เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ภาพรวมหน่วยงาน
สำนักงานใหญ่111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ต้นสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อังกฤษ: Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ EECi ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่ วังจันทร์ วัลเลย์, จังหวัดระยอง[1] เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ตามแผนแม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[1]
  2. แผนแม่บท การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EASTERN ECONOMIC CORRIDOR OF INNOVATION, EECI [2][ลิงก์เสีย]