สิบสี่มะอ์ศูม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สิบสี่มะอ์ศูม เป็น คำที่ใช้เรียกบุคคลสำคัญทางศาสนานิกายชีอะฮ์ 14 ท่าน ได้แก่ นบีมุฮัมหมัด (ศ) อิมามอะลี อิบนิ อบีตอลิบ, ฟาติมะฮ์ บุตรีของท่านศาสดา และอิมามอีก 12 คน โดยมีความเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ ปราศจากการทำบาปอย่างสมบูรณ์และตามฮะดีษของมัษฮับชีอะห์ก็ยังมีใช้คำว่าอะฮ์ลุลบัยต์ [1]

รากฐานของนิกายชีอะฮ์ ประกอบไปด้วย : หลักศรัทธาที่ชีอะห์ยอมรับมากกว่านิกายอื่น : ความเชื่อต่ออิมามมะฮ์ดี, การเร้นกายระยะสั้นและระยะยาวของท่าน, การรอคอย, การปรากฏกายของท่าน, รอจอัต, บะดาอฺ, การตะวัซซุล, การชะฟาอัต, การตะกียะฮ์, ความบริสุทธิ์ไร้มลทิน, การยอมรับผู้รู้ทางศาสนา, สถาบันศึกษาวิชาการศาสนา, ตำแหน่งผู้นำสูงสุดทางศาสนาเป็นตัวแทนของอิมามมะฮ์ดี

หลักปฏิบัติทางศาสนา[แก้]

หลักปฏิบัติทางศาสนา : การละหมาด, ถือศีลอด, จ่ายซะกาต, จ่ายคุมซ์, ประกอบพิธีฮัจ, การจิฮาด, ย้ำเตือนสู่ความดี, ห้ามปรามต่อความชั่ว, แสดงความรัก, แสดงความรังเกียจต่อศรัตรูของพระเจ้า

รายชื่อ14มะอ์ศูม :[แก้]

มุฮัมหมัด, อาลี, ฟาติมะห์, ฮะซัน, ฮุเซน, ซัจญาด, บากิร, ซอดิก, กาซิม, ริฏอ, ญะวาด(ตะกี), ฮาดี(นะกี), ฮะซัน(อัสการร), มะฮ์ดี.

สาวกชั้นสูง : ซัลมาน ฟารซี, มิกดาด อิบนิ อัสวัด,

รายการสืบต้นตระกูล[แก้]

รายชื่อสิบสี่มะอ์ศูม[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ

สมยานาม

ฉายานาม ตำแหน่ง วันเดือนปีประสูติและเสีชีวิตตามค.ศ.

วันเดือนปีประสูติและเสียชีวิตตามฮ.ศ.

สถานที่ประสูตามแผนที่โลกในปัจจุบัน สาเหตุของการเสียชีวิตและสถานที่ฝังศพ
1 มุฮัมมหัด อับดุลลอฮ์

อะบุลกอเซ็ม

ศาสนทูต

ของอัลลอฮ์
มุศตอฟา

าสดาแห่ง

ศาสนาอสิลาม

570-631 ค.ศ.

17รอบีอุลเอาวัล, ปีช้าง[2]

มะดีนะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย มะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
2 อลี อิบนิ อะบี ตอลิบ

อะบุลฮะซัน

อะมีรุ้ลมุอฺมินีน
อิมามท่านแรกตามทัศนะของนิกายชีอะฮ์

คอลีฟะฮ์ท่านที่สามตามทัศนะอะฮ์ลิซซุนะฮ์

600-661ค.ศ.

23ปีก่อนการ
ฮิจเราะห์
[3]

มักกะฮ์ประเทศซาอุดิอารอเบีย ถูกสังหารโดยอิบนิมุลจัมจากกลุ่มคอวาริจ(กลุ่มต่อต้าน)ด้วยดาบอาบยาพิษ, ฝังอยู่ที่เมืองนะญัฟประเทสอิรัก[4]
3 ฟาติมะฮ์

อุมมุอบีฮา

ซะฮ์รอ ซัยยิดะฮตุ้ลนิซาอิลอาละมีน 605หรือ615-632ค.ศ.7-17 หรือ 10-11ก่อนการฮิจเราะห์[5] มักกะฮ์ ตามรายงานทางประวัติศาสตร์ของชีอะฮ์ครั้งที่คอลีฟะฮ์ที่สองได้มาทุบประตูบ้านอิมามอลีเพื่อบังคับให้ท่านยอมให้สัตยาบันต่อเขานางได้ถูกทำร้ายจนแท้งบุตรและเสียชีวิตในลำดับต่อมา
4 ฮะซัน อิบนิ อลี

อะบู มุฮัมหมัด

อัลมุจตะบา อิมามท่านที่สองของชีอะฮ์ 625-670ค.ศ.

3-50 ฮ.ศ. [6]

มักกะฮ ถูกวางยาพิษโดยภรรยามีชื่อว่า จุอฺดะฮ์ ที่ได้รับการหลอกล่อจากมุอาวิยะฮ์ที่เมืองมะดีนะฮ์, ฝังอยู่ที่สุสานบะกีอฺประเทศซาอุดิอาระเบีย
5 ฮุเซน อิบนิ อลลี

อะบู อับดิลลาฮื

ซัยยิด ชุฮะดาอ์ อิมามท่าที่สาม 626-680ค.ศ.[7]

61 ฮ.ศ.

มะดีนะฮ์ ถูกสังหารที่สงครามกัรบะลาโดยคำสั่งยะซีด บุตรของมุอาวิยะฮ์, ฝังอยู่ที่เมืองกัรบะฃาประเทสอิรัก
6 อะลี อิบนิ ฮุเซน

อะบู มุฮัมหมัด

ซัจญฺด, ซฺยนุลอาบิดีน อิมามท่านที่สี่ของชีอะฮ์ 658-712ค.ศ.[8]

38-95 ฮ.ศ.

มะดีนะฮ์ ถูกสังหารด้วยยาพิษโดยคำสั่งของวะลีด บิน อับดุลมาลิก, ฝังอยู่ที่เมืองมะดีนะฮ์ สุสานบะกีอฺประเทศซาอุดิอาระเบีย
7 มุฮัมหมัด อิบนิ อลี

อะบู ญะอฺฟัร

บากิร[9] อิมามท่านที่5ของชีอะฮ 677-732ค.ศ.

57-114 ฮ.ศ.ق

มะดีนะฮ์ ถูกวางยาพิษโดยคำสั่งของฮิชาม บิน อับดุลมาลิก, ฝังอยู่ที่เมืองมะดีนะฮ์สุสานบะกีอฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
8 ญะอฺฟัร อิบนิ มุฮัมหมัด

อะบู อับดุลลอฮ์

ศอดิก[10] อิมามท่านที่6ของชีอะฮ์ 702-765 ค.ศ.

83-148ฮ.ศ.

มะดีนะฮ์ ถูกวางยาพิษโดยคำสั่งของมันศูรผู้ปรกครองตระกูลอับบาซียะฮ์, ฝังอยู่ที่เมืองมะดีนะฮ์สุสานบะกีอฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
9 มูซา อิบนิ ญะอฺฟัร

อะบุลฮะซัน อัลเอาวัล

กาซิม[11] ิมามท่านที่7ของชีอะฮ์ 744-799ค.ศ

128-183ฮ.ศ.

ะดีนะฮ์ ถูกวางยาพิษในที่คุมขังโดยคำสั่งของ ฮารูน อัรรอชีด, ฝังอยู่ที่เมืองกาซิมัยน์ประเทศอิรัก
10 อะลี อิบนิ มูซา

อะบุลฮะซํน อัซซานี

ริฏอ[12] ิมามท่านที่8ของชีอะฮ์ 765-817ค.ศ.

148-203ฮ.ศ.

ะดีนะฮ์ ถูกสังหารด้วยยาพิษโดยคำสั่งของมะอฺมูนอับบาซี, ฝังอยู่เมืองมัชฮัดประเทศอิหร่าน
11 มุฮัมหมัด อิบนิ อลี

อะบูญะอฺฟัร

จะวาด, ตะกี[13] อิมามที่9ของชีอะฮ์ 810-835 ค.ศ.

195-220 ฮ.ศ.

มะดีนะฮ์ ถูกสังหารโดยภรรยาชื่อว่า อัมมัลฟัฏล์ด้วยการวางยาพิษ, ฝังอยู่ที่เมืองกาซิมัยน์ประเทศอิรัก
12 อลี อิบนิ มุอัมมหัด
อะบุล ฮะซัน ฮัซซาลิซ
ฮาดี, นะกี อิมามท่าที่11 827-868 ค.ศ. 212-254ฮ.ศ.[14] ซามิรรอประเทศอิรัก ถูกกักตัวอยู่ที่ค่ายทหารซามิรรอและถุกวางยาพิษที่นั่นโดยคำสั่งของคอลีฟะฮ์อับบาซี, ฝังอยู่ที่เมืองซามิรรอ
13 ฮะซัน อิบนิ อลี
อะบู มุฮัมมหัด
อัสการี อิมามท่านที่11 846-874 ค.ศ.

232-260 ฮ.ศ.[15]

มะดีนะฮ์ ในช่วงอายุ29ปีวันที่8 เดือนรอบีอุลเอาวัล ถูกสังห่รด้วยยาพิษโดยคำสั่งของ มุฮฺตะมิด อับบาซี, ฝังอยู๋ที่เมืองซามัรรอประเทศอิรัก
14 มุฮัมหมัด อิบนิ

ฮะซัน
อะบุลกอเซ็ม

มะฮ์ดี, อิมามประจำยุคสมัย

ฮุจญัต

อิมามท่านสิบสอง 868ค.ศ.-ไม่เป็นที่ชัดเจน

255 ฮ.ศ. -ไม่เป็นที่ชัดเจน

ซามิรรอประเทศอิรัก ตามทัศนะของนิกายชีอะฮ์ท่านถูกทำให้เร้นกายโดยการอนุมัติของพระองค์อัลลฮ์(ซ.บ.)และจะกลับมาปรากฏกายอีกครั้งเมื่อพระองค์ประสงค์.[16]

อ้างอิง[แก้]

 1. [http : //www.hawzah.net/per/k/ahlebit/03.htm#f1 آیه تطهیر در تفسیر پیامبر صلی الله علیه و آله]
 2. Nasr, ‎Seyyed Hossein. “Muhammad”. In [http : //www.britannica.com/eb/article-9105853/Muhammad Encyclopaedia Britannica Online]. Encyclopaedia Britannica, Inc..Retrieved on 2008-07-05.
 3. Nasr, ‎Seyyed Hossein. “Ali”. In [http : //www.britannica.com/eb/article-9005712/Ali Encyclopedia Britannica Online]. Retrieved on 2007-10-12.
 4. Tabatabae (1979), pp.190–192
 5. “Fatimah”. In [http : //www.britannica.com/EBchecked/topic/202575/Fatimah Encyclopaedia Britannica Online]. Encyclopaedia Britannica, Inc.. Retrieved on 2008-07-05.
 6. “Hasan”. In [http : //www.britannica.com/eb/article-9039439/Hasan Encyclopedia Britannica Online]. Retrieved on 2007-11-08.
 7. al-Husayn”. In [http : //www.britannica.com/eb/article-9041622/al-Husayn-ibn-Ali Encyclopedia Britannica Online].Retrieved on 2007-11-08.
 8. Tabatabae (1979), p.۲۰۲
 9. Madelung, ‎Wilferd. “AL-BAQER، ABU JAFAR MOHAMMAD”. In [http : //www.iranicaonline.org/newsite/articles/v3f7/v3f7a043.html Encyclopædia Iranica]. Retrieved on 2007-11-08.
 10. Tabatabae (1979), p.۲۰۳–۲۰۴
 11. Tabatabae (1979), p.۲۰۵
 12. Tabatabae (1979), pp.205–207
 13. Tabatabae (1979), p. ۲۰۷
 14. Madelung, ‎Wilferd. “'ALÈ AL-HAÚDÈ”. In [http : //www.iranicaonline.org/newsite/articles/v1f8/v1f8a117.html Encyclopædia Iranica]. Retrieved on 2007-11-08.
 15. Halm, ‎H. “'ASKARÈ”. In [http : //www.iranicaonline.org/newsite/articles/v2f7/v2f7a081.html Encyclopædia Iranica]. Retrieved on 2007-11-08.
 16. “Muhammad al-Mahdi al-Hujjah”. In [http : //www.britannica.com/eb/article-9054165/Muhammad-al-Mahdi-al-Hujjah Encyclopedia Britannica Online]. Retrieved on 2007-11-08.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • [http : //www.al-islam.org/masoom/bios/table.html รายการรายชื่อ]14มะอ์ศูม
 • [http : //www.iranicaonline.org/newsite/articles/v4f6/v4f6a053.html Fourteen น Encyclopedia iranica Hamid]
 • สรุปชีวประวัติของ14มะอ์ศูม