สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ อักษรย่อว่า "สสภช" [1] (อังกฤษ: Thai Federation of Motion Pictures and Contents Associations, TMPC) เดิมชื่อ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพ ที่กระจัดกระจายอยู่ในวงการ ดังนั้น จึงได้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างบุคคลในวงการภาพยนตร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของความ คิดเห็น การพัฒนา การดำรงไว้ ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งชาติ และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงภาพยนตร์ให้มีการเติบโตยิ่งขึ้นมั่นคงสืบไป โดยมี 11 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในสาขาผู้อำนวยการสร้าง สาขาโรงภาพยนตร์ สาขาผู้จัดจำหน่าย สาขาผู้กำกับ สาขาดารา - นักแสดง สาขาทีมงานสร้าง สาขานักพากย์ สาขาแลป สาขาผู้สื่อข่าวบันเทิง สาขานักวิชาการภาพยนตร์ สาขาผู้ผลิตและจำหน่ายวีดิทัศน์ โดยมีคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการบริหาร สมาพันธ์ฯ เข้ามาบริหารจัดการองค์กร ให้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

องค์กรเครือข่ายสมาพันธ์[แก้]

ในปัจจุบันสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเป็นที่รวมตัวของสมาคมผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งสิ้น 20 สมาคม ดังต่อไปนี้ [1]

 1. สมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
 2. สมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์
 3. สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
 4. สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ
 5. สมาคมทีมงานสร้างภาพยนตร์
 6. สมาคมดารานักแสดงภาพยนตร์
 7. สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)
 8. สมาคมนักพากย์ภาพยนตร์
 9. สมาคมเทคนิคไทยแลปฟิล์มภาพยนตร์
 10. สมาคมผู้ประกอบการแอนนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย
 11. สมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา
 12. สมาคมจัดจำหน่ายภาพยนตร์
 13. สมาคมผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวีดิทัศน์
 14. สมาคมไทยธุรกิจอิเล็คโทรนิคบันเทิง
 15. สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย
 16. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 17. สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย
 18. สมาคมนักข่าวบันเทิง
 19. สมาคมนักวิชาการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 20. สมาคมเกมและสื่อดิจิตอลบันเทิง

ทำเนียบนายกสมาคมและประธานสมาพันธ์[แก้]

 1. นายไพจิตร ศุภวารี เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537
 2. นายสุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์ เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541
 3. นายคมน์ อรรฆเดช เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
 4. นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548
 5. นายชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง เป็นนายกสมาคม 1 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 และรักษาการนายกสมาคมฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553
 6. นายจาฤก กัลย์จาฤก เป็นนายกสมาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 -2552 และประธานสมาพันธ์ ตั้งแต่ปี 2553-2555
 7. นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นประธานสมาพันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2561
 8. นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เป็นประธานสมาพันธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประวัติ (เกี่ยวกับสมาพันธ์)". mpc.or.th. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-06-09. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)


ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]