ข้ามไปเนื้อหา

ศาลีคราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาลิครามกับสังข์สัญญาลักษณ์ของพระวิษณุ.

หินศาลิคราม (อังกฤษ: Shaligram) คือ หินฟอสซิลที่มีหอยแอมโมไนต์อยู่ด้านใน ซึ่งเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์มานานแล้ว ลักษณะส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีดำ ในประเพณีศาสนาฮินดูศิลานี้เป็นอวตารแห่งพระนารายณ์ในชมพูทวีปและศิลานี้นั้นจะพบในแม่น้ำคัณฑกีหรือแม่น้ำนารัมทาเท่านั้น โดยในศิลามีลายคล้ายจักรสุทรรศน์อาวุธที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของพระวิษณุ ซึ่งปกติโดยทั่วไปประเพณีศาสนาฮินดูโดยเฉพาะในสายลัทธิไวษณพจะทำการบูชาศิลาศาลิครามนี้คู่กับสังข์และวฤนทาเทวี(ต้นตุลสี)