หน่วยอัตราข้อมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อัตราบิต
ฐานสิบ (หน่วยเอสไอ)
ชื่อเรียก สัญลักษณ์ ตัวคูณ
กิโลบิตต่อวินาที kbit/s 103
เมกะบิตต่อวินาที Mbit/s 106
จิกะบิตต่อวินาที Gbit/s 109
เทระบิตต่อวินาที Tbit/s 1012
ฐานสอง (มาตรฐาน IEC 60027-2)
กิบิบิตต่อวินาที Kibit/s 210
เมบิบิตต่อวินาที Mibit/s 220
จิกะบิตต่อวินาที Gibit/s 230
เทบิบิตต่อวินาที Tibit/s 240

ในสาขาโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์, อัตราบิต หรือ จำนวนบิตข้อมูลที่ถูกส่งในหนึ่งหน่วยเวลา สามารถวัดได้ในหน่วยของ บิตต่อวินาที, ไบต์ต่อวินาที และยังนิยมเติมคำอุปสรรคของระบบเอสไอไว้ด้านหน้า ซึ่งจะทำให้มีความหลากหลายของหน่วยอัตราข้อมูล (อังกฤษ: data rate units) ในการวัดดังนี้

มาตรฐานการเขียนคำอุปสรรคร่วมกับบิตและไบต์[แก้]

การเขียนตัวย่อ 2 Mb (ซึ่งสามารถอ่านได้ถูกต้องแบบเดียวคือ 2 เมกะบิต) สามารถเข้าใจได้ถึง 4 แบบด้วยกัน คือ เริ่มด้วย เมกะ- หรือ เมบิ- แล้วต่อด้วย -บิต หรือ -ไบต์ ดังนั้นหากจะเขียนให้ถูกต้องจำเป็นต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อน ความแตกต่างของ เมกะ- กับ เมบิ- และ -บิต กับ -ไบต์ แจงด้วยตารางข้างล่างนี้

หน่วย จำนวนบิต จำนวนบิต / 1,000,000
เมกะ-บิต 1,000,000 1.0
เมบิ-บิต 1,048,576 1.05
เมกะ-ไบต์ 8,000,000 8.0
เมบิ-ไบต์ 8,388,608 8.39

จากตารางจะเห็นว่าหากอ่านผิดจาก เมกะ- เป็น เมบิ- จะผิดพลาดไปเพียงประมาณ 5% แต่หากอ่านผิดจาก -บิต เป็น -ไบต์ จะผิดจากความจริงไปถึง 800% ดังนั้นความเข้าใจใน เมกะ-, เมบิ-, -บิต, -ไบต์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ความต่างของ M กับ Mi[แก้]

M- ย่อมาจาก เมกะ (mega) หมายถึง 1,000,000 (106) แต่ Mi- ย่อมาจาก เมกะไบนารี (megabinary) ซึ่งหมายถึง 1,048,576 (220)

ความต่างของ b กับ B[แก้]

b ย่อมาจาก บิต แต่ B ย่อมาจาก ไบต์ และเนื่องจากหนึ่งไบต์มีค่าเท่ากับ 8 บิต จึงทำให้ Mb (เมกะบิต) ต่างกับ MB (เมกะไบต์) อยู่ 8 เท่านั่นเอง

หน่วยฐานสิบของบิต[แก้]

กิโลบิตต่อวินาที[แก้]

กิโลบิตต่อวินาที หรือ kilobit per second (kbit/s หรือ kb/s หรือ kbps) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูล มักพบเห็นในการบ่งความเร็ว (แบนด์วิดธ์) ของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,000 บิตต่อวินาที
 • 125 ไบต์ต่อวินาที

เมกะบิตต่อวินาที[แก้]

เมกะบิตต่อวินาที หรือ megabit per second (Mbit/s หรือ Mb/s หรือ Mbps) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูล มักพบเห็นในการบ่งความเร็ว (แบนด์วิดธ์) ของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,000,000 บิตต่อวินาที
 • 1,000 กิโลบิตต่อวินาที
 • 125,000 ไบต์ต่อวินาที
 • 125 กิโลไบต์ต่อวินาที

จิกะบิตต่อวินาที[แก้]

จิกะบิตต่อวินาที หรือ gigabit per second (Gbit/s หรือ Gb/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,000,000,000 บิตต่อวินาที
 • 1,000 เมกะบิตต่อวินาที
 • 125,000,000 ไบต์ต่อวินาที
 • 125 เมกะไบต์ต่อวินาที

เทระบิตต่อวินาที[แก้]

เทระบิตต่อวินาที หรือ terabit per second (Tbit/s หรือ Tb/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,000,000,000,000 บิตต่อวินาที
 • 1,000 จิกะบิตต่อวินาที
 • 125,000,000,000 ไบต์ต่อวินาที
 • 125 จิกะไบต์ต่อวินาที

หน่วยฐานสองของบิต[แก้]

กิบิบิตต่อวินาที[แก้]

กิบิบิตต่อวินาที หรือ kibibit per second (Kibit/s หรือ Kib/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,024 บิตต่อวินาที

เมบิบิตต่อวินาที[แก้]

เมบิบิตต่อวินาที หรือ mebibit per second (Mibit/s หรือ Mib/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

จิบิบิตต่อวินาที[แก้]

จิบิบิตต่อวินาที หรือ gibibit per second (Gibit/s หรือ Gib/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,073,741,824 บิตต่อวินาที
 • 1,024 เมบิบิตต่อวินาที

เทบิบิตต่อวินาที[แก้]

เทบิบิตต่อวินาที หรือ tebibit per second (Tibit/s หรือ Tib/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,099,511,627,776 บิตต่อวินาที
 • 1,024 จิกะบิตต่อวินาที

หน่วยฐานสิบของไบต์[แก้]

กิโลไบต์ต่อวินาที[แก้]

กิโลไบต์ต่อวินาที หรือ kilobytes per second (kB/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,000 ไบต์ต่อวินาที
 • 8,000 บิตต่อวินาที
 • 8 กิโลบิตต่อวินาที

เมกะไบต์ต่อวินาที[แก้]

เมกะไบต์ต่อวินาที หรือ megabytes per second (MB/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,000,000 ไบต์ต่อวินาที
 • 1,000 กิโลไบต์ต่อวินาที
 • 8,000,000 บิตต่อวินาที
 • 8 เมกะบิตต่อวินาที

จิกะไบต์ต่อวินาที[แก้]

จิกะไบต์ต่อวินาที หรือ gigabytes per second (GB/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,000,000,000 ไบต์ต่อวินาที
 • 1,000 เมกะไบต์ต่อวินาที
 • 8,000,000,000 บิตต่อวินาที
 • 8 จิกะบิตต่อวินาที

เทระไบต์ต่อวินาที[แก้]

เทระไบต์ต่อวินาที หรือ terabytes per second (TB/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,000,000,000,000 ไบต์ต่อวินาที
 • 1,000 จิกะไบต์ต่อวินาที
 • 8,000,000,000,000 บิตต่อวินาที
 • 8 เทระบิตต่อวินาที

หน่วยฐานสองของไบต์[แก้]

กิบิไบต์ต่อวินาที[แก้]

กิบิไบต์ต่อวินาที หรือ kibibytes per second (​KiB/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,024 ไบต์ต่อวินาที
 • 8,192 บิตต่อวินาที
 • 8 กิบิบิตต่อวินาที

เมบิไบต์ต่อวินาที[แก้]

เมบิไบต์ต่อวินาที หรือ mebibytes per second (​MiB/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,048,576 ไบต์ต่อวินาที
 • 1,024 กิบิไบต์ต่อวินาที
 • 8,388,608 บิตต่อวินาที
 • 8 เมบิบิตต่อวินาที

จิบิไบต์ต่อวินาที[แก้]

จิบิไบต์ต่อวินาที หรือ gibibytes per second (GiB/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,073,741,824 ไบต์ต่อวินาที
 • 1,024 เมบิไบต์ต่อวินาที
 • 8,589,934,592 บิตต่อวินาที
 • 8 จิบิบิตต่อวินาที

เทบิไบต์ต่อวินาที[แก้]

เทบิไบต์ต่อวินาที หรือ tebibytes per second (​TiB/s) เป็นหน่วยของอัตราการส่งข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ

 • 1,099,511,627,776 ไบต์ต่อวินาที
 • 1,024 จิบิไบต์ต่อวินาที
 • 8,796,093,022,208 บิตต่อวินาที
 • 8 เทบิบิตต่อวินาที

อ้างอิง[แก้]

 • Definitions of the SI units: The binary prefixes. [1]