เจ้าบุษบง ณ ลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าบุษบง ณ ลำปาง
พระนามเจ้าหญิงบุษบง ณ ลำปาง
พระอิสริยยศราชธิดาเจ้านครลำปาง
ราชวงศ์ทิพย์จักรราธิวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ราชสมภพ27 พฤษภาคม พ.ศ. 2456
พิราลัย14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 (89 ปี)
พระบิดาเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
พระมารดาหม่อมเจียกน้อย ณ ลำปาง
พระสวามีเจ้ามงคล ณ ลำปาง
พระบุตร9 คน

เจ้าบุษบง ณ ลำปาง (พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2546) ราชธิดาองค์สุดท้ายในเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต[1] เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 13 กับหม่อมเล็ก เป็นเจ้านายชั้นราชธิดาในเจ้าผู้ครองนครผู้มีอายุยืนนานที่สุด และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับพระศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมพระราชทานหีบทองราชนิกูลลายก้านแย่ง ชั้น "หม่อมเจ้า"[2]

พระประวัติ[แก้]

เจ้าบุษบง ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 เป็นราชธิดาของเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 13 (องค์สุดท้าย) กับหม่อมเล็ก ณ ลำปาง จบการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมรสกับเจ้ามงคล ณ ลำปาง มีบุตรธิดา 9 คน คือ เจ้ามาลี จันทนา เจ้าดวงตา ณ ลำปาง เจ้านคร ณ ลำปาง เจ้าเดือน ณ ลำปาง เจ้านภดล ณ ลำปาง เจ้านภา ตันตรานนท์ เจ้าอาคม ณ ลำปาง เจ้าประดิษฐ์ ณ ลำปาง และเจ้านพพร ณ ลำปาง

เจ้าบุษบง ได้เข้ารับราชการเป็นผู้ถวายงานในเจ้าดารารัศมี พระราชชายา

เจ้าบุษบง ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบประกอบเกียรติยศ พวงมาลาจากพระบรมวงศานุวงศ์ ผ้าไตร ดอกไม้จัน และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ ฌาปนสถานพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง[3]

ราชตระกูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติศาสตร์เมืองลอง ตอนที่ ๑๙
  2. รายพระนาม นาม เหล่าพระประยูรญาติและ เชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ
  3. (2546). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหญิงบุษบง ณ ลำปาง. จิตวัฒนาการพิมพ์.