เอกนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางคณิตศาสตร์ เอกนาม (อังกฤษ: Monomial) คือ นิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก เช่น

ในส่วนของพหุนามโลร็อง และ อนุกรมโลร็อง เลขชี้กำลังของตัวแปรสามารถเป็นจำนวนเต็มลบได้ และในอนุกรมปุยโซ (อังกฤษ: Puiseux series) เลขชี้กำลังของตัวแปรสามารถเป็นจำนวนตรรกยะได้

องค์ประกอบของเอกนาม[แก้]

  • ดีกรี คือ ผลรวมเลขชี้กำลังของตัวแปรทั้งหมดในเอกนาม รวมทั้งเลขชี้กำลัง 1 สำหรับตัวแปรที่ไม่มีเลขชี้กำลังกำกับ เช่น ดีกรีของ คือ 1+1+2 = 4 สำหรับดีกรีของจำนวนเต็มที่ไม่เป็นศูนย์ คือศูนย์ เช่น ดีกรีของ -7 คือ 0
  • สัมประสิทธิ์ คือ ค่าคงตัวของเอกนาม สำหรับตัวแปรที่ไม่มีค่าคงตัวถือว่ามีสัมประสิทธ์เท่ากับ 1 เช่น สัมประสิทธิ์ของ คือ 1