ฮาร์ดคอร์ (ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Hardcore
แหล่งกำเนิดทางรูปแบบเทคโน
แอซิดเฮาส์
นิวบีต
EBM
ดนตรีอินดัสเทรียล
แหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมปลายทศวรรษ 1980 ในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน
เครื่องบรรเลงสามัญคีย์บอร์ด เครื่องสังเคราะห์เสียง ดรัมแมชชีน ซีเควนเซอร์ แซมเพิล
รูปแบบอนุพันธุ์Happy hardcore
Gabber
แนวย่อย
Breakbeat hardcore -Happy hardcore - Makina - UK hardcore - Mainstream happy hardcore - Freeform hardcore - Trancecore - Hardcore Breaks - Early hardcore - Mainstream hardcore - Darkcore - Doomcore - Industrial Hardcore - Digital Hardcore - Breakcore - Speedcore - Terrorcore - Frenchcore
แนวประสาน
Digital hardcore - Breakcore - Happy hardcore - Dubcore - Jumpstyle - Hardstyle - Dubstyle

ฮาร์ดคอร์ (อังกฤษ: Hardcore) หรือ ฮาร์ดคอร์เทคโน (อังกฤษ: Hardcore techno) เป็นชนิดของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ ที่เป็นแบบฉบับโดยใช้จังหวะของเสียงบิดเบือนและท่วงทำนองเหมือนจังหวะดนตรีอินดัสเทรียลและแซมเพิล ลักษณะจังหวะต่างๆของฮาร์ดคอร์มีช่วงตั้งแต่ประมาณ 95 ครั้งต่อวินาที ("นิวบีต" จากเบลเยียม และเรฟ/เทคโน) ไปถึงมากกว่า 300 ครั้งต่อวินาที ("สปิดคอร์") กับสไตล์ที่แพร่หลายมากขึ้นตั้งแต่ประมาณ 150 ครั้งต่อวินาทีไปถึง 200 ครั้งต่อวินาที