เซียว เหอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เซียว เหอ
อัครมหาเสนาบดี
อัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์ฮั่น
พ.ศ. 341 - พ.ศ. 350 (9 ปี)
จักรพรรดิ จักรพรรดิฮั่นเกาจู่
จักรพรรดิฮั่นฮุ่ยตี้
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ไม่มีหลักฐาน
    
ภาพวาดของเซี่ยวเหอ

เซี่ยวเหอ (? - 193 ปีก่อน ค.ศ.) เป็นอัครมหาเสนาบดีในรัชสมัยจักรพรรดิฮั่นเกาจู่ - จักรพรรดิฮั่นฮุ่ยตี้ เป็นผู้ช่วยของหลิวปังคู่กับเตียวเหลียงตั้งแต่ปลายราชวงศ์ฉิน เมื่อหลิวปังขึ้นครองราชย์แล้วก็ทรงแต่งตั้งเซี่ยวเหอเป็นอัครมหาเสนาบดี

เซี่ยวเหอถึงแก่อสัญกรรมในปีที่ 2 ในรัชกาลฮั่นฮุ่ยตี้ เมื่อ พ.ศ. 350