แชร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำสำคัญ "แชร์" และ "share" สามารถหมายถึง

  • การเล่นแชร์ (อังกฤษ: share) - การลงหุ้นเป็นจำนวนเงินและตามวาระที่กำหนดแล้วประมูลว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไร ผู้ลงหุ้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินก่อน เวียนไปจนครบจำนวนผู้เล่น
  • หุ้น (อังกฤษ: share) - หน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัด
  • หุ้นส่วน (อังกฤษ: share) - ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายเป็นต้น มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว "หุ่ง" ว่า หุ้น หรือส่วน
  • แชร์ (นักร้อง) (อังกฤษ: Cher) - เชอริลีน ซาร์กิเซียน นักร้องชาวอเมริกัน