วิกิพีเดีย:สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับความเห็นพ้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความเห็นพ้องเป็นแบบอย่างพื้นฐานของวิกิพีเดียสำหรับการตัดสินใจ: หากความเห็นพ้องไม่บังเกิดผล อย่างอื่นก็ไม่เช่นกัน

ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความเห็นพ้อง:
จงทำ:
ทำตนให้คุ้นชินกับนโยบาย, แนวปฏิบัติ, และการอภิปรายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามวงจร กล้า, ย้อนกลับ, อภิปราย
โต้แย้งมติที่คุณไม่เห็นด้วยในสถานที่ที่เหมาะสม
ขอความเห็นจากบุคคลที่สามอย่างเป็นกลาง ในประเด็นที่สมควร
นำพาข้อขัดแย้งติดพันให้ไปสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทที่ถูกต้อง
อย่าทำ:
อย่า ทำกับความเห็นพ้องที่คุณไม่เห็นด้วยราวกับว่ามันไม่มีอยู่
อย่า ใช้ความเห็นพ้องในระดับย่อยมาหักล้างความเห็นพ้องที่ระดับใหญ่กว่า
อย่า ปิดการอภิปรายมีข้อพิพาทที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่า หาเสียงเพื่อนำมาสนับสนุนจุดยืนของคุณ
อย่า ใช้ความลำเอียงเพื่อให้เกิดผลตามที่คุณต้องการ

ดูเพิ่ม[แก้]