สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เป็น สวนอนุรักษ์พรรณไม้จัดทำโดย กรมวิชาการเกษตรและ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 55 พรรษาในปี พ.ศ. 2553

สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา อยู่ที่ เกษตรกลางบางเขน ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในสวน มีพื้นที่ 17 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ ศูนย์เรียนรู้ การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตร ทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้นี้มีพื้นที่ 10 ไร่ และอีก 7 ไร่ เป็น ศูนย์รวมพรรณไม้ หายาก รวบรวมพันธุ์ไม้ไว้กว่า 600 ชนิด แยกเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย กลุ่มผักพื้นบ้าน กลุ่มไม้หอม กลุ่มปาล์มไทย กลุ่มไม้พื้นเมือง กลุ่มไม้เศรษฐกิจ กลุ่มพืชสมุนไพร และกลุ่มไผ่ [1]

พันธุ์ไม้หายากในสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา [2][แก้]

อ้างอิง[แก้]