สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจด้านการจัดการการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกของสมาคมในด้านต่าง ๆ เช่น จรรณยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ประวัติ[แก้]

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2536 บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 8 บริษัท ได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำนวน 7 บริษัท จัดตั้ง "สมาคมบริษัทจัดการลงทุน" ขึ้นและมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Association of Investment Management Companies" (AIMC) ซึ่งสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้จดทะเบียนและได้รับ ใบอนุญาตเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จากบริษัทสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

ปัจจุบัน สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกอบด้วยบริษัทสมาชิก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม กลุ่มธุรกิจกองทุน ส่วนบุคคล และกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจ ทำหน้าที่บริการกิจการของกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มธุรกิจ และดูแลบริษัทสมาชิกในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น คณะกรรมการแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเลือกตั้งผู้แทนจากคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อบริหารกิจการโดยรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]