วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/30 มิถุนายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

30 มิถุนายน: วันเอกราชในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (พ.ศ. 2503)

ดูเพิ่ม: 29 มิถุนายน30 มิถุนายน1 กรกฎาคม