หลอดเลือดดำมีเดียน คิวบิตัล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หลอดเลือดดำมีเดียน คิวบิตัล
(Median cubital vein)
หลอดเลือดดำชั้นผิว (superficial veins) ของรยางค์บน แสดงหลอดเลือดดำมีเดียน คิวบิตัล (หรือชื่อภาษาละตินในภาพ Vena mediana cubiti) อยู่ทางขวาของภาพ
รายละเอียด
จากหลอดเลือดดำเซฟาลิค (cephalic vein)
ออกไปยังหลอดเลือดดำเบซิลิค (basilic vein)
ตัวระบุ
ภาษาละตินvena mediana cubiti
TA98A12.3.08.019
TA24980
FMA22963
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ในกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ หลอดเลือดดำมีเดียน คิวบิตัล หรือ หลอดเลือดดำมีเดียน เบซิลิค (median cubital vein หรือ median basilic vein) เป็นหลอดเลือดดำชั้นผิวของรยางค์บน เชื่อมระหว่างหลอดเลือดดำเบซิลิค (basilic vein) และหลอดเลือดดำเซฟาลิค (cephalic vein) หลอดเลือดนี้ทอดตัวอยู่บนแอ่งแขนพับ (cubital fossa) บนเอ็นแผ่ไบซิพิตัล (Bicipital aponeurosis) มักใช้ในการเจาะหลอดเลือดดำ (venipuncture)

หลอดเลือดดำมีเดียน คิวบิตัลมีความแปรผันอย่างมากในแต่ละบุคคล ในคนส่วนใหญ่แล้วหลอดเลือดจะมีลักษณะเรียงตัวเป็นอักษร "H" โดยมีหลอดเลือดดำเซฟาลิกและเบซิลิคเป็นขาด้านข้างของตัว H และเส้นตรงกลางคือหลอดเลือดดำมีเดียน คิวบิตัล หรืออาจมีลักษณะเป็นอักษร "M" โดยหลอดเลือดมีเดียน คิวบิตัลแยกออกเป็น 2 ขาไปรวมกับหลอดเลือดดำเซฟาลิคและเบซิลิค

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]