ออโรรา (เทพปกรณัม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เทพีออโรรา (อังกฤษ: Aurora) เป็นพระนามในตำนานเทพปกรณัมโรมันของเทพีอีออส (Eos) ผู้ซึ่งเป็นเทพีเก่าแก่แห่งรุ่งอรุณของตำนานเทพปกรณัมกรีก คำว่า Aurora เป็นคำในภาษาละตินซึ่งแปลว่ารุ่งอรุณ

เทพีออโรราจะปรากฏตัวใหม่ในทุก ๆ เช้า ช่วงเวลารุ่งสาง และโบยบินข้ามท้องฟ้า เป็นการประกาศการมาของตอนเช้า พี่น้องของนางประกอบไปด้วยพระเชษฐาหนึ่งองค์ คือ เทพเฮลิออส (ดวงอาทิตย์) และพระขนิษฐาอีกหนึ่งองค์ คือ เทพีเซเลเน่ หรือเทพีลูน่า (พระจันทร์) เทพีออโรรามีพระสวามีอยู่หลายองค์ และพระโอรสสี่องค์ซึ่งประจำอยู่ ณ ทิศต่าง ๆ สี่ทิศอันได้แก่ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก

เทพีออโรรา มีฐานะเทียบเท่าเทพีอีออส ในเทพปกรณัมกรีก และเทพีอุษา (Ushas) ในตำนานเทพปกรณัมของฮินดู

คู่รักคนหนึ่งของนางคือเทพไทโธนัส (Tithonus) องค์ชายแห่งกรุงทรอย เทพีออโรราได้ขอเทพซุส (Zeus) ทำให้องค์ชายเป็นอมตะเช่นเหล่าทวยเทพ แต่นางกลับลืมขอมหาเทพให้เขาคงสภาพเยาว์วัยไม่มีวันแก่ชรา ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้องค์ชายไทโธนัสชราภาพลงตลอดกาลโดยไม่มีวันตาย (เทพเจ้าโรมัน)