สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3

สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 แห่งบอราบอรา
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งบอราบอรา
ครองราชย์12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 18739 มีนาคม ค.ศ. 1888
ประสูติ28 พฤษภาคม ค.ศ. 1871
สวรรคต19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1932 (พระชนมพรรษา 62 พรรษา)
พระราชสวามีเจ้าชายฮีโนอี-อา-ตูอา โปมาเร
พระนามเต็ม
อารีอี โอตาเร เตอารีอีมาเอวารูอาที่ 3
ราชวงศ์ราชวงศ์โปมาเร
พระบรมราชชนกพระเจ้าตามาโตอาที่ 5 แห่งราอีอาเตอา
พระบรมราชชนนีเจ้าหญิงโมเอ-อา-ไม

สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 แห่งบอราบอรา (อังกฤษ: Queen Teriimaevarua III of Bora Bora) หรือ อารีอี โอตาเร เตอารีอีมาเอวารูอาที่ 3 (อังกฤษ: Ari'i-'Otare Teari'i-maeva-rua III; 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1871 – 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1932) เป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรบอราบอรา ตั้งแต่ ค.ศ. 1873 จนถึงปี ค.ศ. 1888

สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 3 ในพระเจ้าตามาโตอาที่ 5 แห่งราอีอาเตอากับเจ้าหญิงโมเอ-อา-ไม พระองค์ทรงครองราชย์บัลลังก์บอราบอราหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 แห่งบอราบอรา พระราชปิตุจฉาของพระองค์สวรรคต พระองค์ทรงราชาภิเษกสมรสกับเจ้าชายฮีโนอี-อา-ตูอา โปมาเร เมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1884 และทรงอย่าในปี ค.ศ. 1887 พระองค์ทรงมีพระราชธิดา 2 พระองค์ ได้แก่ เจ้าฟ้าหญิงเรฮู-เรฮู ตูเฮอีอาวาและเจ้าฟ้าหญิงอีตีอา ตูเฮอีอาวา

สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 ทรงสละราชสมบัติให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1888 แต่พระองค์ก็ยังคงเป็นพระประมุขของราชวงศ์แห่งบอราบอราจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1932 ขณะทรงมีพระชนมพรรษา 62 พรรษา


ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 ถัดไป
สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 แห่งบอราบอรา
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรบอราบอรา
(12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 18739 มีนาคม ค.ศ. 1888)
สิ้นสุดระบอบราชาธิปไตย