สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด

อับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อาล ซะอูด
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ครองราชย์13 มกราคม พ.ศ. 2445 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์|พระมหากษัตริย์แห่งเอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์ 3 พฤศจิกายนพ.ศ. 2464 - 29 มกราคม พ.ศ. 2470 รัฐสุลต่านนัจญด์|พระมหากษัตริย์แห่งรัฐสุลต่านนัจญด์ 8 มกราคม พ.ศ. 2469 - 23 กันยายน พ.ศ. 2475 ราชอาณาจักรฮิญาซและนัจญด์|พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮิญาซและนัจญด์ 23 กันยายน พ.ศ. 2475 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย|พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
รัชสมัย51 ปี 301 วัน
ราชาภิเษก13 มกราคม พ.ศ. 2445
รัชกาลก่อนหน้าอับดุลอาซิซ บิน มุตัยบ อัล ราชิด (ในฐานะประมุขแห่งญะบัล ชัมมาร์ )
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
ประสูติ15 มกราคม พ.ศ. 2418
กรุงริยาด, เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์
สวรรคต3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 (78 พรรษา)
กรุงริยาด,ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
พระมเหสี24 พระองค์
พระราชบุตร43 พระองค์
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อาล ซะอูด
ราชวงศ์ซะอูด
พระราชบิดาอับดุรเราะห์มาน บิน ฟัยศ็อล
พระราชมารดาซาราห์ อัสซูดัยรี

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อาล ซะอูด (อาหรับ:عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود, Abd al-'Azīz ibn 'Abd ar-Raḥman Āl Sa'ūd) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1 แห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นพระราชบิดาในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศ รวมทั้ง สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด รัชกาลที่ 2 สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด รัชกาลที่ 3 เจ้าชายมูฮัมหมัด บิน อับดุลอาซิซ อาล ซะอูด สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด รัชกาลที่ 4 สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด รัชกาลที่ 6 สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด รัชกาลที่ 7 คนปัจจุบัน และพระองค์ทรงมีหลานคือ เจ้าชาชมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด ของประเทศ พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 51 ปี 301 วัน และสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 78 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด จึงขึ้นครองราชย์แทน

อ้างอิง[แก้]