สาธารณรัฐประชาชนจีนในกีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออก 1993

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ประเทศจีนในกีฬาเอเชียนเกมส์


ธงชาติจีน

รหัสประเทศ   CHN
กีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออก 1993เซี่ยงไฮ้
นักกีฬา คน ใน 12 ชนิดกีฬา
เหรียญ
อันดับ: 1
ทอง
105
เงิน
74
ทองแดง
34
รวม
213
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์
1951 ● 1954 ● 1958 ● 1962 ● 1966 ● 1970 ● 1974 ● 1978 ● 1982 ● 1986 ● 1990 ● 1994 ● 1998 ● 2002 ● 2006 ● 2010 ● 2014 ● 2018
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
1986 ● 1990 ● 1996 ● 1999 ● 2003 ● 2007  ● 2011  ● 2017

สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออก 1993 จัดขึ้น ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมีพิธีปิดในวันที่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

หลังจบสิ้นการแข่งขัน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับเหรียญรวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ แบ่งเป็น 105 เหรียญทอง 74 เหรียญเงิน และ 34 เหรียญทองแดง ซึ่งได้เป็นเจ้าเหรียญทองสมัยแรก