เอกอลนูแวลเดอลาซุอิสรอม็องด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เอกอลนูแวลเดอลาซุอิสรอม็องด์ (ฝรั่งเศส: École nouvelle de la Suisse romande) โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2449 ซึ่งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มีทั้งแบบไป-กลับและอยู่ประจำ

ที่โรงเรียนแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้เคยเสด็จมาศึกษาในช่วง พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2486 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช) ได้เคยเสด็จมาศึกษาในช่วง พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2488

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]