optional
population_density_blank2_sq_mi optional
population_demonym optional A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in Liverpool are known as Liverpudlians.
population_note optional A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.
Demographics (section 1)
demographics_type1 optional Section Header. For example: Ethnicity
demographics1_footnotes optional Reference(s) for demographics section 1, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics1_title1
to
demographics1_title5
optional Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic...
demographics1_info1
to
demographics1_info5
optional Information related to the "titles". For example: 50%, 25%, 10%...
Demographics (section 2)
demographics_type2 optional A second section header. For example: Languages
demographics2_footnotes optional Reference(s) for demographics section 2, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics2_title1
to
demographics2_title5
optional Titles related to demographics_type2. For example: English, French, Arabic...
demographics2_info1
to
demographics2_info5
optional Information related to the "titles" for type2. For example: 50%, 25%, 10%...

Other information[แก้]

Parameter name Usage Description
Time zone(s)
timezone1 optional
utc_offset1 optional
timezone1_DST optional
utc_offset1_DST optional
timezone2 optional A second timezone field for larger areas such as a Province.
utc_offset2 optional
timezone2_DST optional
utc_offset2_DST optional
Postal code(s) & area code
postal_code_type optional
postal_code optional
postal2_code_type optional
postal2_code optional
area_code_type optional If left blank/not used template will default to "Area code(s)"
area_code optional
geocode optional See Geocode
iso_code optional See ISO 3166
registration_plate optional See Vehicle registration plate
Twin cities
twin1
to
twin9
optional Name of a twin city
twin1_country
to
twin9_country
optional Country of the twin city
Blank fields (section 1)
blank_name_sec1 optional Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.
blank_info_sec1 optional The information associated with the blank_name heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see: Warsaw
blank1_name_sec1
to
blank7_name_sec1
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec1
to
blank7_info_sec1
optional
Blank fields (section 2)
blank_name_sec2 optional For a second section of blank fields
blank_info_sec2 optional Example: Beijing
blank1_name_sec2
to
blank7_name_sec2
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec2
to
blank7_info_sec2
optional
Website, footnotes
website optional External link to official website, Use {{URL}}, thus: {{URL|example.com}}
footnotes optional Text to be displayed at the bottom of the infobox

Microformat[แก้]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date that is specific to the day, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE. If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล นิคม