วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/30 มิถุนายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

30 มิถุนายน: วันเอกราชในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (พ.ศ. 2503)

ต้นไม้ล้มระเนระนาดจากเหตุการณ์การระเบิดที่ทุงกุสกา ถ่ายระหว่างการสำรวจในปี ค.ศ. 1927; 19 ปีหลังเกิดเหตุการณ์
ต้นไม้ล้มระเนระนาดจากเหตุการณ์การระเบิดที่ทุงกุสกา ถ่ายระหว่างการสำรวจในปี ค.ศ. 1927; 19 ปีหลังเกิดเหตุการณ์

ดูเพิ่ม: 29 มิถุนายน30 มิถุนายน1 กรกฎาคม