สามเหลี่ยมปัสกาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สามเหลี่ยมปัสกาลห้าแถวแรก

ชุดของจำนวนทีในปัจจุบันเราเรียกว่า สามเหลี่ยมปัสกาล ได้รับการความสนใจในการศึกษาจากคณิตศาสตร์ทั้งในอินเดีย กรีก จีน ก่อนหน้านั้นนานแล้ว แต่ทว่าแบลซ ปัสกาล (ค.ศ. 1623–1662) เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบและแสดงให้เห็นความสำคัญ และแบบรูปทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในสามเหลี่ยมปัสกาล นี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเรียกมันว่า "สามเหลี่ยมปัสกาล" เพื่อให้เกียรติแก่ปัสกาลซึ่งค้นพบแบบรูปของมัน แต่เราก็ยังพบว่าในบางตำราเรียกมันว่า สามเหลี่ยมของชาวจีน (Chinese’s Triangle) ด้วย เพื่อให้เกียรติแก่ชาวจีนโบราณที่ได้ค้นพบ และพัฒนาขึ้นในระยะแรก ชนชาติใดบ้างที่สนใจศึกษาเรื่องนี้???

ชนชาติที่ให้การศึกษาเรื่องนี้ก่อนที่ปัสกาลจะค้นพบความสวยงามทั้งหมดของสามเหลี่ยมนี้ในงานของเขาที่ชื่อ Traité du triangle arithmétique (1653) เริ่มเดิมทีเป็นแนวคิดเรื่องจำนวนเชิงวิธีจัดหมู่ (Combination Numbers) และจำนวนทวินาม (Binomial Numbers) และการศึกษาเรื่อง “จำนวนเชิงรูปภาพ” (Figurate numbers) ของนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกด้วย