แม่แบบ:กล่องข้อมูล จรวด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|frameless|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}|{{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
หน้าที่{{{function}}}
ผู้ผลิต{{{manufacturer}}}
ประเทศ{{{country-origin}}}
ต้นทุนโครงการ{{{pcost}}}
ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวบิน{{{cpl}}} ({{{alt-cpl}}})
ค่าใช้จ่ายต่อปี{{{cpl-year}}}
ขนาด
สูง{{{height}}} ({{{alt-height}}})
เส้นผ่านศูนย์กลาง{{{diameter}}} ({{{alt-diameter}}})
กว้าง{{{width}}} ({{{alt-width}}})
มวล{{{mass}}} ({{{alt-mass}}})
ท่อน{{{stages}}}
ความจุ {{{capacities}}}
น้ำหนักบรรทุกสู่วงโคจรต่ำของโลก{{{LEO-payload}}} ({{{alt-LEO}}})
น้ำหนักบรรทุกสู่
{{{payload-location}}}
{{{payload}}} ({{{alt-payload}}})
น้ำหนักบรรทุกสู่
{{{payload2-location}}}
{{{payload2}}} ({{{alt-payload2}}})
น้ำหนักบรรทุกสู่
{{{payload3-location}}}
{{{payload3}}} ({{{alt-payload3}}})
น้ำหนักบรรทุกสู่
{{{payload4-location}}}
{{{payload4}}} ({{{alt-payload4}}})
น้ำหนักบรรทุกสู่
{{{payload5-location}}}
{{{payload5}}} ({{{alt-payload5}}})
จรวดที่เกี่ยวข้อง
ตระกูล{{{family}}}
สืบมาจาก{{{derived_from}}}
รูปแบบดัดแปลง{{{derivatives}}}
การเปรียบเทียบ{{{comparable}}}
ประวัติการบิน
สถานะ{{{status}}}
จุดส่งตัว{{{sites}}}
จำนวนเที่ยวบิน{{{launches}}}
สำเร็จ{{{success}}}
ล้มเหลว{{{fail}}}
ล้มเหลวบางส่วน{{{partial}}}
อื่น ๆ{{{other_outcome}}}
การลงจอด{{{landings}}}
เที่ยวบินแรก{{{first}}}
เที่ยวบินสุดท้าย{{{last}}}
วันที่บิน{{{only}}}
น้ำหนักบรรทุกที่โดดเด่น{{{payloads}}}
{{{stagedata}}}Boosters ({{{diff}}}) - {{{boostername}}}
จำนวนบูสเตอร์{{{boosters}}}
เครื่องยนต์{{{boosterengines}}}
แรงขับ{{{boosterthrust}}} ({{{alt-boosterthrust}}})
แรงขับรวม{{{boosterTT}}} ({{{alt-boosterTT}}})
แรงดลจำเพาะ{{{boosterSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{boostertime}}}
เชื้อเพลิง{{{boosterfuel}}}
Boosters ({{{alt-diff}}}) - {{{alt-boostername}}}
จำนวนบูสเตอร์{{{alt-boosters}}}
เครื่องยนต์{{{alt-boosterengines}}}
แรงขับ{{{alt-boostersthrust}}} ({{{alt-alt-boosterthrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{alt-boosterSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{alt-boostertime}}}
เชื้อเพลิง{{{alt-boosterfuel}}}
บูสเตอร์ ({{{alt2-diff}}}) {{{alt2-boostername}}}
จำนวนบูสเตอร์{{{alt2-boosters}}}
เครื่องยนต์{{{alt2-boosterengines}}}
แรงขับ{{{alt2-boostersthrust}}} ({{{alt2-alt-boosterthrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{alt2-boosterSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{alt2-boostertime}}}
เชื้อเพลิง{{{alt2-boosterfuel}}}
จรวดท่อนแรก ({{{stage1diff}}}) - {{{stage1name}}}
เครื่องยนต์{{{stage1engines}}}
แรงขับ{{{stage1thrust}}} ({{{alt-stage1thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage1SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage1time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage1fuel}}}
เชื้อเพลิง & มวลออกซิไดเซอร์/ปริมาตร{{{stage1fueloxidizermassvolume}}}
จรวดท่อนแรก ({{{stage1adiff}}}) - {{{stage1aname}}}
เครื่องยนต์{{{stage1aengines}}}
แรงขับ{{{stage1athrust}}} ({{{alt-stage1athrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage1aSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage1atime}}}
เชื้อเพลิง{{{stage1afuel}}}
เชื้อเพลิง & มวลออกซิไดเซอร์/ปริมาตร{{{stage1afueloxidizermassvolume}}}
จรวดท่อนที่สอง ({{{stage2diff}}}) {{{stage2name}}}
เครื่องยนตร์{{{stage2engines}}}
แรงขับ{{{stage2thrust}}} ({{{alt-stage2thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage2SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage2time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage2fuel}}}
จรวดท่อนที่สอง ({{{stage2adiff}}}) - {{{stage2aname}}}
เครื่องยนต์{{{stage2aengines}}}
แรงขับ{{{stage2athrust}}} ({{{alt-stage2athrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage2aSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage2atime}}}
เชื้อเพลิง{{{stage2afuel}}}
จรวดท่อนที่สาม ({{{stage3diff}}}) - {{{stage3name}}}
เครื่องยนต์{{{stage3engines}}}
แรงขับ{{{stage3thrust}}} ({{{alt-stage3thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage3SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage3time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage3fuel}}}
จรวดท่อนที่สาม ({{{stage3adiff}}}) - {{{stage3aname}}}
เครื่องยนต์{{{stage3aengines}}}
แรงขับ{{{stage3athrust}}} ({{{alt-stage3athrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage3aSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage3atime}}}
เชื้อเพลิง{{{stage3afuel}}}
จรวดท่อนที่สี่ ({{{stage4diff}}}) - {{{stage4name}}}
เครื่องยนต์{{{stage4engines}}}
แรงขับ{{{stage4thrust}}} ({{{alt-stage4thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage4SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage4time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage4fuel}}}
จรวดท่อนที่ห้า - {{{stage5name}}}
เครื่องยนต์{{{stage5engines}}}
แรงขับ{{{stage5thrust}}} ({{{alt-stage5thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage5SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage5time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage5fuel}}}
จรวดท่อนที่หก - {{{stage6name}}}
เครื่องยนต์{{{stage6engines}}}
แรงขับ{{{stage6thrust}}} ({{{alt-stage6thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage6SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage6time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage6fuel}}}
{{กล่องข้อมูล จรวด

<!----Image and logos (optional)---->
|logo     = <!--logo filename (omit "Image:" prefix), required-->
|logo_upright = <!--logo filesize, e.g. "1" = normal width, "2" = double width, "0.5" = half width, optional-->
|image    = <!--image filename (omit "Image:" prefix), required-->
|upright   = <!--reduce width of portrait image to reduce overall infobox length, input "yes" to activate, optional-->
|caption   = <!--caption, optional-->

<!----Core parameters (required)---->
|name      = <!--Name(s) of the rocket, optional, defaults to page title-->
|function    = <!--Purpose of the rocket, required-->
|manufacturer  = <!--Manufacturer, required-->
|country-origin = <!--country of origin, optional-->

<!----Costs (optional)---->
|pcost  = <!--project cost, optional-->
|cpl   = <!--cost per launch, optional-->
|alt-cpl = <!--cost in alternative currency, optional-->
|cpl-year = <!--year of stated cost per launch-->

<!----Dimensions (required)---->
|height    = <!--height of the rocket in metres, use {{cvt|HEIGHT|m}}, required-->
|diameter   = <!--core diameter in metres, use {{cvt|DIAMETER|m}}, required-->
|width    = <!--width if not axisymmetric, use {{cvt|WIDTH|m}}, optional-->
|mass     = <!--mass of rocket in kilograms, use {{cvt|MASS|kg}}, required-->
|stages    = <!--number of stages, not including boosters-->

<!----Payloads (optional)---->
|capacities = <!--insert one of the following templates for each payload:-->
 {{Infobox rocket/payload
 |location = <!--Target orbit/trajectory, required. Please use [[Geostationary transfer orbit|GTO]] or [[Low Earth orbit|LEO]] instead of just [[GTO]] or [[LEO]].-->
 |altitude = <!--Altitude of the target orbit/trajectory in kilometres, use {{cvt|PAYLOAD|km}}, required-->
 |inclination = <!--Inclination of the target orbit/trajectory in degrees, required-->
 |mass  = <!--Payload mass in kilograms, use {{cvt|PAYLOAD|kg}}, required-->
 |volume = <!--Payload volume in cubic metres, use {{cvt|PAYLOAD|m}}, optional-->
 }}

<!----Associated rockets (optional)---->
|family   = <!--rocket family, optional-->
|derived_from = <!--rocket from which this rocket is derived, optional-->
|derivatives = <!--derived rockets, optional-->
|comparable = <!--similar, unrelated rockets, optional-->

<!----Launch history (required)---->
|status  = <!--current status (eg. Active, Retired, etc), required-->
|sites  = <!--launch centres and pads, required-->
|launches = <!--total launches to date, optional-->
|success = <!--total successful launches, optional-->
|fail   = <!--total failed launches, optional-->
|partial = <!--total number of launches resulting in partial failure (e.g. incorrect orbit but still usable), optional-->
|other_outcome = <!--number of launches with unknown outcomes (or in progress), optional-->
|landings = <!--total number of landings, optional-->
|first  = <!--date of first flight, optional-->
|last   = <!--date of latest or final flight, optional-->
|only   = <!--launch date if only one was launched, optional-->
|payloads = <!--notable payloads, optional-->

<!--Stages/boosters (optional)-->
|stagedata  = <!--insert one of the following templates for each stage:-->

 {{Infobox rocket/stage
 |type    = <!--booster or stage (must be in lower case)-->
 |diff    = <!--variant of rocket this is used on, optional-->
 |stageno  = <!--position of stage in rocket, spelled out (eg. First, Second, etc), required if type = stage-->
 |name    = <!--name of the stage/booster, optional-->
 |number   = <!--number of boosters, required if type = booster-->
 |length   = <!--length of a single booster/stage in metres, use {{cvt|LENGTH|m}}, optional-->
 |diameter  = <!--diameter of a single booster/stage in metres, use {{cvt|DIAMETER|m}}, optional-->
 |width   = <!--width of a single booster/stage if not axisymmetric, use {{cvt|WIDTH|m}}, optional-->
 |empty   = <!--empty mass of a single booster/stage in kilograms, use {{cvt|EMPTYMASS|kg}}, optional-->
 |gross   = <!--gross (fuelled) mass of a single booster/stage, use {{cvt|GROSSMASS|kg}}, optional--> 
 |propmass  = <!--propellant mass carried by a single booster/stage in kilograms, use {{cvt|PROPMASS|kg}}, optional--> 
 |engines  = <!--number and type of engines used on each individual booster/stage, required-->
 |solid   = <!--set to "yes" (lowercase) to change Engines to Motor for solid motors-->
 |thrust   = <!--thrust provided by a single booster/stage in kN, use {{cvt|THRUST|kN}}, required-->
 |total   = <!--total thrust for all boosters in kN, use {{cvt|THRUST|kN}}, optional-->
 |SI     = <!--specific impulse of an individual booster/stage, in seconds, use {{convert|ISP_IN_SECONDS|isp}}, optional-->
 |burntime  = <!--burn time, required-->
 |fuel    = <!--propellant (include fuel and oxidizer) used in stage/boosters, required-->
 }}

}}

พารามิเตอร์ล้าสมัย

แม่แบบสนับสนุนพารามิเตอร์เหล่านี้ เพื่อให้สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องในบทความที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นรูปแบบใหม่ ไม่ควรนำไปใช้ในบทความ/ปรับปรุง

<!--LEO payload (optional)-->
|LEO-payload = <!--Payload mass in kilograms to a typical Low Earth orbit, optional-->
|alt-LEO   = <!--Payload mass in pounds to a typical Low Earth orbit, optional-->
<!--Specific payload 1, obsolete-->
|payload-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload      = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload    = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 2, obsolete-->
|payload2-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload2     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload2   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 3, obsolete-->
|payload3-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload3     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload3   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 4, obsolete-->
|payload4-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload4     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload4   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 5, obsolete-->
|payload5-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload5     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload5   = <!--Payload mass in pounds, optional-->


<!--First booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|diff      = <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|boostername  = <!--name of booster rockets, optional-->
|boosters    = <--number of booster rockets present, required-->
|boosterengines = <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|boosterthrust = <!--thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt-boosterthurst = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|boosterTT   = <!--total thrust for all boosters in kN, optional-->
|alt-boosterTT = <!--total thrust for all boosters in pounds-force, optional-->
|boosterSI   = <!--specific impulse of an individual booster, in seconds, optional-->
|boostertime  = <!--burn time, required-->
|boosterfuel  = <!--propellant used in boosters, required-->
<!--Second booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|alt-diff      = <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|alt-boostername   = <!--name of booster rockets, optional-->
|alt-boosters    = <--number of booster rockets present, required-->
|alt-boosterengines = <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|alt-boosterthrust  = <!-thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt-alt-boosterthurst = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|alt-boosterSI    = <!--specific impulse of an individual booster, in seconds, optional-->
|alt-boostertime   = <!--burn time, required-->
|alt-boosterfuel   = <!--propellant used in boosters, required-->
<!--Third booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|alt2-diff      = <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|alt2-boostername  = <!--name of booster rockets, optional-->
|alt2-boosters    = <--number of booster rockets present, required-->
|alt2-boosterengines = <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|alt2-boosterthrust = <!-thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt2-alt-boosterthurst = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|alt2-boosterSI   = <!--specific impulse of an individual booster, in seconds, optional-->
|alt2-boostertime  = <!--burn time, required-->
|alt2-boosterfuel  = <!--propellant used in boosters, required-->
<!--First stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage1diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage1name   = <!--name of stage, optional-->
|stage1engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage1thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage1thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage1SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage1time   = <!--burn time, required-->
|stage1fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
|stage1fueloxidizermassvolume = <!--fuel and oxidizer mass and volume of stage, in tons and m³, optional-->
<!--Alternative first stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage1adiff  = <!--variant of rocket, optional-->
|stage1aname  = <!--name of stage, optional-->
|stage1aengines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage1athrust = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage1athurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage1aSI   = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage1atime  = <!--burn time, required-->
|stage1afuel  = <!--propellant used in stage, required-->
|stage1afueloxidizermassvolume = <!--fuel and oxidizer mass and volume of stage, in tons and m³, optional-->
<!--Second stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage2diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage2name   = <!--name of stage, optional-->
|stage2engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage2thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage2thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage2SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage2time   = <!--burn time, required-->
|stage2fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Alternative second stage, obsolete, use stagedata-->
|stage2adiff  = <!--variant of rocket, optional-->
|stage2aname  = <!--name of stage, optional-->
|stage2aengines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage2athrust = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage2athurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage2aSI   = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage2atime  = <!--burn time, required-->
|stage2afuel  = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Third stage, obsolete, use stagedata-->
|stage3diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage3name   = <!--name of stage, optional-->
|stage3engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage3thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage3thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage3SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage3time   = <!--burn time, required-->
|stage3fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Alternative third stage, obsolete, use stagedata-->
|stage3adiff  = <!--variant of rocket, optional-->
|stage3aname  = <!--name of stage, optional-->
|stage3aengines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage3athrust = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage3athurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage3aSI   = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage3atime  = <!--burn time, required-->
|stage3afuel  = <!--fuel used in stage, required-->
<!--Fourth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage4diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage4name   = <!--name of stage, optional-->
|stage4engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage4thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage4thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage4SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage4time   = <!--burn time, required-->
|stage4fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Fifth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage5diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage5name   = <!--name of stage, optional-->
|stage5engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage5thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage5thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage5SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage5time   = <!--burn time, required-->
|stage5fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Sixth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage6diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage6name   = <!--name of stage, optional-->
|stage6engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage6thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage6thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage6SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage6time   = <!--burn time, required-->
|stage6fuel   = <!--propellant used in stage, required-->


|alt-height  = <!--height of the rocket in feet, optional-->
|alt-diameter = <!--core diameter in feet, optional-->
|alt-mass   = <!--mass of rocket in pounds, optional-->

<!--from payloads-->
 |pounds  = <!--Payload mass in pounds, optional-->

<!--from stages-->
 |alt-thrust = <!--thrust provided by a single booster/stage in pounds-force, optional-->
 |alt-total = <!--total thrust for all boosters in pounds-force, optional-->

หมวดหมู่ติดตาม