แม่แบบ:กล่องข้อมูล จรวด/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การใช้งาน

{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|frameless|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}|{{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
หน้าที่{{{function}}}
ผู้ผลิต{{{manufacturer}}}
ประเทศ{{{country-origin}}}
ต้นทุนโครงการ{{{pcost}}}
ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวบิน{{{cpl}}} ({{{alt-cpl}}})
ค่าใช้จ่ายต่อปี{{{cpl-year}}}
ขนาด
สูง{{{height}}} ({{{alt-height}}})
เส้นผ่าศูนย์กลาง{{{diameter}}} ({{{alt-diameter}}})
กว้าง{{{width}}} ({{{alt-width}}})
มวล{{{mass}}} ({{{alt-mass}}})
ส่วน{{{stages}}}
ความจุ {{{capacities}}}
น้ำหนักบรรทุกสู่วงโคจรต่ำของโลก{{{LEO-payload}}} ({{{alt-LEO}}})
Payload to
{{{payload-location}}}
{{{payload}}} ({{{alt-payload}}})
Payload to
{{{payload2-location}}}
{{{payload2}}} ({{{alt-payload2}}})
Payload to
{{{payload3-location}}}
{{{payload3}}} ({{{alt-payload3}}})
Payload to
{{{payload4-location}}}
{{{payload4}}} ({{{alt-payload4}}})
Payload to
{{{payload5-location}}}
{{{payload5}}} ({{{alt-payload5}}})
จรวดที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัว{{{family}}}
ได้มาจาก{{{derived_from}}}
รูปแบบดัดแปลง{{{derivatives}}}
การเปรียบเทียบ{{{comparable}}}
ประวัติการบิน
สถานะ{{{status}}}
จุดปล่อยตัว{{{sites}}}
จำนวนเที่ยวบิน{{{launches}}}
สำเร็จ{{{success}}}
ล้มเหลว{{{fail}}}
ล้มเหลวบางส่วน{{{partial}}}
อื่น ๆ{{{other_outcome}}}
การลงจอด{{{landings}}}
เที่ยวบินแรก{{{first}}}
เที่ยวบินสุดท้าย{{{last}}}
วันที่บิน{{{only}}}
น้ำหนักบรรทุกที่โดดเด่น{{{payloads}}}
{{{stagedata}}}Boosters ({{{diff}}}) - {{{boostername}}}
จำนวนบูสเตอร์{{{boosters}}}
เครื่องยนต์{{{boosterengines}}}
แรงขับ{{{boosterthrust}}} ({{{alt-boosterthrust}}})
แรงขับรวม{{{boosterTT}}} ({{{alt-boosterTT}}})
แรงดลจำเพาะ{{{boosterSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{boostertime}}}
เชื้อเพลิง{{{boosterfuel}}}
Boosters ({{{alt-diff}}}) - {{{alt-boostername}}}
จำนวนบูสเตอร์{{{alt-boosters}}}
เครื่องยนต์{{{alt-boosterengines}}}
แรงขับ{{{alt-boostersthrust}}} ({{{alt-alt-boosterthrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{alt-boosterSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{alt-boostertime}}}
เชื้อเพลิง{{{alt-boosterfuel}}}
บูสเตอร์ ({{{alt2-diff}}}) {{{alt2-boostername}}}
จำนวนบูสเตอร์{{{alt2-boosters}}}
เครื่องยนต์{{{alt2-boosterengines}}}
แรงขับ{{{alt2-boostersthrust}}} ({{{alt2-alt-boosterthrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{alt2-boosterSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{alt2-boostertime}}}
เชื้อเพลิง{{{alt2-boosterfuel}}}
จรวดส่วนแรก ({{{stage1diff}}}) - {{{stage1name}}}
เครื่องยนต์{{{stage1engines}}}
แรงขับ{{{stage1thrust}}} ({{{alt-stage1thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage1SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage1time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage1fuel}}}
เชื้อเพลิง & มวลออกซิไดเซอร์/ปริมาตร{{{stage1fueloxidizermassvolume}}}
จรวดส่วนแรก ({{{stage1adiff}}}) - {{{stage1aname}}}
เครื่องยนต์{{{stage1aengines}}}
แรงขับ{{{stage1athrust}}} ({{{alt-stage1athrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage1aSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage1atime}}}
เชื้อเพลิง{{{stage1afuel}}}
เชื้อเพลิง & มวลออกซิไดเซอร์/ปริมาตร{{{stage1afueloxidizermassvolume}}}
จรวดส่วนสอง ({{{stage2diff}}}) {{{stage2name}}}
เครื่องยนตร์{{{stage2engines}}}
แรงขับ{{{stage2thrust}}} ({{{alt-stage2thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage2SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage2time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage2fuel}}}
จรวดส่วนสอง ({{{stage2adiff}}}) - {{{stage2aname}}}
เครื่องยนต์{{{stage2aengines}}}
แรงขับ{{{stage2athrust}}} ({{{alt-stage2athrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage2aSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage2atime}}}
เชื้อเพลิง{{{stage2afuel}}}
จรวดส่วนสาม ({{{stage3diff}}}) - {{{stage3name}}}
เครื่องยนต์{{{stage3engines}}}
แรงขับ{{{stage3thrust}}} ({{{alt-stage3thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage3SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage3time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage3fuel}}}
จรวดส่วนสาม ({{{stage3adiff}}}) - {{{stage3aname}}}
เครื่องยนต์{{{stage3aengines}}}
แรงขับ{{{stage3athrust}}} ({{{alt-stage3athrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage3aSI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage3atime}}}
เชื้อเพลิง{{{stage3afuel}}}
จรวดส่วนสี่ ({{{stage4diff}}}) - {{{stage4name}}}
เครื่องยนต์{{{stage4engines}}}
แรงขับ{{{stage4thrust}}} ({{{alt-stage4thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage4SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage4time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage4fuel}}}
จรวดส่วนห้า - {{{stage5name}}}
เครื่องยนต์{{{stage5engines}}}
แรงขับ{{{stage5thrust}}} ({{{alt-stage5thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage5SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage5time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage5fuel}}}
จรวดส่วนหก - {{{stage6name}}}
เครื่องยนต์{{{stage6engines}}}
แรงขับ{{{stage6thrust}}} ({{{alt-stage6thrust}}})
แรงดลจำเพาะ{{{stage6SI}}}
เวลาเผาไหม้{{{stage6time}}}
เชื้อเพลิง{{{stage6fuel}}}
{{กล่องข้อมูล จรวด

<!----Image and logos (optional)---->
|logo         =  <!--logo filename (omit "Image:" prefix), required-->
|logo_upright =  <!--logo filesize, e.g. "1" = normal width, "2" = double width, "0.5" = half width, optional-->
|image        =  <!--image filename (omit "Image:" prefix), required-->
|upright      =  <!--reduce width of portrait image to reduce overall infobox length, input "yes" to activate, optional-->
|caption      =  <!--caption, optional-->

<!----Core parameters (required)---->
|name           =  <!--Name(s) of the rocket, optional, defaults to page title-->
|function       =  <!--Purpose of the rocket, required-->
|manufacturer   =  <!--Manufacturer, required-->
|country-origin =  <!--country of origin, optional-->

<!----Costs (optional)---->
|pcost    =  <!--project cost, optional-->
|cpl      =  <!--cost per launch, optional-->
|alt-cpl  =  <!--cost in alternative currency, optional-->
|cpl-year =  <!--year of stated cost per launch-->

<!----Dimensions (required)---->
|height       =  <!--height of the rocket in metres, use {{cvt|HEIGHT|m}}, required-->
|diameter     =  <!--core diameter in metres, use {{cvt|DIAMETER|m}}, required-->
|width        =  <!--width if not axisymmetric, use {{cvt|WIDTH|m}}, optional-->
|mass         =  <!--mass of rocket in kilograms, use {{cvt|MASS|kg}}, required-->
|stages       =  <!--number of stages, not including boosters-->

<!----Payloads (optional)---->
|capacities =  <!--insert one of the following templates for each payload:-->
  {{Infobox rocket/payload
  |location =  <!--Target orbit/trajectory, required. Please use [[Geostationary transfer orbit|GTO]] or [[Low Earth orbit|LEO]] instead of just [[GTO]] or [[LEO]].-->
  |altitude =  <!--Altitude of the target orbit/trajectory in kilometres, use {{cvt|PAYLOAD|km}}, required-->
  |inclination =  <!--Inclination of the target orbit/trajectory in degrees, required-->
  |mass    =  <!--Payload mass in kilograms, use {{cvt|PAYLOAD|kg}}, required-->
  |volume  =  <!--Payload volume in cubic metres, use {{cvt|PAYLOAD|m}}, optional-->
  }}

<!----Associated rockets (optional)---->
|family      =  <!--rocket family, optional-->
|derived_from =  <!--rocket from which this rocket is derived, optional-->
|derivatives =  <!--derived rockets, optional-->
|comparable  =  <!--similar, unrelated rockets, optional-->

<!----Launch history (required)---->
|status   =  <!--current status (eg. Active, Retired, etc), required-->
|sites    =  <!--launch centres and pads, required-->
|launches =  <!--total launches to date, optional-->
|success  =  <!--total successful launches, optional-->
|fail     =  <!--total failed launches, optional-->
|partial  =  <!--total number of launches resulting in partial failure (e.g. incorrect orbit but still usable), optional-->
|other_outcome =  <!--number of launches with unknown outcomes (or in progress), optional-->
|landings =  <!--total number of landings, optional-->
|first    =  <!--date of first flight, optional-->
|last     =  <!--date of latest or final flight, optional-->
|only     =  <!--launch date if only one was launched, optional-->
|payloads =  <!--notable payloads, optional-->

<!--Stages/boosters (optional)-->
|stagedata    =  <!--insert one of the following templates for each stage:-->

  {{Infobox rocket/stage
  |type       =  <!--booster or stage (must be in lower case)-->
  |diff       =  <!--variant of rocket this is used on, optional-->
  |stageno    =  <!--position of stage in rocket, spelled out (eg. First, Second, etc), required if type = stage-->
  |name       =  <!--name of the stage/booster, optional-->
  |number     =  <!--number of boosters, required if type = booster-->
  |length     =  <!--length of a single booster/stage in metres, use {{cvt|LENGTH|m}}, optional-->
  |diameter   =  <!--diameter of a single booster/stage in metres, use {{cvt|DIAMETER|m}}, optional-->
  |width      =  <!--width of a single booster/stage if not axisymmetric, use {{cvt|WIDTH|m}}, optional-->
  |empty      =  <!--empty mass of a single booster/stage in kilograms, use {{cvt|EMPTYMASS|kg}}, optional-->
  |gross      =  <!--gross (fuelled) mass of a single booster/stage, use {{cvt|GROSSMASS|kg}}, optional--> 
  |propmass   =  <!--propellant mass carried by a single booster/stage in kilograms, use {{cvt|PROPMASS|kg}}, optional--> 
  |engines    =  <!--number and type of engines used on each individual booster/stage, required-->
  |solid      =  <!--set to "yes" (lowercase) to change Engines to Motor for solid motors-->
  |thrust     =  <!--thrust provided by a single booster/stage in kN, use {{cvt|THRUST|kN}}, required-->
  |total      =  <!--total thrust for all boosters in kN, use {{cvt|THRUST|kN}}, optional-->
  |SI         =  <!--specific impulse of an individual booster/stage, in seconds, use {{convert|ISP_IN_SECONDS|isp}}, optional-->
  |burntime   =  <!--burn time, required-->
  |fuel       =  <!--propellant (include fuel and oxidizer) used in stage/boosters, required-->
  }}

}}

พารามิเตอร์ล้าสมัย

แม่แบบสนับสนุนพารามิเตอร์เหล่านี้ เพื่อให้สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องในบทความที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นรูปแบบใหม่ ไม่ควรนำไปใช้ในบทความ/ปรับปรุง

<!--LEO payload (optional)-->
|LEO-payload =  <!--Payload mass in kilograms to a typical Low Earth orbit, optional-->
|alt-LEO     =  <!--Payload mass in pounds to a typical Low Earth orbit, optional-->
<!--Specific payload 1, obsolete-->
|payload-location  =  <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload           =  <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload       =  <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 2, obsolete-->
|payload2-location =  <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload2          =  <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload2      =  <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 3, obsolete-->
|payload3-location =  <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload3          =  <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload3      =  <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 4, obsolete-->
|payload4-location =  <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload4          =  <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload4      =  <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 5, obsolete-->
|payload5-location =  <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload5          =  <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload5      =  <!--Payload mass in pounds, optional-->


<!--First booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|diff           =  <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|boostername    =  <!--name of booster rockets, optional-->
|boosters       =  <--number of booster rockets present, required-->
|boosterengines =  <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|boosterthrust  =  <!--thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt-boosterthurst = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|boosterTT      =  <!--total thrust for all boosters in kN, optional-->
|alt-boosterTT  =  <!--total thrust for all boosters in pounds-force, optional-->
|boosterSI      =  <!--specific impulse of an individual booster, in seconds, optional-->
|boostertime    =  <!--burn time, required-->
|boosterfuel    =  <!--propellant used in boosters, required-->
<!--Second booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|alt-diff            =  <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|alt-boostername     =  <!--name of booster rockets, optional-->
|alt-boosters        =  <--number of booster rockets present, required-->
|alt-boosterengines  =  <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|alt-boosterthrust   =  <!-thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt-alt-boosterthurst =  <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|alt-boosterSI       =  <!--specific impulse of an individual booster, in seconds, optional-->
|alt-boostertime     =  <!--burn time, required-->
|alt-boosterfuel     =  <!--propellant used in boosters, required-->
<!--Third booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|alt2-diff           =  <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|alt2-boostername    =  <!--name of booster rockets, optional-->
|alt2-boosters       =  <--number of booster rockets present, required-->
|alt2-boosterengines =  <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|alt2-boosterthrust  =  <!-thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt2-alt-boosterthurst =  <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|alt2-boosterSI      =  <!--specific impulse of an individual booster, in seconds, optional-->
|alt2-boostertime    =  <!--burn time, required-->
|alt2-boosterfuel    =  <!--propellant used in boosters, required-->
<!--First stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage1diff     =  <!--variant of rocket, optional-->
|stage1name     =  <!--name of stage, optional-->
|stage1engines  =  <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage1thrust   =  <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage1thurst =  <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage1SI       =  <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage1time     =  <!--burn time, required-->
|stage1fuel     =  <!--propellant used in stage, required-->
|stage1fueloxidizermassvolume =  <!--fuel and oxidizer mass and volume of stage, in tons and m³, optional-->
<!--Alternative first stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage1adiff    =  <!--variant of rocket, optional-->
|stage1aname    =  <!--name of stage, optional-->
|stage1aengines =  <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage1athrust  =  <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage1athurst =  <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage1aSI      =  <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage1atime    =  <!--burn time, required-->
|stage1afuel    =  <!--propellant used in stage, required-->
|stage1afueloxidizermassvolume =  <!--fuel and oxidizer mass and volume of stage, in tons and m³, optional-->
<!--Second stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage2diff     =  <!--variant of rocket, optional-->
|stage2name     =  <!--name of stage, optional-->
|stage2engines  =  <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage2thrust   =  <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage2thurst =  <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage2SI       =  <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage2time     =  <!--burn time, required-->
|stage2fuel     =  <!--propellant used in stage, required-->
<!--Alternative second stage, obsolete, use stagedata-->
|stage2adiff    =  <!--variant of rocket, optional-->
|stage2aname    =  <!--name of stage, optional-->
|stage2aengines =  <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage2athrust  =  <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage2athurst =  <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage2aSI      =  <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage2atime    =  <!--burn time, required-->
|stage2afuel    =  <!--propellant used in stage, required-->
<!--Third stage, obsolete, use stagedata-->
|stage3diff     =  <!--variant of rocket, optional-->
|stage3name     =  <!--name of stage, optional-->
|stage3engines  =  <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage3thrust   =  <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage3thurst =  <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage3SI       =  <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage3time     =  <!--burn time, required-->
|stage3fuel     =  <!--propellant used in stage, required-->
<!--Alternative third stage, obsolete, use stagedata-->
|stage3adiff    =  <!--variant of rocket, optional-->
|stage3aname    =  <!--name of stage, optional-->
|stage3aengines =  <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage3athrust  =  <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage3athurst =  <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage3aSI      =  <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage3atime    =  <!--burn time, required-->
|stage3afuel    =  <!--fuel used in stage, required-->
<!--Fourth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage4diff     =  <!--variant of rocket, optional-->
|stage4name     =  <!--name of stage, optional-->
|stage4engines  =  <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage4thrust   =  <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage4thurst =  <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage4SI       =  <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage4time     =  <!--burn time, required-->
|stage4fuel     =  <!--propellant used in stage, required-->
<!--Fifth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage5diff     =  <!--variant of rocket, optional-->
|stage5name     =  <!--name of stage, optional-->
|stage5engines  =  <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage5thrust   =  <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage5thurst =  <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage5SI       =  <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage5time     =  <!--burn time, required-->
|stage5fuel     =  <!--propellant used in stage, required-->
<!--Sixth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage6diff     =  <!--variant of rocket, optional-->
|stage6name     =  <!--name of stage, optional-->
|stage6engines  =  <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage6thrust   =  <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage6thurst =  <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage6SI       =  <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage6time     =  <!--burn time, required-->
|stage6fuel     =  <!--propellant used in stage, required-->


|alt-height   =  <!--height of the rocket in feet, optional-->
|alt-diameter =  <!--core diameter in feet, optional-->
|alt-mass     =  <!--mass of rocket in pounds, optional-->

<!--from payloads-->
  |pounds   =  <!--Payload mass in pounds, optional-->

<!--from stages-->
  |alt-thrust =  <!--thrust provided by a single booster/stage in pounds-force, optional-->
  |alt-total  =  <!--total thrust for all boosters in pounds-force, optional-->

หมวดหมู่ติดตาม