สักวาหวานอื่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สักวาหวานอื่น หรือ สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน เป็น กลอนสักวา ที่ประพันธ์โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดของมนุษย์


สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม
ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย

มีความหมายโดยรวมว่า "ดอกไม้มากมายเท่าใด ก็ไม่เหมือนคำพูดคำเดียว ที่มีคำพูดที่กลั่นออกมาจากปากคนเหมือนกับความหอมของดอกไม้ ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้"

ส่วนในวรรคที่สองนั้น มีความหมายโดยรวมว่า "หากคำพูดเหล่านั้นเป็นคำว่ากล่าวว่าร้าย หากกลั่นออกมาจากปากมนุษย์แล้ว มันจะรุนแรงเหมือนดื่มบอระเพ็ดที่มีรสขมจัด ไม่ว่าผู้ดี ไพร่ หรือคนทั่วไป ได้ยินแล้ว ก็ต่างไม่สบอารมณ์"