หี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับคำในภาษา สำหรับสรีรภาพ ดูที่ อวัยวะเพศหญิง

หี เป็นคำหยาบ ใช้อ้างถึง อวัยวะสืบพันธุ์หญิง ซึ่งรวมถึง ปากมดลูก และช่องคลอด แต่โดยทั่วไปแล้ว มักจะใช้กันโดยหมายความถึงเฉพาะ ช่องสังวาส หรือ ช่องคลอด หรือหมายความรวมทั้งช่องสังวาสและช่องคลอด แต่ไม่รวมถึงปากมดลูกและมดลูก

การใช้คำ[แก้]

คำนี้มักจะถูกใช้ในการกล่าวถึงส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิง โดยการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าไม่เป็นคำหยาบใช้กันในที่สาธารณะ โดยใช้คำว่า "อวัยวะเพศหญิง" หรือ "โยนี" ในบางครั้งสื่อมวลชนใช้คำว่า "จิ๋ม" ที่เห็นได้ปรากฏตามหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์

คำนี้ยังใช้เป็นคำด่ากล่าวถึง ชายหรือหญิงที่ขาดความสามารถ หรือดูถูกว่าต่ำ เปรียบเทียบกับอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นของต่ำในบางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการใช้ในประโยคอุทาน ที่หยาบคาย และมีการใช้ร่วมกับคำหยาบอื่นๆ เพื่อเป็นคำด่า

บางครั้ง ผู้พูดอาจเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทนการเรียกว่า "หี" ตรงๆ เช่น"จิ๊มิ" "หอย" "จิ๋ม" "ช่องสังวาส" "ช่องคลอด" "ปิ๊" หรือ "อีปิ๊" "ถ้ำ" "อุโมงค์สวาท" "เนินสวาท" "ร่อง" หรือ "ร่องสวาท" "รู" "กลีบ" "โคก" "ตรงนั้นของผู้หญิง" "ช่วงล่าง" "ส่วนล่างของผู้หญิง" "จุดซ่อนเร้น (ของผู้หญิง)" "แคม" (ที่จริงเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกสุดของช่องสังวาส) "แตด" (หมายถึงคลิตอริส) ฯ รวมไปถึงการใช้คำผวนต่างๆ ในกรณีที่ใช้คำว่าหีร่วมกับคำอื่น ๆ

ที่มาของคำ[แก้]

ในเครือข่ายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายคำว่า "หี" เอาไว้ว่า อวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงหรือสัตว์เพศเมียบางชนิด โดยไม่ระบุที่มาของคำนี้ นอกจากนี้ในภาษาอีสานและภาษาถิ่นพายัพ คำว่าหี ใช้หมายถึงอวัยวะเพศหญิงโดยใช้คู่กับคำว่า "หำ" ที่หมายถึงอวัยวะเพศชาย

คำว่า หี ในความหมายอื่น[แก้]

  • ภาคเหนือ เรียกส่วนแผ่นหนังที่ใส่กระสุนของหนังสติ๊ก ว่า หี หรือ หีก๋ง

ก๋ง คือหนังสติ๊กประกอบด้วย ด้ามจับรูปตัววาย (Y) หนังยางยืด และส่วนแผ่นหนังที่ใส่กระสุน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]