แม่น้ำยมุนา (ประเทศบังกลาเทศ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่แม่น้ำยมุนาแห่งบังกลาเทศ

แม่น้ำยมุนาแห่งบังกลาเทศ (ภาษาเบงกอล: যমুনা ภาษาอังกฤษ: Jamuna, Jomuna) เป็นแม่น้ำสายสำคัญหนึ่งในสามสายของประเทศบังกลาเทศ และเป็นสาขาหลักของแม่น้ำพรหมบุตรที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านอินเดียตะวันออกไปยังบังกลาเทศ ส่วนที่ไหลผ่านบังกลาเทศนี้เองที่เรียกว่าแม่น้ำยมุนา แม่น้ำสายนี้ไหลมารวมกับแม่น้ำปัทมา (Padma River) ซึ่งเป็นแม่น้ำคงคาในส่วนล่างที่ไหลผ่านบังกลาเทศ เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ชื่อว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนาแห่งบังกลาเทศมีความยาวประมาณ 205 กิโลเมตร