หม่อมราชวงศ์ดิลก จุฑาธุช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดิลก จุฑาธุช

เกิด14 มกราคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
คู่สมรสเจน บิชอป (หย่า)
จุฬาลักษณา วรานนท์ จุฑาธุช
บุตรหม่อมหลวงดิลก จุฑาธุช
หม่อมหลวงแคเทอรีน จุฑาธุช
บิดามารดาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
หม่อมพาเมลา จุฑาธุช ณ อยุธยา

หม่อมราชวงศ์ดิลก จุฑาธุช (เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2496) หรือ คุณชายนิโคลัส เป็นพระโอรสในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช เกิดแต่หม่อมพาเมล่า จุฑาธุช ณ อยุธยา (เดิม พาเมล่า สมี) ชาวอังกฤษ เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีน้องสาวคนเดียว คือ หม่อมราชวงศ์ดารา จุฑาธุช

หม่อมราชวงศ์ดิลก วรานนท์ จุฑาธุช ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านสำนักราชเลขาธิการให้ใช้ชื่อในบัตรประชาชนว่า ดิลก และใช้นามราชสกุลว่า จุฑาธุช มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Dilok Nicholas Chudadhuj และหม่อมราชวงศ์ดิลกยังตั้งชื่อบุตรชายตามชื่อในภาษาอังกฤษของตนเองว่า หม่อมหลวงดิลก นิโคลัส จุฑาธุช

ปัจจุบัน หม่อมราชวงศ์ดิลกเปิดบริษัทเกี่ยวกับการตกแต่งอินทีเรียดีไซน์ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ครอบครัว[แก้]

หม่อมราชวงศ์ดิลก วรานนท์ จุฑาธุช สมรสกับเจน บิชอป (เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2493)

ต่อมา หม่อมราชวงศ์ดิลก วรานนท์ จุฑาธุช ได้สมรสใหม่กับจุฬาลักษณา วรานนท์ จุฑาธุช (เดิม อนุรีย์ เจริญวงศ์) ไม่มีบุตรธิดา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]