ข้ามไปเนื้อหา

เมกะบิตต่อวินาที

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เมกะบิตต่อวินาที (อังกฤษ: Megabit Per Second, Mbps , Mbit/s) เป็นหน่วยปริมาณข้อมูลที่ใช้วัดขนาดในการส่งข้อมูลหน่วยหนึ่ง เห็นได้บ่อยบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง 1 Mbps = 1,000 Kbps

การส่งข้อมูลที่ความเร็วต่างๆ: