การแปลงผันหน่วยอุณหภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สูตรการแปลงอุณหภูมิ)
สูตรการแปลงอุณหภูมิ
แปลงจาก ไปเป็น สูตร
องศาฟาเรนไฮต์ องศาเซลเซียส °C = (°F - 32/1.8)
องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ °F = (1.8 × °C) + 32
เคลวิน องศาเซลเซียส °C = K - 273.15
องศาโรเมอร์ องศาเซลเซียส °C = °R × 1.25
องศาเซลเซียส องศาโรเมอร์ °R = °C × 0.8
องศาเซลเซียส เคลวิน K = °C + 273.15
เคลวิน องศาฟาเรนไฮต์ °F = K × 1.8 − 459.67
องศาฟาเรนไฮต์ เคลวิน K = (°F + 459.67) / (1.8)