การจัดหมู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การจัดหมู่ (อังกฤษ: Combination) ในทางคณิตศาสตร์เป็นวิธีการเลือกสิ่งของจำนวนหนึ่งมาจากสิ่งของที่มีอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงลำดับ การจัดหมู่สิ่งของ k สิ่ง จากสิ่งของทั้งหมด n สิ่ง มีวิธีการจัดทั้งหมด วิธี ตัวอย่างเช่นให้ผลไม้สามชนิดกล่าวคือแอปเปิ้ลสีส้มและลูกแพร์มีสามชุดให้เลือกจากชุดนี้คือแอปเปิ้ลและลูกแพร์ แอปเปิ้ลและส้ม; หรือลูกแพร์และส้ม เพิ่มเติมอย่างเป็นทางการการรวมชุด k ของชุด S คือเซตย่อยขององค์ประกอบที่แตกต่างของ S. หากชุดมีองค์ประกอบ n จำนวนของ k-combination จะเท่ากับค่าสัมประสิทธิ์ทวิดาวน์

Pseudo-code[แก้]

def combinations(iterable, r):
  # combinations('ABCD', 2) --> AB AC AD BC BD CD
  # combinations(range(4), 3) --> 012 013 023 123
  pool = tuple(iterable)
  n = len(pool)
  if r > n:
    return
  indices = range(r)
  yield tuple(pool[i] for i in indices)
  while True:
    for i in reversed(range(r)):
      if indices[i] != i + n - r:
        break
    else:
      return
    indices[i] += 1
    for j in range(i+1, r):
      indices[j] = indices[j-1] + 1
    yield tuple(pool[i] for i in indices)

ส่งคืนข้อมูล r length ของ elements จาก input iterable ชุดค่าผสมถูกปล่อยออกมาตามลำดับการจัดเรียง lexicographic ดังนั้นหากมีการจัดเรียงการวนซ้ำอินพุทจะมีการจัดเรียง tuples ตามลำดับที่เรียงลำดับองค์ประกอบจะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ตามตำแหน่งไม่ใช่ค่าของพวกเขา ดังนั้นหากองค์ประกอบอินพุตเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกันจะไม่มีค่าซ้ำในชุดค่าผสมแต่ละชุด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]