สีหตูแห่งแปร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สีหตู (แก้ความกำกวม)
สีหตูแห่งแปร
Thihathu of Prome
ชายาอตุลเทวีแห่งแปร
พระราชบุตรชินมยัตลา
ราชวงศ์ราชวงศ์พุกาม
พระบิดาพระเจ้านรสีหบดี
สวรรคต1288
ศาสนาพุทธเถรวาท

สีหตูแห่งแปร (พม่า: သီဟသူ, ออกเสียง: [θìha̰θù]; สิ้นพระชนม์ 1288) หรือ สีหสุระ อุปราชแห่ง แปร ระหว่าง ค.ศ. 1275 ถึง 1288 เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์พม่าเมื่อเป็นผู้ปลงพระชนม์พระบิดาของพระองค์เอง พระเจ้านรสีหบดี กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง อาณาจักรพุกาม ใน ค.ศ. 1287 นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นพระอัยกา (ตา) ของ พระเจ้าฝรั่งมังศรีชวา แห่ง อังวะ