สถาบันวอลล์สตรีท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถาบันวอลล์สตรีท (อังกฤษ: Wall Street Institute) คือ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองของชาวต่างชาติ สำหรับผู้ใหญ่และลูกค้าทั่วโลก สถาบันก่อตั้งใน ค.ศ. 1972 ในประเทศอิตาลี โดยชาวอิตาลีนามว่า Luigi Tiziano Peccenini บริษัทมีศิษย์เก่ามากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก และการลงทะเบียนในปัจจุบันถึง 190,000 คน การใช้รูปแบบแฟรนไชน์ของบริษัทจึงมีการดำเนินการกว่า 450 ศูนย์ใน 28 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออก ยุโรป ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง สำนักงานนานาชาติตั้งอยู่ในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เมืองบาร์เซโลนาของสเปน และลักเซมเบิร์ก

ใน ค.ศ. 2013 สถาบันวอลล์สตรีทมีการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ ชื่อ และเอกลักษณ์ ปัจจุบันบริษัทดำเนินการภายใต้ชื่อ วอลสตรีทอิงลิช (Wall Street English)[1]

โปรแกรมภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทได้รับการออกแบบสำหรับทุกระดับของผู้เรียน โดยมีระดับที่แตกต่างของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 20 ระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมเหล่านี้รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นภายในศูนย์ ครูสอนภาษาท้องถิ่น กิจกรรมสังคมซึ่งอนุญาตให้นักเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษในสังคม สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร และชุมชนนักเรียนออนไลน์ทั่วโลก

วอลสตรีทอิงลิชผสมวิธีการเรียนรู้ ซึ่งสร้างสรรค์โดย Luigi Tiziano Peccenini และ Luciano Biondo รวมกับวิธีการศึกษาที่แตกต่างกันในการได้รับภาษาแบบวงจรการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ผสมรวมถึงการศึกษาด้วยตนเอง ห้องเรียนเล็กๆ และฝึกฝนเวลา นักเรียนฟัง อ่าน เขียน พูด และฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้เข้าใจภาษาอย่างลึกซึ้ง วอลสตรีทอิงลิชเปิดการสอนมาแล้วกว่า 40 ปี หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากหนังสือรับรองขอบข่ายงานยุโรปทั่วไปสำหรับภาษา (Common European Framework Reference for Languages : CEFR) ตามที่ได้รับการรับรองและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

วอลสตรีทอิงลิชมีรายได้โดยบริษัท Pearson PLC บริษัทในเครือหนึ่งของ The Carlyle Group และ Citi Private Equity เป็นจำนวน 92 ล้านดอลล่าร์สหรัฐใน ค.ศ. 2010 บริษัท Pearson มีพนักงาน 37,000 คน โดยมีฐานมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

วอลล์สตรีทในประเทศไทย[แก้]

ในประเทศไทย วอลสตรีทอิงลิชเปิดสาขาแรกที่สีลม กรุงเทพมหานครในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 และมีศูนย์ที่สุขุมวิท ลาดพร้าว สยาม และปิ่นเกล้าตามมา สาขาสุขุมวิทถูกย้ายไปที่ซีคอนสแควร์ใน ค.ศ. 2008 สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์เปิดในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011 และสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตเปิดในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 สาขาเมกาบางนาและเซ็นทรัลเวิลด์เปิดใน ค.ศ. 2012 นอกจากนี้ยังมีสาขาร่วมอีก 8 แห่ง ที่ตั้งอยู่ภายในของสำนักงานบริษัทใหญ่ๆ เช่น ทีโอที เคพีเอ็มจี และเอสซีบี เป็นต้น

สาขาในประเทศไทย[แก้]

การเรียนการสอนของ สถาบัน Wall Street English[แก้]

-MULTIMETHOD

การเรียนการสอนแบบ MULTIMETHOD ของสถาบัน วอลสตรีท Archived 2017-06-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน คือการบูรณาการนำเอาลักษณะการเรียนแบบผสมผสานระหว่างสื่อการสอนที่ทันสมัยและการเรียนแบบปกติที่นักเรียนสามารถนำการเรียนรู้ด้วยตนเองไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนสามารถเรียน Wall Street ที่บ้าน ได้ตามแนวคิด Wall Street anytime ซึ่งมีองค์ประกอบของการเรียนรู้ดังนี้

  • สื่อมัลติมีเดีย
  • Student Manual

คู่มือนักเรียนที่สามารถให้นักเรียนกลับไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอด

  • Encounter Class

ชั้นเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกับเจ้าของภาษาที่เป็นอาจารย์ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติการสอนของสถาบัน

  • Social Club

เป็นกิจกรรมประจำเดือนของสถาบันวอลล์สตรีท สาขาทุกสาขาของวอลล์สตรีทในประเทศไทยจะจัดกิจกรรม Social Club เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้นักเรียนเข้า มามีส่วนร่วมในการฝึกภาษาอังกฤษ

ระดับในการเรียนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street[แก้]

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง Archived 2017-07-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนที่วอลสตรีทนั้น มีทั้งหมด 20 ขั้น  ซึ่งในแต่ละระดับจะช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการ ฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยระบบ MULTIMETHOD® ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง เหตุการณ์จริงที่พบได้ในชีวิตประจำวันโดยระบบการเรียนดังกล่าวนั้น Wall Street สาขาทุกสาขาก็จะใช้หลักการเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ระดับ (Stage) 20 ขั้น (Level) ดังนี้

  • Survival (Level 1-3)

เป็นระดับเริ่มแรก  ซึ่งในระดับนี้จะเทียบเท่ากับผู้เรียนภาษาอังกฤษของ Common European Framework Certification (CEFR) ระดับ A1 ซึ่งในระดับนี้ สถาบันวอลสตรีทจะแนะนำหลักสูตรของผู้เรียนในขั้นต้น คือการเรียนรู้การแนะนำตัว การสนทนาทั้งในระดับทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการสื่อสารทั่วไปทั้งในชีวิตประจำวันและทางโทรศัพท์

  • Waystage (Level 4-7)

ระดับที่สองของการเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Wall Street English นั้น จะเทียบเท่ากับระดับของ CEFR A2-B1 ซึ่งในระดับนี้สถาบันวอลสตรีท จะเน้นการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้คำสุภาพในการถามเส้นทางและการพูดคุยทางโทรศัพท์ในเชิงชีวิตประจำวันและธุรกิจไปจนถึงการนำเสนองาน

  • Upper Waystage (Level 8-11)

สำหรับระดับที่สามของการเรียน Wall Street นั้น จะมุ่งเน้นหลักสูตรในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เช่นการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานแบบคล่องแคล่ว การอ่านจับใจความสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เอกสารเชิงเทคนิคและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงเรียนสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษและการนำเสนองานภาษาอังกฤษอีกด้วย

  • Threshold  (Level 12-15)

สำหรับระดับ Threshold ของการเรียนที่สถาบันวอลสตรีท อิงลิช จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เป็นการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและนอกเหนือจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของการสื่อสารกับผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  • Milestone (Level 16-18)

เป็นระดับของการเรียนที่สูงขึ้นกว่าระดับ Threshold ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอ เขียนอีเมล หรืออื่นๆ

  • Mastery (Level 19-20)

ถือเป็นการเรียนขั้นสูงสุดของสถาบันซึ่งทางสถาบันจะจัดเนื้อหาในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการวางแผนงานรวมถึงการนำเสนอเชิงลึก

คอร์สเรียนอื่นๆ[แก้]

เป็นคอร์สสำหรับผู้บริหารที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในองค์กรระดับสากลที่ใช้ภาษาอังกฤษในการบริหารงาน ซึ่งหลักสูตรนี้ สถาบันวอลล์สตรีทออกแบบมาสำหรับผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

เป็นคอร์สเรียน IELTS (ไอเอลส์) ของสถาบัน Wall Street ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวสอบ IELTS โดยหลักสูตรและผู้สอนที่จะเสริมทักษะทั้งสี่ด้านของ IELTS เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการจะทำคะแนนได้ดีในส่วนของการสอบทั้งสี่ทักษะซึ่งจุดเด่นของการเรียน IELTS กับสถาบันวอลสตรีทคือการที่สถาบันทำการสอนในคลาสเรียนขนาดเล็กมีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น มีแบบฝึกหัดออนไลน์ที่นักเรียนสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้ และสภาพแวดล้อมของสถาบันที่มีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ Wall Streetในหลักสูตรขององค์กรนั้น ทางสถาบันจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะขององค์กรในแบบ In House Training และส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษรายบุคคลของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีคอร์สพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานของพนักงานในแบบต่างๆในแนว Workshop เช่น การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ การนำเสนองานเป็นภาษอังกฤษ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]