องค์ประกอบของยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์ประกอบของยา (อังกฤษ: drug composition) หมายถึงส่วนประกอบทางเคมีในตำรับยา หรือรูปแบบยา (dosage forms)ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 1. รูปแบบยาที่เป็นของแข็ง (Solid Dosage Forms) ได้แก่ ยาเม็ด (Tablets) ยาแคปซูล (Capsules) ซึ่งมีองค์ประกอบของยาดังนี้
  1. ตัวยาสำคัญ (Active Ingredients) เช่น แอสไพริน (Aspirin)
  2. สารเพิ่มปริมาณ (Exepients) เช่น แป้งมัน (starches) น้ำตาลแล็คโตส (Lactose)
  3. แคปซูล (Capsules)
  4. สารหล่อลื่น (Lubricants) เช่น ทัลกั้ม (talcum)
  5. สารแต่งกลิ่น (Flavors)
 2. รูปแบบยาที่เป็นของเหลว (Liquid Dosage Forms) ได้แก่ ยาน้ำ (Solutions) ยาฉีด (Parenterals) ซึ่งมีองค์ประกอบของยาดังนี้
  1. ตัวยาสำคัญ (Active Ingredients) เช่น ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ฯลฯ
  2. ส่วนประกอบทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย (Sovents) หรือทำให้เจือจาง (Diluents) หรือตัวนำส่งยา (Vehicles)
  3. ส่วนประกอบทำหน้าที่เป็นสารแต่งสี แต่งกลิ่นและแต่งรส
  4. ขวดแก้วหรือพลาสติกผนึก (Ampules) สำหรับยาฉีด

ดูเพิ่ม[แก้]