ข้ามไปเนื้อหา

เงาไม้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพลงเงาไม้ เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง "ลูกทุ่ง" ของบริษัทไทยฟิล์ม ประพันธ์คำร้องโดยพระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) ทำนองโดยหม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2483 ร้องโดยนภา หวังในธรรม

ในปี พ.ศ. 2503 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ทรงนำเพลงเงาไม้มาใส่ในภาพยนตร์เรื่อง เรือนแพ ที่อัศวินภาพยนตร์กำลังสร้าง ร้องโดยสวลี ผกาพันธ์ เป็นเพลงประกอบคู่กับเพลงเรือนแพ ซึ่งชรินทร์ นันทนาคร ร้องไว้ด้วย


คำร้อง

[แก้]


(1) ผู้ขับร้อง: นภา หวังในธรรม

แสงจันทร์วันนี้นวล ใคร่ชวนให้น้องเที่ยว
จะให้เหลียวไปแห่งไหน
ชลใสดูในน้ำ เงาดำนั้นเงาใด
อ๋อ ไม้ริมฝั่งชล
สวยแจ่ม...แสงเดือน...
หมู่ปลาเกลื่อนดูเป็นทิว
หรรษ์รมย์...ลมริ้ว...
จอดเรืออาศัยเงาไม้ฝั่งชล
(ซ้ำ)


(2) ผู้ขับร้อง: วิสุตา สาณะเสน จินตนา สุขสถิตย์ อรวี สัจจานนท์ รัดเกล้า อามระดิษ เอ กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา มายด์ สิริกร(เพลงเอก 3, 2567)

แสงจันทร์วันนี้นวล คล้ายชวนให้น้องเที่ยว
จะให้เลี้ยวไปแห่งไหน
ชลใสดูในน้ำ เงาดำนั้นเงาใด
อ๋อ ไม้ริมฝั่งชล
สวยแจ่ม แสงเดือน
หมู่ปลาเกลื่อนดูเป็นทิว
หรรษ์รมย์ ลมริ้ว
จอดเรืออาศัยเงาไม้ฝั่งชล

ที่มา: เกียรติคุณหม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์ หน้า 41 และโน๊ตเพลงหน้า 110

ประเด็นต้นฉบับคำร้อง

[แก้]

คำร้องต้นฉบับ อ้างอิงตามฉบับหนังสือ "84 ปี ท่านผู้หญิงพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์" ซึ่งจัดทำโดยทายาทของท่านผู้หญิงพวงร้อย จากข้อสงสัยเรื่องคำร้องในตอนที่ร้องว่า

           "คล้ายชวนให้น้องเที่ยว"

บางฉบับร้องว่า "ใคร่" บ้างก็ร้องว่า "คล้าย" จากการค้นคว้าจากโน้ตเพลงเเละจากหนังสือ "84 ปี ท่านผู้หญิงพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์" หน้าที่ 24 ปรากฏข้อความว่า

      "ท่านเจ้าคุณโกมารกุลมนตรี นั้น ท่านผู้หญิงพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์ ชื่นชมความสามารถในการประพันธ์คำร้องของท่านมาก เพราะเมื่อท่านผู้หญิงได้ประพันธ์ทำนองเเละเขียนวรรณยุกต์กำกับไป ท่านเจ้าคุณก็สามารถเขียนคำร้องให้ตรงกับวรรณยุกต์ที่บังคับไปได้ ปรากฏว่าท่านเจ้าคุณส่งกลับมาโดยที่ไม่ต้องมาขอเเก้หรือเปลี่ยนเเปลงเลย ตัวอย่างเช่นเพลง "เงาไม้" ท่านผู้หญิงเขียนวรรณยุกต์กำกับลงไปว่า
         

(๐ คือเสียงสามัญ ่ เสียงเอก ้ เสียงโท ๊ เสียงตรี ๋ เสียงจัตวา)

ท่านเจ้าคุณก็เขียนคำร้องกำกับมาให้ว่า
เเสงจันทร์วันนี้นวล คล้ายชวนให้น้องเที่ยว...

ท่านเจ้าคุณโกมารกุลมนตรี มีความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ท่านอยู่ไกลถึงคลองรังสิต คลอง10 ไม่เคยพบกับท่านผู้หญิงในขณะเเต่งเพลงเลย เเต่ว่าวรรณยุกต์ที่กำหนดให้ท่านไปตรงกับท่านผู้หญิงต้องการอย่างถูกต้อง ทั้งประโยคที่ใส่ยังไพเราะ เข้ากันดีอย่างไม่น่าเป็นไปได้"

จากข้อความดังกล่าวประกอบกับโน้ตเพลงเงาไม้จากหนังสือของท่านหลายเล่ม ที่ได้ศึกษาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเนื้อร้องที่ถูกต้องตามความปรารถนาของท่านผู้หญิงพวงร้อย ในบทเพลงนี้จึงเป็นคำว่า คล้ายชวนให้น้องเที่ยว...

ที่มา: เงาไม้ (คำร้องต้นฉบับพระยาโกมารกุลมนตรี) - เอ กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา (Blue Birds Chamber Version)

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

[[หมวดหมู่:เพลงลูกกรุง]