ข้ามไปเนื้อหา

เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน (SET:SJWD)
อุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์
ก่อตั้งพ.ศ. 2522 (45 ปี)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 36 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร
พนักงาน
4,120 คน (2024)
เว็บไซต์www.scgjwd.com

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SCGJWD Logistics Public Company Limited ชื่อย่อ: SCGJWD) ก่อตั้งจากการรวมกิจการแบบ “พาร์ทเนอร์ชิพ”[1][2] ของบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ชื่อย่อ: SCGL) บริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทย และ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ: JWD) โดยทำธุรกรรมแลกหุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และใช้ชื่อย่อซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เป็น “SJWD” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 [3]

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ [4] ครอบคลุม 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีนตอนใต้

ประวัติ

[แก้]

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ: JWD) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อบริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ให้บริการขนย้ายบ้านและสำนักงาน จากนั้น บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอาเซียน[5]

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ชื่อย่อ: SCGL) เป็นบริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทย ที่เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง โดยเริ่มจากการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการขนส่งให้กับบริษัทฯ หลังจากวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้แยกหน้าที่ในการดำเนินงานการขนส่งออกมาจัดตั้งเป็นบริษัท "บางซื่อ ขนส่ง" ในปี 2543 โดยเริ่มให้บริการลูกค้าภายในเครือ และในปี 2552 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ชื่อย่อ: SCGL) ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง สินค้าแร่และพลังงาน สินค้าเคมีภัณฑ์​ สินค้าเกษตร สินค้ารีเทล สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้ายานยนต์[6]

การประกอบธุรกิจ

[แก้]

แบ่งธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม[7] ได้แก่

1. บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

[แก้]

บริการจัดการคลังสินค้า ได้แก่ คลังสินค้าห้องเย็น คลังสินค้าอันตราย ลานจอดพักรถยนต์

บริการขนส่งและกระจายสินค้า

บริการโลจิสติกส์อื่นๆ ได้แก่ บริการโครงสร้างพื้นฐาน ท่าเรือ และลานวางตู้คอนเทรนเนอร์ บริการขนย้าย บริการจัดเก็บเอกสาร บริการจัดเก็บงานศิลปะ บริการห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า

บริการโลจิสติกส์ต่างประเทศ ในกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีนตอนใต้

2. ธุรกิจอื่นๆ

[แก้]

บริการด้านอาหาร บริการด้านการลงทุน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี อะคาเดมี

อ้างอิง

[แก้]
  1. SCG NEWS CHANNEL บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567
  2. ข่าวหลักทรัพย์: รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยงกัน ลดทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แต่งตั้งกรรมการ และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567
  3. ข่าวหลักทรัพย์: การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ JWD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567
  4. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567
  5. ประวัติความเป็นมาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
  6. SCG Logistics เดินหน้าสู่ Digital Driven Logistics Company เพื่อประสิทธิภาพของวันนี้ และโอกาสในอนาคต บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
  7. ข้อมูลหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]