เซาท์ตาราวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่แสดงเขตเซาท์ตาราวา (สีแดง) ภายในเกาะปะการังวงแหวนตาระวา

เซาท์ตาราวา (อังกฤษ: South Tarawa) เป็นชื่อที่ใช้เรียกบริเวณตอนใต้ของหมู่เกาะปะการังวงแหวนตาราวา ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศคิริบาส ประกอบไปด้วยเกาะเบติโอ ไบรีกี และบอนรีกี ที่นี่เป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทำเนียบรัฐบาลคิริบาส รัฐสภา ท่าอากาศยานนานาชาติ แหล่งข้อมูลบางแห่งจึงถือเอาชื่อเกาะนี้เป็นชื่อเมืองหลวงของคิริบาส แต่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง รวมทั้งแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งพิจารณาว่าตัวเกาะปะการังตาระวาทั้งเกาะเป็นเขตเมืองหลวง