ข้ามไปเนื้อหา

แม่กุญแจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แม่กุญแจ

แม่กุญแจ (บางครั้งเรียกว่า กุญแจสายยู) เป็นอุปกรณ์เชิงกลสำหรับทำให้สิ่งของยึดอยู่กับที่ เช่น รถยนต์ เป็นต้น หรือยับยั้งการเข้าถึงทรัพย์สินใด ๆ ที่ถูกปิดอยู่ภายใน เช่น ประตู ตู้เก็บของ เป็นต้น แม่กุญแจมักใช้ร่วมกับลูกกุญแจหรือการจัดหมู่ของเลขรหัสเพื่อปลดอุปกรณ์นี้ออก