เอกนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ในทางคณิตศาสตร์ เอกนาม (อังกฤษ: Monomial) คือ นิพจน์ (คณิตศาสตรพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของ[[ตัวแปร (คณิตศาสตร์]แต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกได้ และใน[[อนุกรมปุยโซระนพยดเสอสเยบ/ย

องค์ประกอบของเอกนาม[แก้]

  • ดีกรี คือ ผลรวมเลขชี้กำลังของตัวแปรทั้วหมดในเอกนาม รวมทั้งเลขชี้กำลัง 1 สำหรับตัวแปรที่ไม่มีเลขชี้กำลังกำกับ เช่น ดีกรีของ คือ 1+1+2 = 4 สำหรับดีกรีของจำนวนเต็มที่ไม่เป็นศูนย์ คือศูนย์ เช่น ดีกรีของ -7 คือ 0
  • สัมประสิทธิ์ คือ ค่าคงตัวของเอกนาม สำหรับตัวแปรที่ไม่มีค่าคงตัวถือว่ามีสัมประสิทธ์เท่ากับ 1 เช่น สัมประสิทธิ์ของ x คือ 1