อัยการสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อัยการสูงสุด
แห่งสหรัฐอเมริกา
Flag of the United States Attorney General.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Seal of the United States Department of Justice.svg
ตราราชการ
Loretta Lynch, official portrait.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ลอเร็ตตา ลินช์

ตั้งแต่ 27 เมษายน ค.ศ. 2015
กระทรวงยุติธรรม (สหรัฐอเมริกา)
สมาชิกของ คณะรัฐมนตรีสหรัฐอเมริกา
รายงานตัวต่อ ประธานาธิบดี
ศูนย์กลาง วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ผู้แต่งตั้ง ประธานาธิบดี
วาระ ไม่ได้กำหนดไว้
ตราสารจัดตั้ง รัฐบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายตุลาการ ค.ศ. 1789
ผู้ประเดิมตำแหน่ง เอ็ดมันด์ แรนด็อล์ฟ
สถาปนา 26 กันยายน ค.ศ. 1789
เว็บไซต์ www.justice.gov

อัยการสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States Attorney General) คือ เจ้ากระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นข้าราชการการเมือง ไม่ใช่ข้าราชการประจำ (ดู ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ลักษณะ 28 มาตรา 503) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติการ บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่บังคับใช้กฎหมายในรัฐบาล เป็นผู้นำทนายแผ่นดิน และเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีด้วย โดยเป็นตำแหน่งเดียวในคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่า "รัฐมนตรี" (secretary)

ประธานาธิบดีจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด และเสนอชื่อเขาต่อวุฒิสภาเพื่อรับรอง เมื่อรับรองแล้ว อัยการสูงสุดก็เป็นอันเริ่มดำรงตำแหน่ง โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ "ตามอัธยาศัยของประธานาธิบดี" (at the pleasure of the president) และประธานาธิบดีจะให้เขาพ้นจากตำแหน่งเสียเมื่อไรก็ได้ นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจฟ้องเขาเป็นจำเลยต่อวุฒิสภาในคดีอาญาฐาน "กบฏ เรียกหรือรับสินบน ตลอดจนความผิดอาญาอื่น ๆ ทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง"

รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาสถาปนาตำแหน่งอัยการสูงสุดนี้ขึ้นด้วยรัฐบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายตุลาการ ค.ศ. 1789 (Judiciary Act of 1789) หน้าที่ดั้งเดิมของอัยการสูงสุด คือ "ฟ้องและดำเนินคดีทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาต่อศาลสูงสุด และให้คำแนะนำและความเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย เมื่อประธานาธิบดีร้องขอก็ดี หรือเมื่อรัฐมนตรีคนใดร้องขอก็ดี"[1] ต่อมาในปี 1870 จึงตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น แล้วให้อัยการสูงสุดเป็นเจ้ากระทรวง

อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน คือลอเร็ตตา ลินช์ ซึ่งวุฒิสภารับรองให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2015 และกระทำสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งต่อประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2015

อดีตอัยการสูงสุดที่ยังดำรงชีวิตอยู่[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Judiciary Act of 1789, section 35.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า อัยการสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา ถัดไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2leftarrow.png Seal of the President of the United States.svg
ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ลำดับที่ 7

2rightarrow.png รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย