เสียงฟู่ของหัวใจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เสียงฟู่ของหัวใจ
Phonocardiograms from normal and abnormal heart sounds.svg
Auscultogram from normal and abnormal heart sounds
สาขาวิชาCardiology
อาการWhooshing
สาเหตุInsufficiency, regurgitation, stenosis
Heart sounds of a 16-year-old girl diagnosed with mitral valve prolapse and mitral regurgitation. Auscultating her heart, a systolic murmur and click are heard. Recorded with the stethoscope over the mitral valve.

Her heart sounds while holding her breath. Recorded with the stethoscope over the tricuspid valve.

Her heart sounds during recovery after running. Recorded with the stethoscope over the tricuspid valve.

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์เหล่านี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เสียงฟู่ของหัวใจ (อังกฤษ: heart murmur) คือเสียงหัวใจอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่เลือดที่ไหลผ่านหัวใจมีการไหลปั่นป่วนมากพอที่จะเกิดเป็นเสียงให้ได้ยิน ส่วนใหญ่จะได้ยินได้ด้วยการฟังผ่านหูฟังเท่านั้น

เสียงฟู่ของหัวใจชนิดปกติ (functional murmur, physiologic murmur) คือเสียงฟู่ของหัวใจที่เกิดจากภาวะอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นผลจากความผิดปกติของโครงสร้างของหัวใจโดยตรง เสียงฟู่ของหัวใจชนิดปกตินี้ไม่บ่งบอกถึงอันตรายแต่อย่างใด (innocent murmur)[1]

เสียงฟู่ของหัวใจอาจบ่งบอกความผิดปกติได้หลายอย่าง เช่น ภาวะลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว หรือมีการไหลของเลือดผ่านช่องทางที่ปกติแล้วไม่ควรมี (เช่น ผนังกั้นหัวใจมีช่องว่าง) เสียงฟู่เหล่านี้เรียกว่าเสียงฟู่ของหัวใจชนิดมีพยาธิสภาพ (pathologic murmur) ซึ่งควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ

เสียงฟู่ของหัวใจมักแบ่งออกตามระยะเวลาที่เกิดเสียงขึ้น ได้แก่ เสียงฟู่หัวใจช่วงหัวใจบีบตัว (systolic heart murmur) และเสียงฟู่หัวใจช่วงหัวใจคลาย (diastolic heart murmur) อย่างไรก็ตามก็มีเสียงฟู่หัวใจชนิดต่อเนื่อง (continuous murmurs) ซึ่งเป็นเสียงฟู่ที่ดังตลอดทั้งช่วงหัวใจบีบตัวและหัวใจคลาย และไม่สามารถจำแนกลงไปในสองกลุ่มนี้ได้[2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

การจำแนกโรค
ทรัพยากรภายนอก