วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/6 กรกฎาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

6 กรกฎาคม: วันเอกราชในมาลาวี (พ.ศ. 2507) และคอโมโรส (พ.ศ. 2518)

ดูเพิ่ม: 5 กรกฎาคม6 กรกฎาคม7 กรกฎาคม